Ki técé

A gyarapodás útja

És ha valakin halálbüntetéssel járó bűn lesz és kivégzik, akaszd fel holttestét egy fára. (5Mózes 21:22.)

…akaszd fel holttestét egy fára. [Melyik kivégzési mód után kell felakasztani?] Bölcseink úgy tanítják: Akit megköveztek, fel is akasztják, mert írva van [a következő mondatban]: „Isten átka a felakasztott” [azaz: azért lett felakasztva, mert megátkozta Istent], és aki megátkozza Istent, azt meg kell kövezni (lásd: 3Mózes 24:15–16.) [ebből következtethetünk egy általános szabályra, miszerint minden olyan bűnöst, akit megköveznek, annak a holttestét utána fel is kell akasztani].

Ne hagyd holttestét éjjelen át a fán, hanem temesd el őt aznap, mert Isten átka a felakasztott; és meg ne tisztátalanítsd földedet, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul. (5Mózes 21:23.)

…mert Isten átka a felakasztott… Az Örökkévaló lenézése ez, mert az ember az Ő képére teremtetett (1Mózes 1:26.) és a zsidók Isten gyermekei (5Mózes 14:1.). Ez olyan, mint két testvér, akik hasonlítanak egymásra, és az egyikből király lett, a másikat pedig lopáson fogták és felakasztották. Mindenki aki látja őt [a felakasztottat], azt mondja: a királyt akasztották fel! Ezért a király parancsot adott, hogy vegyék le. Minden átok a Szentírásban lekicsinylésre és lenézésre vonatkozik, ahogy írva van: „…ő átkozott engem erős átokkal” (1Királyok 2:8.).

El kell bocsátanod az anyát, és csak ezután veheted el a fiókákat magadnak; azért, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy. (5Mózes 22:7.)

…azért, hogy jó dolgod legyen… Ha egy ilyen könnyű parancsolat megtartásáról, ami nem jár vagyonvesztéssel, azt mondja a Tóra: „azért, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy”, annál inkább meg fogod kapni a jutalmat a nehezebb parancsolatok megtartásáért.

Ha új házat építesz, készíts korlátot háztetődre, hogy ne hozz vérbűnt házadra, ha valaki leesik róla. (5Mózes 22:8.)

Ha új házat építesz… Ha teljesítetted [az előző mondatban leírt] parancsolatát az anyamadár elküldésére, a végén új házat építhetsz és teljesítheted a korlátkészítés parancsolatát is, mert a micvá micvát eredményez, így eljutsz majd a szőlővel és a mezővel kapcsolatos törvényekhez is (uo. 9–10.) majd a szép ruhákhoz (uo. 11.). Ezért vannak egymás után írva ezek a törvények.

Emlékezz arra, mit tett az Örökkévaló, a te Istened Mirijámmal az úton, amikor kivonultatok Egyiptomból. (5Mózes 24:9.)

Emlékezz arra, mit tett az Örökkévaló, a te Istened Mirijámmal… Ha vigyázni akarsz arra, hogy ne legyél poklos, ne mondj láson hárá-t (rágalmazást a másik ember háta mögött), emlékezz arra, mi történt Mirijámmal, amikor testvérét [Mózest] rágalmazta és ezért poklos lett (4Mózes 12.).

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 45. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás