TALMUDI FOGALMAK

Mákát mödiná – Regionális szerencsétlenség, például egy egész térséget, és nem csupán egy bizonyos, körülhatárolt területet sújtó természeti csapás. Bizonyos háláchák vonatkozásában különbséget tesznek az egyetlen szántóföldet és egy egész területet sújtó csapás esetében. Ha például valaki bérbe vesz egy földet, és a tulajdonossal úgy állapodik meg, hogy a termésnek egy bizonyos részét adja fizetségképpen (chochér), de a földben valamilyen oknál fogva kár keletkezik, a bérbe vevő a kár nagyságától függően levonhatja a fizetség egy részét, amennyiben a kárt mákát mödiná, azaz „regionális szerencsétlenség” okozta.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 36. szám – 2014. augusztus 13.