Moszkvai illetékesek ismételten elutasították, hogy visszaszolgáltassák a Schneerson könyvártként ismert zsidó gyűjteményt. A washingtoni döntést, amely pénzbírságra kötelezi őket, érvénytelennek tekintik.

 

A Chabad Lubavics mozgalom a ’80-as évek vége óta küzd a szovjet, majd az orosz államhatalommal, hogy visszakapja a Schneerson könyvtárként ismert rabbinikus irodalmi gyűjteményét. A 12000 kötetet és 50 ezer oldalnyi kéziratot a lubavicsi chászidizmus megalapítója, az őt követő rebbék és tanítványaik gyűjtötték össze a két évszázad alatt. A gyűjtemény egy részét 1918-ban a szovjet rezsim lefoglalta: ezeket szeretné visszaszerezni, mint jogos tulajdonát a ma New Yorki központtal működő, az egész világon fellelhető mozgalom. A könyvtár többi részét Menachem Mendel Schneerson, a mozgalom későbbi vezetője menekítette ki magával

A chábád mozgalom követelésének jogosságát 2010-ben a washingtoni szövetségi bíróság is elismerte, de Moszkva nem volt hajlandó visszaszolgáltatni a szent iratokat. Véleményük szerint azok az orosz kutlurális örökség részét képezik, nem pedig a chábád mozgalom tulajdonát.  A lubavicsiak azonban nem adják fel a küzdelmet, és a nemrégiben született döntés szerint ötvenezer dolláros pénzbüntetésre ítélték Oroszországot. Az oroszok azonban ezt egy szuverén állam belügyieb való súlyos beavatkozásnak tartják, amelyik ellentétes a nemzetközi joggal és így semmisnek tekintik, vagyis továbbra sem kívánnak együttműködni az Orosz Állami Könyvtárban illetve a katonai archívumban található iratok visszaszolgáltatásában.

Nem a Schneerson könyvtár az egyetlen zsidó érték, amelyik orosz „fogságban” sínylődik. 2012-ben magyarországi zsidó szervezetek kezdeményezték azoknak a nácik által elrabolt judaikáknak, zsidó kegytárgyaknak és művészeti alkotásoknak a visszaszolgáltatását, amelyeket a Vörös Hadsereg katonái vittek el Magyarországról. A Nyizsnyij Novgorodban őrzött zsidó javakért folytatott küzdelemről itt olvashat bővebben!

Megszakítás