Jörusát hábáál A férj öröksége. A férj joga, hogy megörökölje felesége javait. A Bölcsek véleménye megoszlott atekintetben, hogy a férj a Tóra törvényei vagy csak a rabbinikus határozatok alapján örököl-e. A többi örökösödési szabálytól eltérően azonban ezekben az esetekben a férj lemondhat az örökségről. A nemzedékek során módosultak a házassági szerződés (ktubá) feltételei, és némileg korlátozták a férj örökösödési jogait.

 

Kövod cháchámim Tisztelet a Bölcsek iránt. Tórai parancs a Tóra-tudósok iránti tisztelet megadására (alapja 3Mózes 19:32: „tiszteld az öregnek arcát”). Jelenlétükben fel kell állni és más módon is ki kell fejezni a tiszteletet. Közelükben kell tartózkodni, mindenben segíteni kell őket. A tanítvány tisztelete rabbija iránt a gyermeknek szülei iránt érzett tiszteletén alapul, sőt egyes esetekben elsőbbséget élvez. Így például az elhunyt szülőért való gyász törvényei az elhunyt tanítóra is vonatkoznak.

 

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 3. szám – 2015. február 9.