TALMUDI FOGALMAK

Máke áviv vöimo – Aki anyját vagy apját bántalmazza. A Tóra (2Mózes 21:15.) megtiltja, hogy bárki is bántalmazza (szó szerint megüsse) anyját vagy apját. Aki ezt a törvényt megszegi, arra halálbüntetést mértek. Ha egy 13 éven felüli gyermek megütötte egyik szülőjét, és az ütés után sebhely vagy zúzódásnyom maradt, megszegte ezt a tilalmat és neki is halálbüntetés járt. A Synhedrion megszűnte óta a zsidó jurisdictió nem ismer halálbüntetést, mert nincs erre kompetens bíróság.

Minhág hámödiná – Helyi szokás. A polgári vitás esetekben általában a hákol köminhág hámödiná, a „mindenben a helyi szokás követése” elve érvényesült. Más szóval feltételezzük, hogy a vevőre és az eladóra, a munkaadóra és a munkavállalóra az adott államban, városban szokásos adásvétel, illetve munkavállalás szabályai vonatkoznak, hacsak nem állapodnak meg másképp. Lásd Bává Meciá 7: 1.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 43. szám – 2014. augusztus 18.