Háázinu

A tanúk jutalmaznak is!

Figyeljetek egek, hadd emeljek szót, és hallja a föld szám beszédét. (5Mózes 32:1.)

Figyeljetek egek… hogyan figyelmeztetem a zsidókat és legyetek tanúim erre. Ugyanígy kell érteni ezt is: …és hallja a föld… Miért éppen az egek és a föld legyenek a tanúk? Azt mondta Mózes: Én csak egy hús-vér ember vagyok, aki holnap meghal. Ha azt fogja mondani Izrael: „Nem vettük magunkra a szövetséget”, ki fogja tudni megcáfolni ezt? Ezért kell, hogy az ég és a föld tanúskodjék, akik mindig ott lesznek. Továbbá: Ha Izrael méltó lesz rá, jöjjenek a tanúk és adják meg érte jutalmukat: a szőlő hozzon gyümölcsöt, a föld adjon termést, az ég pedig harmatot. Ha pedig bűnt követnek el, a tanúk keze legyen ellenük az első: „és elzárja az eget, hogy ne legyen eső és a föld ne hozza meg termését” (uo. 11:17.) és utána: „hamarosan kivesztek” (uo.) a népek által.

Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem az a ti életetek és ez ige által lesztek hosszú életűek azon a földön, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. (5Mózes 32:47.)

Mert nem üres beszéd az számotokra… Nem ingyen fáradoztok érte, mert sok jutalom függ ettől [ugyanis]: …az a ti életetek… Egy másik magyarázat: Nincs semmi üres [fölösleges] dolog a Tórában, amit ha megmagyarázol ne járna érte jutalom. Erre példa Bölcseink magyarázata [egy látszólag érdektelen bibliai részletre]: „És Lótán nővére: Timná” (1Mózes 36:22.) [ezek szerint hercegi családból származott, ennek ellenére azt olvassuk:] „És Timná [Elifáz] ágyasa volt” (uo. 12.) mert így szólt: Nem vagyok méltó arra, hogy a felesége legyek, bárcsak a ágyasa lehetnék! Mindezeket miért mondja el a Tóra? Hogy tudassa Ábrahám dicsőségét, hogy voltak uralkodók és királyok, akik szenvedélyes vággyal ragaszkodtak az ő leszármazottaihoz.

És szólt az Örökkévaló Mózeshez ugyanazon a napon, mondván. (5Mózes 32:48.)

És szólt az Örökkévaló Mózeshez ugyanazon a napon… Három helyen mondja a Tóra: „ugyanazon a napon”.
Egyszer Noénál: „ugyanazon a napon ment be Noé… [a bárkába]” (1Mózes 7:13.) még fényes nappal. Mert az akkor élt emberek ezt mondták: Esküszünk, ha érezzük, [hogy tényleg kezdődik az özönvíz,] nem engedjük, hogy beszálljon a bárkába! És nem csak ez, hanem csákányt és fejszét ragadunk és meglékeljük a bárkát. Erre azt mondta Isten: Beviszem őt délben és bárki, aki képes azt megakadályozni, jöjjön és tegye meg!
Egyiptomnál írva van: „És ugyanazon a napon hozta ki az Örökkévaló…” (2Mózes 12:51.) Mivel az egyiptomiak azt mondták: Esküszünk, ha látjuk, hogy indulnak, nem engedjük őket elmenni! Sőt, kardokat és fegyvereket ragadunk és öljük őket. Erre azt mondta Isten: Kivezetem őket délben és bárki, aki képes azt megakadályozni, jöjjön és tegye meg!
Ugyanúgy itt is írva van: „…ugyanazon a napon…” Mivel azt mondta Izrael: Esküszünk, ha látjuk [hogy Mózes felmegy a hegyre (és ott meg fog halni)], nem engedjük őt el, aki kihozott minket Egyiptomból, aki szétválasztotta nekünk a Sás-tengert, aki mannát hullatott az égből, aki fürjet repített nekünk, aki felhozta nekünk a kutat és aki nekünk adta a Tórát. Ezért azt mondta Isten: Íme felvezetem őt délben.

És halj meg a hegyen, ahova fölmész és térj be népedhez úgy, amint meghalt testvéred, Áron, a Hór hegyen, és betért népéhez. (5Mózes 32:50.)

…amint meghalt testvéred, Áron… Ugyanolyan halállal, mint amit láttál és megkedveltél, mert Mózes volt, aki levette Áron első ruháját és felöltöztette abba Elázárt (lásd: Rási 4Mózes 20:26.) majd ugyanígy a második, és a harmadik ruháját, és [Áron] láthatta fiát az ő dicsőségében. Ezután azt mondta Mózes [Áronnak]: Nyújts ki a kezedet, mire [Áron] kinyújtotta, nyújts ki a lábadat, mire ő kinyújtotta, hunyd be szemedet, mire ő behunyta, zárd össze ajkaidat, mire ő összezárta és így halt meg. Ekkor azt mondta Mózes: Boldog az, aki ilyen halállal hal meg.

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 49. szám – 2014. november 17.