Ezúttal Párizsban rendezték meg a félévente esedékes konferenciájukat az Európai Rabbitanács tagjai. A konferencián részt vett Oberlander Báruch rabbi, a magyarországi chábád mozgalom vezetõje, aki a rabbitanács vezetõségi tagja is egyben.

Párizs többszázezer zsidónak ad otthont, akiknek a vallási és kulturális élete egészen más nagyságrendû, mint a budapesti vagy akár más európai városé. Hogy mást ne említsünk, a pezsgõ zsidó életet élõ közösségnek nagyjából háromszáz kóser étterem áll rendelkezésére nap, mint nap. Ebbõl kétszázért a párizsi bét din, hatvanötért pedig helyi lubavicsi rabbinátus felel. A rabbitanács ülésén azokat a zsidó joggal kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, amelyekkel szakértõ rabbijaikhoz fordultak az elmúlt idõszakban társaik és a közösség tagjai. Többek között egyeztették álláspontjukat a betéréssel kapcsolatos kérdésekben, a brit milá körüli technikai problémákkal kapcsolatban is. Központi kérdésként merült fel, hogy kik és milyen feltételek mellett eskethetnek. A tanács vezetõi ismét kihangsúlyozták, mennyire fontos, hogy a vezetõrabbik személyesen is megjelenjenek egy-egy közösségnél, és megismerkedjenek annak kihívásaival. Ilyen látogatásra került sor néhány héttel ezelõtt, amikor a szlovák közösség életével ismerkedtek meg. Ekkor a szlovák miniszterelnök és az államfõ is fogadta a rabbik delegációját.  

 

Párizsi rabbik a Pesti Jesiva növendékei

 Oberlander Báruch rabbinak eheti párizsi látogatása során lehetõsége nyílt megismerkedni közelrõl a helyi chábád közösséggel. Vendégelõadóként részt vett az Európai rabbitanács konferenciájával egy idõben tartott, párizsi és környéki lubavicsi rabbik és küldöttek találkozóján is.

Itt a százhúsz egybegyûlt rabbi elõtt az oktatás fontosságát hangsúlyozta. Emellett kitért arra is, mennyit számít a zsidók életében, ha a rabbik otthona mindig nyitva áll elõttük és a család részének érezhetik magukat. Beszélt arról a személyes útmutatásról, amit Magyarországra költözése elején a lubavicsi rebbétõl kapott – a több, mint két évtizedes útravaló most egy párizsi rabbi dilemmájára adott választ.

A konferenciát a helyi lubavicsi lányiskolában tartották: a hatszintes épületben több, mint 1800 diák tanul. A résztvevõk szinte kivétel nélkül francia születésû rabbik voltak, akik közül sokan tudományos munkásságukról is ismertek. Oberlander rabbinak külön öröm volt látni, hogy a Pesti Jesiva két egykori növendéke is az egyre növekvõ francia chábád mozgalom rabbijaként dolgozik.