Egy téglajegy megvásárlásával Ön is hozzájárulhat Budapest legrégebbi, ma működő zsidó imaházának megújulásához. Az Óbudai Zsinagógát 10, 20, 50 és 100 ezer forintos címletben kibocsátott jeggyel támogathatja. 

Az óbudai zsinagóga csaknem három évszázadra visszanyúló történetében többször is előfordult, hogy a gyülekezés háza (bét kneszet) erősen elhasználódott épületét a közösség adományaiból sikerült felújítani. Az adománygyűjtések alkalmával a zsinagóga vezetése téglajegyeket bocsájtott ki, amelyeket megvásárolva, a hívek lehetőségeikhez mérten maguk is hozzá tudtak járulni az imahely fizikai megújulásához és ezen keresztül a közösség fennmaradásához, gyarapodásához.

Az EMIH saját erejéből, a magyar állam bőkezű támogatásával, illetve a Róth család és a közösség nagylelkű adományainak hála, az elmúlt néhány év során képes volt csaknem teljes egészében helyreállítani Budapest legrégibb, ám a korábbi hitélet megszűntével rendkívül rossz állapotba került zsinagógájának egykori értékeit, egyedülálló szépségét. A tökéletes megújuláshoz azonban még néhány további lépésre is szükség van. Ezért az EMIH úgy döntött, hogy a régi hagyományt felelevenítve ismét adakozásra hívja közösségét és támogatói téglajegyeket bocsájt ki 10, 20, 50 és 100 ezer forintos címletekben.

Kérjük, Ön is vásároljon a jegyek közül és támogassa ezzel az óbudai zsinagóga újjáéledését, mert, ahogy a Talmudból tanuljuk, az adakozás, a cedáká ,,a Tóra összes parancsolatával felér” (Talmud, Bává bátrá 9a.)

                          info@obudaizsinagoga.hu


Hálásan köszönjük segítségét!

Megszakítás