Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik az Egyesített Szociális Intézmény, amely személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében étkezést, nappali átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást nyújt az életkoruk, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt rászorultak részére. A szolgáltatások egymásra épülve valósulnak meg.

Az intézményben személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások: -időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása,- demens betegek bentlakásos ellátása

Az intézmény 44 férőhellyel rendelkezik. Az intézmény célja, hogy biztosítsa az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől, megközelítően pótólja számukra a családi otthont, amiben a teljes körű ellátás a biztosított.

Az otthon számos tevékenységet lát el köztük: – ápolási, gondozási feladatok,-étkeztetés,-egészségügyi szolgáltatás,-mentálhigiénés ellátás biztosítása,-intézményen belüli foglalkozások megszervezése.

Az ápoló, gondozó személyzet kiemelt feladata a felelős ápolói rendszerben történő gondozás követése. Az intézmény az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan elkészít egy egyéni gondozási tervet, amely meghatározza az ellátásban részesülő gondozási, ápolási feladatait, és azok megvalósításának módszereit.

Folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározattak érvényesülését a vele foglalkozó szakember.