1. Niszán 30. – 2020. április 24.

Budapest

 

Drága testvéreink, igaz hitű szolgái Istennek, bárhol is legyenek!

 

E hét hétfő napján lesz, szentéletű Mesterünk, a keresztúri Reb Sájele halálozási évfordulója, szent emléke legyen áldott. Az elmúlt években hívő zsidók ezrei érkeztek ezen a fontos napon szent Mesterünk, Reb Sájele földi nyughelyéhez, hogy ott imádkozzanak és kiöntsék szívüket a világ Teremtőjének, kérve áldását minden szükségletünkre.

Azonban sajnos ma félelmetes időket élünk, hiszen a vírus miatt bezártak zsinagógáink, jesiváink, tanházaink és minden más szent intézmény világszerte. Nagytudású Rabbijaink olyan rendeleteket fogalmaztak meg, melyek szerint tilos gyülekezni, még oly szent célok érdekében is, mint amilyen Isten nevének nyilvános megszentelése imáinkban. Rendeletüket a Talmud (Bává káma 60b.) azon döntvényére alapozták, mely szerint „Ha járvány tör ki egy városban, ne menj ki házadból, ahogy írva van: ’ti pedig ne menjetek ki, senki az ő háza bejáratán egész reggelig.’ (2Mózes 12:22.), és ahogy szintén mondva van ’gyertek, ó népem, térjetek szobáitokba, és zárjátok ajtótokat magatok mögött’ (Jesájá 26:6.).”  

A járvány a mai napig nem csillapodott, számos szerettünket, értékes embereket, elragadva közülünk, hiányukat Izrael egész házanépe gyászolja.

Mindeközben fülünkbe jutott az a megdöbbentő hír, hogy sokan a csapás és az egyértelmű tiltás ellenére, felkeresni készülnek szent Mesterünk nyughelyét!

EZÉRT KÖTELESSÉGÜNK FELHÍVNI MINDEN TESTVÉRÜNK FIGYELMÉT, HOGY NE TEGYÉK EZT!

Szent Tóránk elsőrangú feladatunknak írja le egészségünk védelmét, mondván „őrizzétek valóban lelketeket!” (5Mózes 4:15.), melyet a RöMÁ, Mose Iszerlis rabbi, a Sulchán áruchhoz írt kiegészítésében úgy írja: „Ügyeljen az ember, hogy semmi olyasmit ne tegyen, mely veszélyes lehet, hisz a veszély súlyosabb a tilalmaknál is, ezért még a bizonytalan veszélytől is jobban tartózkodjék az ember, akár mint a bizonytalan tiltástól, és vigyázzon egészségére. Emellett tehát tilos valamiféle csodára hagyatkozva akármilyen veszélyes helyzetbe kerülni!” (Sulchán áruch, Jore déá 116:5.)

A tiltást tovább fokozza, hogy Bodrogkeresztúr településének polgármestere és a város vezetése olyan rendeletet léptetett érvénybe, mely szerint tilos zarándokoknak a halálozási évforduló alkalmából a városba látogatni, a településen csak az ott lakók lehetnek ezen időben. A polgármesteri rendelet kiegészítése Magyarország területén érvényben lévő kijárási korlátozásnak.

Szent elődeink, Mestereink és Rabbijaink már sok nemzedék óta felhívják figyelmünket arra, hogy az ország vezetőit tisztelni kötelességünk, hiszen a Talmud is akként rendelkezik, hogy „az ország törvénye hatályos törvény” (Bává kámá 113a.), szentéletű Mesterünk, a pozsonyi Chátám Szófer pedig e talmudi rendelvényt tórai alapokra vezeti vissza (lásd Responsum JD 127. és 314. fejezet).

Ezeket a rendeleteket figyelmen kívül hagyni és ezek ellenére a sírhelyhez látogatni tehát nem csak súlyos bűn, de Isten szent nevének meggyalázását, a zsidó nép elleni gyűlölet felizzítását is eredményezi, melytől tartózkodni szent kötelességünk és amelytől az Ég óvjon mindannyiunkat. Ez a Magyarországon lakó zsidó közösség szempontjából különösen veszélyes és nemkívánatos, hiszen mindennapjaink békés együttélését veszélyezteti a többségi társadalommal.

Bölcseink a Talmudban intenek óva Isten nevének meggyalázásától amikor azt írják „Isten nevének meggyalázásáért nincs bűnbánat, még Jom kipur napja sem ad feloldozást és az élet hánytatásai sem tisztítják meg az elkövetőt” (Jomá 86a.). Mondani is szükségtelen, hogy nincs az az ájtatosság, melyért szabad volna ilyen súlyos bűnbe esni bárkinek.

A fentiek miatt kérjük tehát minden testvérünket, hogy ne látogassák szentéletű Mesterünk nyughelyét e jeles napon, mert a Reb Sájele, szent emléke legyen áldott, érdemében mondott imák és megcselekedett jótétemények nem csak nyughelyén érik el hatásukat, mivel Reb Sájele Izrael népének nagy szerelmese volt.

 

Kívánva mindannyiunknak minden áldást a közelgő jeles nap érdemében, tisztelettel:

 

Oberlander Báruch rabbi

Elnök