Mikéc

 

Gabona és remény

 

És látta Jákob, hogy Egyiptomban van gabona, és azt mondta Jákob a fiainak: Miért tettetitek magatokat? (1Mózes 42:1.)

 

És látta Jákob, hogy Egyiptomban van gabona (sever)… Honnan látta? Vajon nem látta, csak hallotta-e, ahogy írva van: “Íme hallottam…” (uo. 2.), akkor miért van írva “látta”? Egy szent látomást látott, hogy lehet még reménysége Egyiptomban [szever reményt jelent], de nem volt igazi prófécia, ami elmondta volna neki, hogy ez [a remény] József.

…Miért tettetitek magatokat? Miért tettetitek magatokat Ismael és Ézsau fiainak szemében jóllakottaknak? Akkor még volt termésük [Jákob gyermekeinek, ezért csak a látszat miatt aggódott]. És nekem [Rásinak] az tűnik az egyszerű magyarázatnak: Miért bámuljon mindenki titeket és csodálkozzon rajtatok, hogy ti nem gondoskodtok magatoknak ételről, mielőtt teljesen elfogyna, ami a kezetekben van?

 

Majd ezt mondta: Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek le oda és vegyetek nekünk onnan gabonát, hogy éljünk és meg ne haljunk. (1Mózes 42:2.)

 

…menjetek le oda (rödu)…  És nem az van írva: menjetek (löchu). Ez egy utalás a 210 éves egyiptomi szolgaságra, mert a rödu szó számértéke: 210.

 

És József tíz testvére lement, hogy gabonát vegyenek Egyiptomban. (1Mózes 42:3.)

 

És József tíz testvére… És nem az van írva: “Jákob fiai”, ami arra tanít minket, hogy megbánták az ő eladását, és úgy határoztak, hogy testvériesen viselkednek vele, és kiváltják őt akármennyi pénzért, amit kiszabnak rájuk.

 

De Benjámint, József testvérét, Jákob nem küldte el testvéreivel, mondván nehogy szerencsétlenség érje. (1Mózes 42:4)

 

…mondván nehogy szerencsétlenség érje. Hát otthon nem érhette szerencsétlenség? Azt mondja Rabbi Eliezer ben Jákob: innen tanulhatjuk, hogy a Sátán inkább a veszély idején vádolja az embert [és a hosszú út az veszélyes].

 

És szólt hozzájuk József: Úgy van, ahogyan mondtam nektek, kémek vagytok! (1Mózes 42:14.)

 

…Úgy van, ahogyan mondtam… Az amit mondtam, hogy ti kémek vagytok, az az igazság, ez az egyszerű magyarázat. És a Midrás szerint: Mondta nekik [a király]: Ha megtalálnátok őt [Józsefet] és sok pénzt kérnének érte, kiváltanátok? Igent válaszoltak. Erre azt mondta nekik: És ha azt fogják mondani nektek nem adják vissza őt semmi pénzért, mit fogtok tenni? Válaszolták neki: Úgy jöttünk, hogy öljünk vagy megölessünk [Józsefért]. Mondta nekik: “Úgy van, ahogyan mondtam nektek”, azért jöttetek, hogy megöljétek a város lakóit! Megjósoltam az én serlegemből, hogy kettő közületek [Reubén és Simon] rombolta le Sechem nagy városát [is] (1Mózes 34:25.).

 

És elfordult tőlük és sírt; azután visszatért hozzájuk és beszélt velük; elvitte közülük Simont és bebörtönözte szemük láttára. (1Mózes 42:24.)

 

…és sírt…  mivel hallotta, hogy megbánták, amit tettek [vele].

…Simont… [Azért éppen őt, mert] Ő tette a kútba [Józsefet], és ő volt, aki azt mondta Lévinek: “Íme ott jön az álomlátó…” (uo. 37:19.). Egy másik magyarázat szerint: József el akarta választani [Simont] Lévitől, nehogy tanácskozzanak ők ketten, hogy megöljék őt.

…bebörtönözte szemük láttára. Csak szemük láttára börtönözte be, és ahogy távoztak, előhozatta őt, megetette és megitatta.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 10. szám – 2014. október 6.