A Rebbe születésnapja az oktatás napja az Egyesült Államokban.

„Egyik legfontosabb kötelességünk, hogy a következő generációt felkészítsük arra, hogy célokkal és jelentőséggel felruházott életet éljenek. Az oktatás elengedhetetlenül fontos a kíváncsiság és a tanulás szellemének kultiválásához, a jellem és a tudatosság kifejlődéséhez és a közösen végzett munka iránti akarat megerősítéséhez. Az Oktatás és a Tudás Megosztásának Napján lerójuk tiszteletünket a családtagok, oktatók, mentorok, vallási vezetők és más közösségi vezetők előtt, akik életüket nemzetünk fiatalságának szentelik azáltal, hogy oktatják őket és a kedvességet, valamint az egymásra való odafigyelést plántálják beléjük.”

E mondatokkal kezdődik az amerikai elnök, Donald Trump április 3-i rendelete, melyben niszán hó 11-ét (ebben az évben április 5., vasárnap) az Oktatás és a tudás Megosztásának Napjának nyilvánította. A Rebbe születésnapja, niszán hónap 11. már 42 éve, 1978 óta az oktatás napja az Egyesült Államokban. A Rebbe egyik elsődleges célja és legfontosabb törekvése az oktatás fejlesztése és minél szélesebb körre való kiterjesztése volt, ezért is választották ki az ő születésnapját e nap számára. A Rebbe szilárdan kitartott amellett, hogy a zsidó embernek mindig a héber dátum szerint kell ünnepelnie a születésnapját, így ez az amerikai ünnepnap, melyről törvény szerint megemlékeznek az oktatási intézményekben, a zsidó naptárhoz kötött.

„Ma Menachem Mendel Schneersohn rabbit ünnepeljük, a lubavicsi rebbét, az együttérző és messzire ellátó vezetőt, akinek a befolyása töretlenül érezhető több mint negyed századdal ezelőtt bekövetkezett halála óta is. Schneerson rabbi 70 éve vette át a nemzetközi Chábád mozgalom vezetését, és alakította a hiten alapuló dinamikus erővé, mely világszerte milliók életére van hatással.”

Trump ezután a Rebbe oktatás iránti elkötelezettségét emelte ki: „… a lubavicsi rebbe megtartotta a minden emberben benne rejlő potenciálba és az oktatás felszabadító természetébe vetett alapvető hitét.” A Rebbe számtalan alkalommal kifejezte, hogy az oktatás elsődleges célja a jellem építése, és ezen belül az erkölcsi és etikai értékek hangsúlyozása. Ennek érdekében számtalan oktatási intézményt alapított, Chábád-központok hálózatának kiépítésével ért el a világ legtávolabbi sarkaiba is, ifjúsági szervezetet hozott létre, táborokat, folyóiratokat, és még sorolhatnánk. „A rendíthetetlen erkölcsösség és a hit felé való elkötelezettség által inspirált tudás központi szerepet játszott a lubavicsi rebbe életében és küldetésében. Amikor ezen értékeket átültetjük a gyakorlatba, azok felruházzák az embereket, legyenek bármilyen életkorban azzal az erővel, hogy teljesítsék saját, egyéni céljukat, és nagyszerű nemzetünk jobbítására és gazdagítására fordítsák azt.” Trump azt is kijelentette, hogy minden egyes embert a saját igényei szerint kell oktatni ahhoz, hogy beteljesíthessék „különleges küldetésüket”. Ez az ősi zsidó koncepció, a chánoch lánáár ál pi dárko, azaz: „oktasd a fiatalt a saját igényei szerint” elv újrafogalmazása.

Az áldott emlékű Rebbe egész életében különös gondot fordított arra, hogy születésnapján megkétszerezze azokat az erőfeszítéseket, melyeket arra tett, hogy minél több zsidó közösséget és zsidó embert elérjen, és elvigye hozzájuk a zsidóság üzenetét. A Rebbe rendszeresen beszélt a születésnap fontosságáról, és arról, hogy hogyan használhatjuk fel ezt a napot, saját, személyes ros hásánánkat új kiindulópontként. Ez az időszak egyébként is nagyon alkalmas erre, hiszen a szerda este ránk köszöntő peszách ünnepének egyik legfontosabb micvája: „és beszéld el fiaidnak”. Peszáchkor, sokkal inkább, mint bármely más ünnepen, kötelességünk továbbadni a következő generációnak, illetve akár az előttünk levő nemzedékeknek, akik nem juthattak korábban zsidó oktatáshoz, az egyiptomi kivonulás csodáját.

 

zsido.com