Pinchász

A nők jobbak

Pinchász, Áron pap fiának, Elázárnak fia elfordította haragomat Izrael fiairól, mikor buzgalommal buzgólkodott érettem közöttük, és ezért nem semmisítettem meg Izrael fiait haragomban. (4Mózes 25:11.)

Pinchász, Áron pap fiának, Elázárnak fia… mivel a törzsek lenézték őt, és azt mondták: „Nézzétek csak, ez Puti[él] (Jitró lányának) gyermeke, kinek anyjának az apja még borjúkat hizlalt, hogy bemutassa azokat bálványainak, ő pedig most megölte Izrael egy törzsfőjét!”, ezért jön az Írás, hogy rámutasson: Pinchász Árontól származik [apai oldalról].

Legyen számára és ivadékai számára örökös papi szövetség, azért, mert buzgólkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izrael fiai számára. (4Mózes 25:13.)

…örökös papi szövetség… annak ellenére, hogy már át lett adva a papság Áron leszármazottainak. Mert csak Áronnak és azon gyermekeinek volt átadva, akik fel lettek kenve [olajjal, ld. 3Mózes 8:12.], és az ő utódaiknak, akik a felszenteltektől származnak, de Pinchász aki korábban született és nem lett felkenve, nem lépett be a papi szövetségbe egészen idáig. Ugyanígy áll Zváchim traktátusában (101b.): „Nem lett pappá szentelve Pinchász, csak miután megölte Zimrit.”.

Mert szorongatóitok ők fondorlataikkal, amelyekkel fondorkodnak ellenetek a Peór dolgában és a nővérük Kozbi, Midján fejedelmének leánya dolgában, aki megöletett a csapás napján a Peór dolga miatt. (4Mózes 25:18.)

Mert szorongatóitok ők… a Peór dolgában… [A midjaniták] megengedték leányaiknak a paráználkodást, hogy tévútra vigyenek titeket Peór után. Móábot azonban nem parancsolta meg Isten, hogy pusztítsák el, Rút miatt, aki tőlük fog származni, ahogy tanultuk Bává Kámá traktátusban (38b.).

És ezek között nem volt egy férfi sem a Mózes és Áron pap által számbavettek közül; akik megszámlálták Izrael fiait Szináj sivatagban. (4Mózes 26:64.)

És ezek között nem volt egy férfi sem… de a nőkre nem vonatkozott a kémek miatti büntetés, mivel ők szerették az országot. A férfiak azt mondták: „Válasszunk vezért és térjünk vissza Egyiptomba” (uo. 14:4.), míg a nők így szóltak: „Adj nekünk birtokot!” (uo. 27:4.). A Celáfchád lányairól szóló rész is ezért áll rögtön ezután.

És odaálltak Mózes elé és Elázár pap elé és a fejedelmek és az egész közösség elé a találkozás sátrának bejáratánál, mondván: (4Mózes 27:2.)

És odaálltak Mózes elé és Elázár pap elé… Ebből megtudhatjuk, hogy csak a sivatagi vándorlás negyvenedik évében álltak eléjük, miután Áron meghalt.
…Mózes elé… és utána Elázár elé? Lehetséges volna, hogyha Mózes nem tudta, Elázár talán tudja?! Fordítsd meg a sorrendet, magyarázza Rabbi Josijá. Ábá Chánán, Rabbi Elázár nevében pedig azt mondja: a tanházban ültek mind, és őelőttük álltak fel [Celáfchád lányai].

Szombati égőáldozat ez a maga szombatjára, az állandó égőáldozat mellett. (4Mózes 28:10.)

Szombati égőáldozat ez a maga szombatjára… de nem égőáldozat egy másik szombatra. Ha nem áldozta fel ezen a szombaton, még azt gondolhatnám, hogy áldozzon fel kettőt a következő szombaton. Ezért van írva: „a maga szombatjára”, amiből megtanulhatod: ha elmúlt már a[z áldozás] napja, megszűnik a lehetőség az áldozásra.

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 38. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás