Röé

Maceszevés 1, vagy 6, vagy 7 napig?

Azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló törzseitek egyikében, ott mutasd be égőáldozataidat és ott tedd meg mindazt, amit neked parancsolok. (5Mózes 12:14.)

…törzseitek egyikében… Benjámin területén. Fent (uo. 5.) viszont azt mondja: „…minden törzseitek közül…”, hogy lehet ez? Amikor megvásárolta Dávid a szérűt [amelyet Istennek akart áldozni] a jebuszi Árávnától (2Sámuel 24:24.), minden törzstől beszedett érte aranyat [hogy kifizesse azt], azonban a szérű teljes egészében Benjámin területén volt.

Ha a hely, amelyet az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt, hogy odahelyezze nevét, messze lesz tőled, akkor levághatsz marhádból és juhodból, amelyet az Örökkévaló adott neked, úgy amint parancsoltam neked, és egyél kapuidban lelked egész kívánsága szerint. (5Mózes 12:21.)

Ha a hely… messze lesz tőled… És nem fogsz tudni jönni minden nap, hogy vágó áldozatot hozz, úgy mint most, amikor a Sátor veletek megy …levághatsz… úgy amint parancsoltam neked… Ez arra tanít minket, hogy meg lett parancsolva az is, hogyan kell [nem áldozati] állatot vágni. Ezek a schitá törvényei, melyek szóban lett átadva Mózesnek a Szináj hegyén.

Akkor vegyél egy árt és szúrd át fülét az ajtón és legyen örökös szolgád. Szolgálónőddel is így tégy. (5Mózes 15:17.)

…legyen örökös szolgád… Lehetséges ezt szó szerint érteni? Ezért van írva: „[Jóbel az…], hogy visszatérjen mindenki a birtokához és visszatérjen a családjához ” (3Mózes 25:10.) Ebből azt tanulhatod, hogy az Írás csak a Jóbelig [az ötvenedik évig] értette az „örök” időt.
…Szolgálónőddel is így tégy. Adj neki juttatásokat [ahogy a szolgádnak – lásd 5Mózes 15:14.]. Lehetséges, hogy az Írás a fül átszúrásának kérdésében is egyenlővé teszi a szolgálónőt a szolgával? Ezért van írva: „Ha azt mondja a szolga…” (2Mózes 21:5.), [ebből azt tanulhatjuk:] csak a szolgának szúrják át a fülét a szolgálónőnek nem.

Figyeld meg a kalászérés hónapját és tartsd meg a Peszáchot az Örökkévalónak, a te Istenednek, mert a kalászérés hónapjában vezetett ki téged az Örökkévaló, a te Istened Egyiptomból, éjjel. (5Mózes 16:1.)

…Egyiptomból, éjjel. Nemde nappal mentek ki, ahogy írva van: „a Peszách után való napon mentek ki Izrael fiai…” (4Mózes 33:3.) De [azért van mégis így írva] mivel éjjel engedte meg nekik Fáraó, hogy elmenjenek, ahogy írva van: „És hivatta Mózest és Áront az éjjel…” (2Mózes 12:31.).

Hat napon át egyél kovásztalan kenyeret és a hetedik napon ünneplő gyülekezés legyen az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz munkát. (5Mózes 16:8.)

Hat napon át egyél kovásztalan kenyeret… Egy másik helyen pedig azt mondja: „hét napig” (2Mózes 12:15.)?! [A magyarázat:] Hét napig ehetsz a régi termésből, de csak hat napig az újból [csak azután lehetett az újból enni, hogy a második napon áldozatot mutattak be belőle a Szentélyben, az Omer-t].
Egy másik magyarázat: Arra tanít téged, hogy a hetedik napon nem kötelező kovásztalan kenyeret enni, amiből megtanulhatod az ünnep hat napjára vonatkozóan is: Mivel a hetedik nap benne volt az általános szabályban [a korábbi idézetben], de most kivétel lett [ebben az idézetben] azáltal, hogy a hetedik napon a kovásztalan kenyér fogyasztása mégsem kötelező, csupán lehetőség, ez azonban nem csak a hetedik napra vonatkozik, hanem az egész általános szabályra is [tehát nem kötelező Peszách egyik napján sem kovásztalan kenyeret enni, csupán meg van engedve], kivéve az első éjszakát [Izraelen kívül, az első kettőt], mert ezt a kötelezettséget egy külön mondat említi, ahogy írva van: „…este egyetek kovásztalan kenyeret” (uo. 18.).
[A fenti levezetés Rabbi Jismáél 8. módszere a Tan kifejtésére, lásd Sámuel imája – Zsidó imakönyv 30. oldal.]
Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 43. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás