TALMUDI FOGALMAK

Hefkér – Szabad préda. Birtokolatlan tárgy, vagy valaki tulajdonjogának semmissé nyilvánítása. Ha valaki hefkér-nek nyilvánít valamit, teljes mértékben le kell mondania a szóban forgó tulajdonhoz fűződő jogairól. Nem ruházhatja át a tulajdonjogot másokra, ilyenformán lehetővé téve nekik, hogy megszerezzék azt, miközben másokat megfoszt e lehetőségtől. Egyes vélemények szerint a tulajdonról való lemondásnak legalább három ember jelenlétében kell megtörténnie. Más vélemények szerint még egy magánjellegű kijelentés is elegendő. Bizonyos dolgokat a Tóra törvénye eleve gazdátlannak tekint, például azokat a terményeket, amelyek a smitá (hetedik) évben nőnek. Az a holmi, amit egy örökös nélkül elhunyt betért hagy hátra, szintén hefkér. A gazdátlan termény után nem kell tizedet (máászér) adni a levitáknak.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 33. szám – 2014. július 30.