TALMUDI FOGALMAK

Hálváját hámét

Hezék söéjno nikár

Hálváját hámét – Temetés – Szó szerint: a halott elkísérése. A könyörületes cselekedetek, gömilut chászádim kategóriájába tartozó parancsolatok egyike. A temetésen való részvétel mind az eltávozott, mind a gyászoló család iránti tisztelet kifejezése. Alapelv, hogy aki látja a gyászmenetet, annak legalább egy pár lépésre kísérnie kell azt.

Hezék söéjno nikár – Szó szerint: nem megnyilvánuló kár. Egy tárgy olyan értékcsökkenése, amely annak csupán háláchikus állapotában jelentkezik. Ha például valaki rituális tisztátalanságot visz át valaki más törumájára (a kohanitának adott termésadományra), akkor azt emiatt – bár látszólag változatlan marad – már nem szabad megenni, így értéke jelentősen csökken. A vétkesnek erkölcsi kötelessége (dinéj sámájim) az ilyen kár megtérítése. Bizonyos esetekben a közvetett károkozás (diná dögárméj) elve alapján fizetnie is kell az illetőnek.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 31. szám – 2014. július 30.