„…nemzedékeiken át örök szövetségül.”

(2Mózes 31:16.)

Az Egység előző, a szombattal foglalkozó számának anyagát gyüjtve, érdekes könyv került a kezünkbe; egy figyelemre méltó, ma már sajnos megismételhetetlen kezdeményezés talán egyetlen megmaradt dokumentuma: „Szombat-almanach az 5688. évre (1927-28). Első évfolyam. Magyarország szombattartó kereskedőinek, iparosainak, gyárosainak címjegyzékével és héber naptárral.” A Somré Sabosz Bizottság kiadásában megjelent kötetnek a könyvtárak katalógusai és a bibliográfiák tanúsága szerint nem volt folytatása.

Budapesten, a Wesselényi u. 13-ban tevékenykedő Somré Sabosz Bizottság (elnök: Korein Dezső) azzal a céllal jött létre, hogy „…nemcsak szavakkal támogassuk a sabbosz-mozgalmat, hanem tettel. Ha alkalmazottról van szó, gondoljunk arra, aki a sabbosznak kedvéért áldozatot tudott hozni. Szükségleti tárgyainkat szombattartó iparosnál vagy kereskedőnél szerezzük be! Járuljunk hozzá ahhoz, hogy egész Jiszroél megtarthassa a sabboszt, mert akkor bölcseink szerint bekövetkezik a megváltás.” (Silberstein Dávid váci főrabbi) Emellett és ennek érdekében tomöríteni igyekezett a szombattartó munkaadókat. Feladatának tekintette, hogy a munkát keresőket szombattartó munkahelyekre közvetítse és az utóbbiaknak is érdekvédelmet biztosítson.

A kötet végén található terjedelmes név- és címjegyzék (foglalkozás, mesterség, iparág és lakhely, telephely szerint rendezve) jól szemlélteti, hogy a II. világháborút megelőző évtizedekben a szombat megtartása milyen nagy mértékben szőtte át az ország zsidó társadalmát.

Az alcímben jelzett foglalkozási ágakat bővebben regisztrálja, hiszen sorravéve Magyarország helységeit, megtaláljuk a szombattartó földbirtokosokat, orvosokat, mérnököket, ügyvédeket, de még az ügynököket és a nevelőintézeteket is. Emellett felsorolja az orthodox hitközségek szervezeti felépítését, tisztségviselőit, az egyesületeket és jótékonysági intézményeket.

Az Almanach neves rabbik és személyiségek írásait, tanulmányait is tartalmazza. Érdekességként kiemeljük dr. Krausz Mór besztercei főrabbi tanulmányát (A chaszidizmus, mint világnézet), amelyben a ruzsini rebbe egyik könyvéhez fűzött gondolatait, megjegyzéseit körvonalazza.

Dr. Borsányi Ferenc

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 23. szám – 2014. július 29.

 

Megszakítás