Bis hundertundzwanzig! Kiáltjuk a születésnaposnak, amivel azt kívánjuk, hogy a zsidó felfogás szerinti emberi kor legvégső határáig, azaz százhúsz esztendeig éljen. Nem meglepő hát, hogy a lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson születésének százhuszadik évfordulója hatalmas figyelmet kapott a lubavicsi haszid világban. A zsido.com születésnapi írásaiból válogattunk.

A Rebbe a cári birodalomban, Nyikolajevben (ma Mikolaiv, Ukrajna) született 5662. niszán 11-én, azaz 1902. április 18-án. Édesapja a neves tóratudós, Lévi Jicchák rabbi volt, édesanyja Cháná rebecen. Születése után az ötödik lubavicsi rebbe, Sálom Dov Ber Schneerson rabbi nem kevesebb, mint hat táviratot küldött a szülőknek, amelyekben áldásai mellett különböző tanácsokat is adott a gyermek méltó felneveléséhez.

A Rebbe rendkívül fontosnak tartotta a születésnapokról való megemlékezést. Tanítása szerint e napon a lélek megújul és áldásban részesül. Arra biztatott mindenkit, hogy tekintse a saját születésnapját egyfajta Ros hásánának, újévnek, mely alkalmat ad arra, hogy számvetést csináljon és a jövő felé tekintsen. A Rebbe természetesen a születésnap kapcsán is a cselekedeteket helyezte előtérbe, elsősorban a tóratanulással, a micvák gyakorlásával és a másokkal való kapcsolatok javításával kapcsolatban. A Rebbe a saját születésnapján is ezt tartotta szem ellőtt és igyekezett újabb eredmények elérésére ösztönözni híveit a Chábád mozgalom tevékenységének kibővítése terén. Szokássá vált, hogy e napon a haszidok saját vállalásaikat ajánlották a Rebbének ajándék gyanánt.

A jeles nap idén április 12-re esett. A pontos dátumot megelőzően, április 6-án a jeruzsálemi Teddy Stadionban 34 ezer ember gyűlt össze a Rebbe tiszteletére és neves zenészek közreműködésével haszid dallamokat énekeltek.

 

120 év – 1210 új intézmény

1972-ben, a hetvenedik születésnapján a Rebbe arról beszélt, hogy a nyugdíjba vonulás nem fér össze a zsidó gondolkodással, mert az ember feladata az, hogy folyamatosan munkálkodjon. Ajándékként azt kér­te követőitől, hogy 71 új lubavicsi intézményt alapítsanak világszerte, ami meg is történt.

E kérés mintájára döntöttek idén 1210 új lubavicsi intézmény megalapításáról, amelyek között találunk Chábád-központokat, akár olyan távoli helyen is, mint Costa Rica, új mikvéket Ghánától Jamaicáig, micvatankot, óvodát és iskolát.

Az Egyesült Államokbeli Pensacolában rögtön két új intézmény is nyílt, ugyanis az itt szolgáló Mendel Danow rabbi és felesége, Nechámá elhatározta, hogy létrehozzák azt a két fontos zsidó intézményt, mely közösségükből még hiányzik: egy mikvét és egy óvodát. A rabbi emellett még egy klubot is alapított a városban élő fiatal zsidó értelmiségieknek.

„Itt még sohasem működött rituális fürdő és zsidó óvoda sem volt. A Rebbe születésnapja adott motivációt ahhoz, hogy belevágjunk a megvalósításba. A 120-as szám a teljességet szimbolizálja. Mi a zsidó élethez szükséges infrastruktúra teljességét szeretnénk létrehozni Pensacolában” – mondta Danow rabbi.

A jamaicai mikvét is éppen niszán 11-én nyitották meg ünnepélyes keretek között. „Nincs tudomásunk arról, hogy bármikor is lett volna mikve Jamaicában” – mondta Ainsley Henriques, a helyi zsidó élet kutatója. A jamaicai Chábád-központot Yaakov Raskin rabbi és felesége, Mushkee vezeti.

„Ez egy sziget, amelyet minden oldalról óceán vesz körül. Az épített mikve hiánya eddig nagyon  megnehezítette a zsidó családi élet törvényeinek betartását mind az itt élők, mind a turisták számára. Az óceánt elvileg lehet mikvének tekinteni, ám számos halachikus, biztonsági és szemérmességi problémát kell megoldani ahhoz, hogy használni lehessen, ezért csak akkor éltünk ezzel a lehetőséggel, ha nem volt más választásunk” – mondta Raskin rabbi, a rebecen pedig hozzátette: „Én már hét éve kísérek nőket az óceánpartra, de ennek vége, mert, Istennek hála, megépült a mikve. Emlékszem, tavaly éppen egy rendkívül viharos napon érkezett el egy hölgy megmerülésének napja. Logikus lett volna elhalasztani, de végül sikeresen megoldottuk. Később derült ki, mennyire fontos volt a számára, hogy mindenképpen azon az estén merüljön meg. Már hosszú évek óta nem volt képes teherbe esni, ezért rendkívüli módon oda kellett figyelnie az időzítésre. Istennek hála megfogant, és az őszi ünnepek előtt egészséges gyermeknek adott életet. Ezentúl nem kell megküzdenie senkinek az elemekkel, ha meg akar merülni. A Rebbe a Zohár alapján azt tanította, hogy a mikve megváltoztatja az adott város és ország spirituális állapotát. Ennél szebb ajándékot nem is ajánlhattunk volna neki a születésnapján.”

Tanulás ajándékba

A 120. évforduló közeledtével, haszidok tömegei – köztük férfiak, nők és gyerekek – vállalták magukra világszerte, hogy elmélyülnek a Rebbe írásaiban, és ezt ajánlják fel születésnapi ajándék gyanánt.

A projekt kezdetén a 600 kötetbe foglalt életmű (beszédek, tanítások, levelek, magyarázatok, feljegyzések) egy-egy részét választották ki maguknak a résztvevők és vállalták, hogy niszán 11-ig áttanulmányozzák azokat. A kezdeményezés hatalmas sikere miatt a szervezők négy újabb felosztási programot készítettek, amelyek egyenként 250 kötetnyi tanítást tartalmaznak.

„A jó cselekedet jutalma maga a jó cselekedet” – e mondás jegyében tombolasorsolást is hirdettek, melynek során a Rebbe írásait tartalmazó könyvsorozat 120 példányát sorsolják ki a tanulási program azon résztevői között, akik legalább öt fejezet tanulására iratkoztak fel. Minden további öt fejezet egy újabb tombolajegyre jogosított fel.

Azok, akik egy egész kötet áttanulmányozását vállalták, külön sorsoláson vettek részt, amelyben a hetvenöt részes Torát MenáchemHitváádujot sorozatot lehetett megnyerni.

„Bár a tanulási program a Rebbe születésnapjára  koncentrál, tanításainak tanulmányozása valójában  az egész éven át tart” – mondta Shmuel Butman, a Lubavicsi Ifjúsági Szervezet igazgatója a COLlive internetes portálnak. A szervezők igyekeztek minél szélesebb körben hirdetni kezdeményezésüket, a lubavicsi jesivákat személyesen járták körbe, hogy minél több diák iratkozzon fel a programra.

Az Oholei Torah Mesivta oktatási intézményben kinyomtatták a fejezeteket tartalmazó hosszú listát és kiragasztották a jesiva falára, hogy a tanulók átlássák az egész programot és a kedvükre való részeket választhassák ki maguknak. Emellett az interneten keresztül is lehetőség volt csatlakozni.

 

Árvák bár micvája ukrajnai menekültekkel

A legrégibb, ma is működő, rászorulókat segítő zsidó intézmény a Kolel Chábád, mely szerteágazó tevékenységet folytat Izraelben. Egyik programjukat, az árvák bár micváját, minden évben a Rebbe születésnapjára szervezik, ám idén ez egy különleges színezetet kapott.

Mindössze néhány héttel azt követően, hogy elmenekültek otthonukból, ukrajnai menekültek is csatlakoztak az árvák bár micvájához a Siratófalnál.  A 13 éves zsitomiri fiúk korábban egy árvaházban éltek Kijevtől nem messze. Most mindannyian részt vehettek azon az érzelmektől fűtött ünnepségen, amelyet a Kolel Chábád rendez évről évre árva fiatalok számára.

Az ukrajnai fiúk azon több mint száz gyermek közé tartoznak, akiket Izraelbe menekítettek és jelenleg a Jeruzsálemhez közeli Nesz Hárimban élnek. A bár micva ünnepség szervezői elmondták, hogy bár a gyermekek úgy vélik, hogy jelenlegi lakóhelyük csupán átmeneti állomás, és hamarosan mindannyian visszatérhetnek Ukrajnába, a háború bizonytalanná teszi a jövőjüket.

„Ezzel az ünnepséggel az a célunk, hogy minden egyes, ma itt lévő és komoly traumákat átélt fiú  számára világos legyen: életük e jeles eseményéről nem feledkeztünk meg”– magyarázta Sálom Duchman rabbi, a Kolel Chábád vezetője, majd hozzátette:

„Van abban valami igazán felemelő, hogy ezek a gyermekek, akiknek néhány héttel korábban teljesen felfordította az életét a brutális háború, ma abban az áldásban részesülnek, hogy a bár micvájukat a világ legszentebb és legkülönlegesebb helyszínén ünnepelhetik.”

A kezdeményezés célja, hogy teljes bár micva élményt nyújtson olyan gyermekeknek, akiknek az egyik szülője betegség, baleset, merénylet vagy más katasztrófa áldozata lett. A fiúk mindegyike kap egy pár tfilint, utalványokat ruhavásárláshoz és egyéb ajándékokat. A Siratófalhoz tánccal kísérik el őket és önkéntesek segítségével rakják fel újonnan kapott tfilinjüket.

A Siratófalnál tartott ünnepség után a fiúkat és családjukat buszokkal szállítják egy hatalmas jeruzsálemi rendezvényközpontba, ahol többfogásos vacsora és élő zene, beszédek és más meglepetések várják őket. A mostani eseményt a Meromim Alapítvány és a Goldman-család támogatta. A múlt hónapban 12 éves, vagyis bát micva lányoknak tartottak hasonló ünnepséget.

Az 1778-ban alapított Kolel Chábád Izrael legrégebbi, folyamatosan működő adománygyűjtő szervezete és számos különféle, szükséget szenvedő csoport számára nyújt támogatást és programokat. Az ukrajnai háború kitörése óta az intézmény megsokszorozta erőfeszítéseit és nagyban támogatja az ukrajnai zsidók izraeli letelepedését.

A zsitomiri árvaház lakói közül Tima Kobakov nyilatkozott angol nyelven. Elmondta, hogy milyen örömöt okozott neki az ünnepség és kifejtette, hogy rendkívül hálás Izrael segítségéért. Tima és testvérei is a zsidó államban leltek menedékre az ukrajnai borzalmak elől:

„Nem tudom, hogyan magyarázzam el azt, amit érzek. Csak azt tudom mondani, hogy nagyon boldog vagyok és ez egy igazán különleges nap”.

 

Joe Biden: ma a Rebbe életét és örökségét ünnepeljük

A Rebbe születésnapja, niszán hónap 11. minden évben az Oktatás és a Tudás Megosztásának Napja az Egyesült Államokban. Ez az egyetlen olyan jeles állami nap, amelyet a zsidó naptár szerint állapítanak meg minden évben 1978 óta. Az első ilyen napot Jimmy Carter elnök jelentette be. A Rebbe azt nyilatkozta, hogy a döntés tisztelgés a Chábád-Lubavics mozgalom előtt, „amely az oktatást nem csupán a zsidó élet, de az egész emberiség sarokkövének tartja, és több mint kétszáz évvel ezelőtt történt megalapítása óta elkötelezett [az oktatás ügye] mellett, maga a nap helyénvaló és időszerű tisztelgés az általánosságban vett oktatás előtt is”.

A Rebbe számára az oktatás a legfontosabb ügyek közé tartozott. Gyakran beszélt arról, hogy az oktatás a társadalom alapja, és ezért nem csupán a későbbi munkakörökben alkalmazható tudás megszerzésére kellene koncentrálni. A cél ennél mélyebb és szélesebb: az oktatás feladata a személyiség építése, valamint morális és etikai értékek hatékony átadása. A napot a Fehér Házban fontos személyiségek jelenlétében nyilvánítja ki a mindenkori elnök, rövid beszéddel kiemelve a nap fontosságát és aláírásával hitelesítve a különleges nap érvényességét.

Biden elnök idei bejelentésében a következőt hangsúlyozta:

„Most, amikor egy jobb Amerika felépítéséért fáradozunk, feltétlenül észben kell tartanunk, hogy az oktatás a kulcsa annak, hogy az emberek jobb lehetőségek, prosperitás, stabilitás és egyenlőség közepette éljenek itt és az egész világon. A magas szintű oktatás fejleszti az elmét, megnyitja a szívet, kiteljesíti a képességeket és megerősíti a jellemet. Az oktatás által megtanuljuk meglátni önmagunkat embertársainkban és megbecsülni közös emberi létünkben az emberi méltóságot. Senki nem tudta ezt jobban annál az embernél, akinek egész életét és örökségét ünnepeljük ezen a napon:  Menachem Mendel Schneerson rabbi, a lubavicsi Rebbe, a Chábád-Lubavics mozgalom vezetője.”

Ezt követően Joe Biden kiemelte a Rebbe példamutató elhivatottságát az oktatás, a sokféleség és az egyenlő bánásmód iránt.

„Miután túlélte a történelem egyik legkegyetlenebb időszakát, a Rebbe azzal az elhatározással folytatta életét, hogy részt vesz az emberiség lelkének meggyógyításában.”

Az amerikai elnök a Rebbét gondolkodóként, vezetőként és nagyszerű tanérként méltatta, aki „felismerte az emberekben rejlő végtelen potenciált  attól függetlenül, hogy milyen háttérből jöttek”. „A Rebbe életműve emlékeztet Ámosz próféta szavaira: »gyűlöljétek a gonoszat, szeressétek a jót és állítsátok  fel az igazságot a kapuitokban.« Mindnyájunk közös felelőssége e szavak szerint élni” – írta Biden elnök, és így folytatta: „Minden egyes amerikai gyermek lelkében  és elméjében el kell ültetnünk a szeretet, a kedvesség és az empátia magjait.”

Végül Biden elnök bejelentette:

„Ennek okán én, Joshep R. Biden Jr., az Amerikai Egyesült Államok Elnöke az Alkotmány és az Egyesült Államok törvényei által rám ruházott jogokkal élve kijelentem, hogy a mai nap, 2022. április 12. az Oktatás és a Tudás Megosztásának Napja az Egyesült Államokban. Felkérem a kormány hivatalnokait, oktatókat, önkénteseket és az Egyesült Államok minden lakosát, hogy megfelelő programokkal, ünnepségekkel és tevékenységekkel ünnepeljék meg ezt a napot.”

 

Magyar kisfilm az évfordulóra

Közismert dallam, fülbemászó klasszikus zene: a Pisztráng. Talán úgy még ismertebb, hogy „A csermely halkan zúgott, hol útja völgyre nyílt…“. Zeneszerző: Franz Schubert.

Hiánypótló lehet ez a műfaj rajzos, zenés, zsidó témájú videó gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A filmet egy brazil grafikussal együttműködve készítette Koós Haim a Rebbe 120. születésnapja alkalmából.

„Már régen elkezdtem átírni zsidó szövegre a dallamot és gondban voltam, hogy honnan szerzek jó zenei  kíséretet hozzá az ének alá. Aztán a Budapesti Vonósok márciusban megjelentettek YouTube-on huszonkét  klasszikus zenét karaoke-változatban és erre a zenére énekelte rá Handó István operaénekes magyarul a dalt” – mesélte Koós Haim.

Schubertről kevesen tudják, hogy talán az egyetlen volt, aki a XX. század előtt héber szövegre írt zenét zsidó liturgiából (pl. 92. zsoltár).

„A zsidó átirat szövegét úgy írtam meg, hogy először  Isten szól Mózeshez és adja a Tanokat (benne 613 micvát), amit Mózes továbbad a népnek (Tóra). És mi, zsidók, igyekszünk megtartani a parancsokat  és imádkozunk, énekelünk, aminek a hangja felszáll Istenhez. Tehát ez egy körforgás, egy háromszög: Hásemtől (szó szerint: a név, az Örökkévaló hagyományos megnevezése) indul, Mózesen keresztül a zsidókhoz és onnan visszaszáll a Teremtőhöz. Hamarosan elérhető lesz az angol változat is Domján Gábor hangjával” – mesélte Koós Haim.

 

És Isten hangja súgott, és Mózes mindent írt.

Ez negyven napig tartott, úgy írt ő, ahogy bírt.

Sok micva fénye látszott, mit éppen megkapott.

Volt hatszáz tíz és három és fényük csillogott.

Volt hatszáz tíz és három és fényük csillogott.

A micvákat megtartjuk, így éljük életünk.

És figyeljünk egymásra és kóserül együnk!

És szombatunkat várjuk, a legszebb ünnepünk.

És imáink felszállnak, hát énekelj velünk!

Az imáink felszállnak, hát énekelj velünk!

Megjelent: Egység Magazin 32. évfolyam 153. szám – 2022. április 10.

 

Megszakítás