Napjaink felkapott irányelve az élethosszig tartó tanulás, amellyel arra bíztatják az iskoláikat már kijárt felnőtteket, hogy folyamatosan képezzék, fejlesszék magukat akár a szakterületükön, akár más téren. Az őszi szemeszterrel újrainduló Zsidó Tudományok Szabadegyeteme pontosan ezt kínálja hallgatóinak: ajtót nyit egy ismeretlenül is ismerős világba, a zsidó kultúra, történelem, jog és filozófia világába.

„A felnőttoktatás jelenti azoknak a tanulási folyamatoknak az összességét,…amelyek által az emberek … új irányba fordulnak, hogy egyéni és társadalmi szükségleteiket kielégítsék.” – áll az UNESCO 1997-es dokumentumában.

Bár a legújabb trendekhez is jól illeszkedik az évek óta nagy sikernek örvendő oktatási program, valójában évezredes zsidó oktatási hagyományokra épül. A zsidóságban mindig is „divat” volt felnőttként is tanulni, elég csak az évente újra meg újra átvett „tananyagra”, a hetenkénti Tóra-olvasásra gondolnunk. A hagyományos „chevruta”, vagyis tanulópárban történő tanulástól kezdve, a kötetlen kiscsoportos beszélgetéseken át, a frontális oktatásig minden módszer képviselteti magát a zsidó oktatási rendszerben, és így a ZSTSZ programjain is. A változatos módszerek segítségével az érdeklődők éppúgy megismerkedhetnek a zsidóság alapvető értékeivel, mint a mély filozófiai tanításaival.

A most indult őszi szemeszter központi témája Izrael és a  zsidó Messiás. A rabbikból és rebbecenekből álló tanári kar más-más nézőpontból vezeti be a hallgatóságot a témához kapcsolódó kérdésekbe, akik így a szemeszter végére széleskörű tájékozottságra tehetnek szert.  Az őszi szemeszterre még lehet jelentkezni! A ZsTsz-ről további információk a www.zsido.com/szabadegyetem oldalon olvashatnak.

Tanulj a jövődért!

Idén a Szabadegyetem kínálata különleges ösztöndíj programmal is bővült, ami zsidó fiataloknak kínál tanulási lehetőséget. A részletekről Lajkó Benjámint, a program koordinátorát kérdeztük.

G.S: Kik jelentkezhetnek a programra?

L.B: A tanfolyam minden érdeklődő számára nyitott. Ezen belül ösztöndíjprogramunkra olyan 15 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik háláchikusan, azaz anyai ágon zsidó származásúak, szeretnének tanulni, és szeretnék megélni zsidóságukat.

G.S: Mit lehet tanulni a programon, és kik tanítanak?

L.B: A program keretein belül részt lehet venni őszi ZsTSz programunkon, aminek témája Izrael és a zsidó messiás, a diákok tanulhatnak héberül, lehetőségük van Tánját, Háláchát hallgatni, valamint az aktuális hetiszakaszról is tanulhatnak. Olyan kiváló tanáraink vannak, mint Köves Slomó rabbi, Oberlander Baruch rabbi, Glitzenstein Smuel rabbi, valamint Faith Asher és Megyeri András is tart órákat.

G.S: Ki és milyen feltételekkel kaphat ösztöndíjat?

L.B: Az ösztöndíjat 15-30 közötti zsidó fiatalok részére ajánlotta fel egy nemzetközi alapítvány. A programba bekerülésnek előfeltétele egy beszélgetés valamelyik rabbinkkal, melynek során a hallgató igazolja anyai ági zsidó származását. Aki ezt a feltételt teljesítette, és heti 4 kreditet összegyűjt, az kapja meg a havonta folyósított ösztöndíjat. Az órákon való részvételt elektronikusan és egy indexben is rögzítjük, és ezek alapján számítjuk ki az ösztöndíjat.

G.S: Mit tartalmaz az ösztöndíj?

L.B: Az órák nem ösztöndíjasként is látogathatóak, tandíj ellenében. Az ösztöndíj tehát tartalmazza a tanfolyam árát, a tankönyvet, és ezen felül havi 130 dollárt. Ha a kötelező óraszámnál kevesebben vesznek részt, akkor arányosan kisebb ösztöndíjat kapnak, azaz a 130 dollárból arányosan levonjuk a hiányzó óraszámoknak megfelelő összeget.

G.S: Mikor zárul a jelentkezés?

L.B: A jelentkezés folyamatos, nincs határidő, nem zárul. Akármikor be lehet kapcsolódni programunkba.

Megszakítás