11. SZÁM
– 1992. december/Kiszlév 5753 –
 A chánukái szertartások

Chánuká ünnepe kiszlév hó 25-én kezdődik, és nyolc napig tart. Annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Mákkábeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támogatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban.

 A zsidó lét titka

Amikor a zsidó lét titkáról, a fennmaradás kódrendszeréről beszélünk, több alapfogalmat kell tisztáznunk. A zsidó család egysége, összetartása, patyolatnál tisztább makulátlansága: ennyi az évezredek története során fennmaradt zsidó lét titka. Ez persze semmitmondó frázisnak tűnhetnék, ha a szavak mögött nem állna a tettek fedezete.

 Néhány szó a zsidó házaséletről

“Ne közeledj nőhöz havi tisztátalanságának idején, hogy fölfedd a szemérmét…” (3Mózes 18:19.): ez a bibliai előírás az alapja a zsidó házasságban folytatott nemi élet szabályainak. Ezeket a törvényeket általában “a család tisztaságának”, táhárát hámispáchának hívják.

A mikve – A rituális fürdő

Majdnem bizonyos, hogy az ortodox zsidó élet egyetlen aspektusa sem kelti fel annyira a kívülállók kíváncsiságát, mint a családi tisztaság törvénye, amely a zsidó férfiak és nők közötti szexuális kapcsolatot szabályozza. “Férfi és nő” ebben az értelemben “férjet és feleséget” jelent. Nem léteznek a nőtlen férfiakra és hajadonokra vonatkozó zsidó szexuális törvények, kivéve azokat, amelyek tiltják közöttük a nemi érintkezést, és gondoskodnak arról, hogy a törvény megszegésére ne kerülhessen sor.
A “cukrosbácsi” lelkekre vadászik Kárpátalján

          Mindössze néhány ezer zsidó maradt a valamikor Magyarországhoz tartozott Kárpátalján, legtöbbjük idős, beteg, szűkölködő ember. A zsidó világ elfelejtette őket. Van azonban más, aki gondol rájuk: az utóbbi hónapokban Dániából, Belgiumból misszionáriusok érkeztek Ungvárra és Munkácsra, és gyógyszereket, élelmiszercsomagokat osztogatnak a nélkülöző zsidóknak. Ám ezt nem ingyen teszik: Jonny Noer és lélekvadász társai minden élelmiszercsomaghoz egy magyar, illetve orosz nyelvű Újtestamentumot mellékelnek.

 A zsidó nők “egyenlőbbek”!

A lubavicsi rebbe véleménye a nők és férfiak egyenjogúságáról a zsidóságban. A nő és a férfi élethivatása azonos, mégis különböző: más-más út vezet számukra a megszentelt zsidó élethez. Az asszony, aki férfi módra él, nemcsak a természettel és isteni feladatával kerül szembe, hanem saját méltóságával és önértékelésével szembeni nemtörődömségéről is tanúságot tesz.

Egyelőre húsz gyerek

Mose és Uzit Schneursohn könnyedén nevel húsz gyereket. Az ötvenéves asszony reméli, hogy még szülhet. Nincs abban semmi rossz, ha a hatéves kicsi a harminckét éves nagylánytól örökli a ruhákat. A fő, hogy gyerekek jöjjenek világra s nyugalommal fogadni a nehézségeket is…

A rabbikar nyilatkozata

Mi, alulírott, Magyarországon működő rabbik, akik a szent Tóra tanulásának és megtartásának, valamint tanításának szenteljük életünket, örömmel értesültünk arról, hogy az Egység című zsidó lap különszámot szentel a táhárát hámispáchának, a zsidó családi élet szentségének és fontosságának, ahogy az a Tórában, valamint bölcseink kommentárjaiban és döntvényeiben is kifejezésre jut…

* Hírek – IZRAEL: ELHUNYT A GURI REBBE – IZRAEL: KÓSER OROSZLÁNOK – USA: A REBBÉT MEGOPERÁLTÁK – IZRAEL: DÖNTETLEN – ROMÁNIA: ANTONESCU UTCA VÁRADON stb.

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 11. szám – 2014. július 28.