Háláchá

🔊 Aktualitások

Az itt hallható előadások emberközeli stílusban ismertetik meg a hallgatósággal a mindenkit foglalkoztató aktuális kérdéseket. Ilyen többek közt a gazdasági válság vagy a magyarországi választások.

Bővebben »

📖 Modern etikai kérdések a zsidó jog szemszögéből

Ez a “virtuális könyv” azoknak a cikkeknek és tanulmányoknak a gyűjteménye, amelyeket a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének rabbijai, a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsának elnöke, Oberlander Báruch és az EMIH vezetője Köves Slomó adtak közre olyan neves folyóiratok hasábjain, mint pl. az Élet és Irodalom, História magazin, Kritika, Magyar jog stb. Az esszék a Magyarországon  felmerülő erkölcsi, etikai,… Tovább 📖 Modern etikai kérdések a zsidó jog szemszögéből

Bővebben »

🔊 A zsidó élet állomásai, fogalmai és előírásai

A Szabadegyetemen elhangzott előadássorozatok között évek óta a talán legkedveltebb a Kérdezd a Rabbit tabuk nélkül, avagy a Zsidó élet mindennapjai. Az itt hallható előadások emberközeli stílusban ismertetik meg a hallgatósággal milyen is zsidóként élni. Hogyan és miért kell az előírásokat megtartani? Hogyan vélekedünk az élet kérdéseirőé?

Bővebben »

🔊 Az emberi jogok és a háláchá

Oberlander Báruch rabbi előadás sorozata olyan kérdéseket feszeget, mint az élethez való jog, a szólássszabadság, az önrendelkezés és más emberi jogi kérdések. Az izgalmas elemzések az Elte, Római jogi tanszékének, Héber jog kurzusán hangzanak el.

Bővebben »

📖 Misne Torá – a zsidó jogtár

A Rámbám (1135-1204) Misne Torá című 14 kötetes műve az egyetlen olyan könyv, amely az egész háláchát magában foglalja, minden területet lefed. Az itt közölt, magyarra fordított részletek a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének szemesztereire jelentek meg.

Bővebben »

📖 Kitzur Sulchan Aruch

A teremtés 5325. évében Velencében jelent meg r. Joszef Káró (mh. 5335) nagy műve: a Sulchán Áruch, a zsidó élet törvényeinek terített asztala. A törvényeket rendszeresítő elődeinek, különösen r. Jákov ben Áser négy Turimja nyomán négy nagy rendbe foglalta és rendezte a törvényeket.A Sulchán Áruch négy rendje így a maga magasztos erkölcsi felfogásával az élet… Tovább 📖 Kitzur Sulchan Aruch

Bővebben »

📖 Én Istenem

Amikor az Én Istenem 1959-ben először megjelent, az új zsidó állam függetlenségének tizenegyedik évét ünnepelte… A fiam ma az izraeli hadsereg tagja: 1959-ben még nem is álmodtam volna ilyesmit… Újraolvasva az Én Istenemet, nem gondolom, hogy különösebb változtatásokat igényelne. Ma már jobban érdekel a chaszidizmus, de inkább tisztelője, mintsem követője vagyok e misztikus irányzatnak… Az… Tovább 📖 Én Istenem

Bővebben »

? Zsidónak lenni

A zsidóságról szóló bőséges irodalomban, amely a legelemibb tudnivalókat tartalmazó könyvektől a legmélyebb bölcseletig mindent magába foglal  beleértve a héber klasszikusok műveinek kitűnő fordításait is, eddig nem jelent meg olyan összefoglaló munka, amely 1. egy iskolázott laikus számára érthető formában áttekintést adna a zsidó hit alapjairól, 2. kézikönyvül szolgálna a zsidóság alaptörvényeinek, a zsidó életforma… Tovább ? Zsidónak lenni

Bővebben »