Tecáve

 

Hogy működött a chosen?

 

És két láncot tiszta aranyból, fonottan készítsd azokat kötél módjára, és erősítsd a kötélszerű láncokat a foglalatokba. (2Mózes 28:14.)

 

…és erősítsd a kötélszerű láncokat… Ez nem az a hely, ahol a kötelek elkészítését és az odaerősítését parancsolja [Isten], a „készítsd” és az „erősítsd” szavakat itt nem felszólító módként kell érteni, hanem jövő időként, mert a chosenről szóló fejezetben erre visszatér és ott parancsolja meg az elkészítést és az odaerősítést (uo. 22–25.). Itt csak azért van írva, hogy valamennyire ismertesse a szükségességét a foglalatoknak, ami meg van parancsolva, hogy az éfoddal együtt legyen elkészítve, és azért írja neked, hogy mondja: ezekre a foglalatokra lesz szükség mikor a láncokat a chosenre kötöd, és akkor tedd ezekbe a foglalatokba.

 

És készítsd a törvénytevő melldíszt szövőmunkával, az éfod készítése szerint készítsed, aranyból, kékbíborból, pirosból, karmazsinból és sodrott bisszusból készítsd el azt. (2Mózes 28:15.)

 

…törvénytevő melldíszt… hogy megbocsássa a törvény elrontását. Egy másik magyarázat: azért „törvény”(mispát), mert megvilágítja szavait, és az ígérete igaz. Franciául: discernement. A mispát (törvény) szónak három jelentése is van: a felek érvelései, az ítélet, és a büntetés, ami vagy halálbüntetés, vagy botütés, vagy pénzbírság lehet. Az itteni jelentés: szavai megvilágítása és elmagyarázása.

 

A két fonatnak két végét pedig erősítsd a két foglalatra és csatold az éfod vállrészéire annak előrészén. (2Mózes 28:25.)

 

…éfod vállrészéire… egyet erre az oldalra, egyet a másikra. Ezek szerint az éfod vállrésze tartotta a chosent, hogy ne essen le, és rajta függött. Azonban a chosen alsó része himbálódzott volna a hasán, és nem lett volna megfelelően rögzítve, ezért volt szükséges még két gyűrű az alsó részére, ahogy ezt olvashatjuk a folytatásban.

 

És helyezd a törvénytevő melldíszbe az Urimot és Tumimot, és legyenek Áron szíve fölött, midőn az Örökkévaló színe elé lép, viselje Áron Izrael fiainak ügyét az Örökkévaló előtt állandóan szíve fölött. (2Mózes 28:30.)

 

…az Urimot és Tumimot… Ez az Ő teljes nevének leírása, amelyet a chosen két rétege közé tett be, és általa meg tudta a chosen világítani [= urim], illetve tökéletesíteni [= tumim] szavait.

A második Szentélyben megvolt a chosen, mivel a Főpap nem lehetett hiányos öltözékben, de az a Név nem volt benne.

 

És egy tized finomlisztet egy negyed hin sajtolt olajjal gyúrva, öntőáldozatul pedig negyed hin bort minden bárány után. (2Mózes 29:40.)

 

…öntőáldozatul… csészékbe, ahogy tanultuk a Szukká traktátusában (48a): két ezüst csésze volt az oltár tetején, amelyekben két lyuk volt. Beleöntötték a bort, és onnan folyt ki az oltár tetejére, majd onnan folyt tovább az alapzatra a Szentélyben lévő oltárnál, és a réz oltárnál [ami a sivatagi Sátorban volt], az oltárról pedig a földre folyt.

 

Állandó égőáldozat legyen ez nemzedékeiteknek a találkozás sátorának bejáratában az Örökkévaló előtt, ahol találkozom veletek, hogy beszéljek hozzád ott. (2Mózes 29:42.)

 

Állandó… napról napra, ne legyen egy napos megszakítás sem közötte.

…ahol találkozom veletek… Amikor megállapítok egy időpontot, hogy beszéljek veled, oda fogok jönni. Bölcseink egy része innen következtet, hogy a rézoltár felett beszélt az Örökkévaló Mózessel miután a Sátor felépült, de vannak akik azt mondják, hogy a frigyláda fedele felett, ahogy írva van: „és onnan fogom elmondani neked a fedél tetejéről” (uo. 25:22.) és „ahol találkozom veletek” ami itt van írva, nem az oltárra vonatkozik, hanem a Találkozás Sátrára, ami említve van ebben a mondatban.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 20. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás