KávánáSzándék, tudatosság. 1. Ennek a fogalomnak két jelentése van a parancsolatok tekintetében. (a) A tudat, hogy az általunk végzett cselekvés Isteni parancs. Lásd Micvot crichot káváná-t arról, hogy ez a tudatosság feltétlenül szükséges-e. (b) A  parancsolat szellemi fontosságának érzékelése. A tudatosság ez utóbbi formája kívánatos, habár – néhány kivételtől eltekintve – nem feltétlenül szükséges a legtöbb parancsolat elvégzésénél. A kivételek közé tartozik a Sömá(Sámuel imája – Zsidó imakönyv 53–54. oldal) és az Ámidá (uo. 57–69. oldal).  2. Az áldozatot bemutató kohénnak tudatában kell lennie a bemutatott áldozat jellegével, az áldozatot bemutató személy kilétével és számos más részlettel (ld. pigul). 3. A rituális tisztátalanság tekintetében, ld. máchásává. 4. A rituális törvénykezés és a büntetőjog tekintetében, ld. sogég.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 16. szám – 2014. október 6.

 

Megszakítás