Az asszimiláció ellen küzdő Jád Leáchim („A testvéreknek nyújtott kéz”) elnevezésű mozgalom ebben az évben is eljuttatta ünnepi csomagjait az arab városokban, illetve falvakban élő zsidó asszonyok számára.

A csomagok ros hásánára, jom kipurra, illetve szukotra való tárgyakat tartalmaztak: újévi és engesztelőnapi máchzort (imakönyvet), kóser mézet és húst, valamint a négy növényt, melyekből a szukoti csokor készül. A csomagok egy részét a „második nemzedék” tagjai kapták, vagyis olyan fiatalok, akik zsidó anyától és arab apától születtek, és muszlimként nevelkednek, ám titokban sikerült kapcsolatba lépniük a Jád Leáchimmal, és fenntartaniuk zsidó identitásukat. Ők anyanyelvükön, arabul írott nagyünnepi imakönyveket kaptak.

A csomagok legnagyobb részét még ros hásáná előtt, a koronavírus terjedése következtében elrendelt második lezárási hullám előtt osztották ki, de voltak olyan esetek is, amikor a Jád Leáchim  szociális munkásai, akik alapvető és nélkülözhetetlen munkaerőnek minősülnek, ezért a mozgásszabadságuk sokkal nagyobb, mint másoké, szukot előestéjén adtak át egy-egy csomagot. Területileg a legtöbb csomagot vegyes arab-zsidó településeken adták át, de eljuttatták Júdea és Somron különböző településeire, többek között a szinte kizárólag arabok lakta Hevronba, az arab lakosságú Sechembe (Nablusz), Rámállába és Dzseninbe is.

„Az ünnepi csomagok megerősítik a zsidósággal való kapcsolatukat, és az év csúcspontját jelentik ezen elveszett zsidók számára, akik fogságban ragadtak egy-egy arab közösségben” – mondta a Jád Leáchim biztonsági osztályának egyik hivatalnoka, majd így folytatta: „Még a csomagoknál is fontosabb volt azonban az a lehetőség, hogy szociális munkásainkkal találkozhattak. Idén nagyobb volt az igény, mint máskor, de minden erőnkkel azon voltunk, hogy minden kívánságnak eleget tegyünk.”

A Jád Leáchim olyan férfiaknak is eljuttatott ünnepi csomagokat, akik bizonyos szektákon keresztül nem-zsidó nőkkel kerültek viszonyba. A Jád Leáchim fellép a misszionáriusok tevékenysége ellen, és munkájuk következtében sok zsidó férfi ismeri fel, hogy e kapcsolatok nem vezetnek jóra, és hogy vissza kell térniük a zsidósághoz. „Igazán megindító volt látni e férfiak fényképeit lulávval és etroggal a kezükben” – nyilatkozta a Jád Leáchim egyik vezetője.

E csomagokon kívül a szervezet több százezer sékel értékben osztott ki élelmiszerjegyeket olyan nők számára, akik az ő segítségükkel szakították meg a kapcsolatot arab férjükkel, és kezdtek új életet a Jád Leáchim támogatásával.

zsido.com

Forrás: Arutz7