Köves Slomó – Népszava Publicisztika, 2008. május 24.

Zsidónak lenni jó!
Nem hagyjuk, hogy a zsidóság említése valamilyen félelemmel és a megkülönböztetettség érzésével azonosuljon tudatunkban.

Óriásplakátok jelentek meg Budapesten ezzel a felirattal: Zsidónak lenni jó! – hagyoŹmány, közösség, vallás. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, amelyet megalakulása óta vezető rabbiként szolgálok, ezzel az üzenettel fordul a magyarországi zsidó közösségekhez.

 

Hasonló tartalmú rádiós hirdetéssel és televíziós kisfilmmel hívják fel a figyelmet az üzenet pozitív tartalmára, arra, hogy mennyi fontos építőeleme a ,,…lenni jó”-nak a pozitív identitástudat, melyhez a felsorolt három érték, a hagyomány, a közösség és a vallás egyaránt hozzásegíthet.

Önmagunk megismerése és pozitív megélése nélkül nem válhatunk kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá. Az önismeret szerves része, hogy megértsük felmenőink-őseink gondolatvilágát, értékeit és azokat az eszméket, amelyek mentén ők látták a világot, élték életüket és nevelték gyermekeiket. Ezek az értékek a nemzedékről nemzedékre továbbadott megtapasztalások által így is, úgy is részei saját tudatunknak, csak fel kell magunkban ismerni azokat. Ezek az ideák a hagyomány, a közösség és a vallás értékeiben mutatkoznak meg igazán.

A hagyomány jó, mert jelentősége éppen abban rejlik, hogy személyes egyediségünket a tradíció nemzetékről nemzedékre tovább tökéletesített mesterműveként tehetjük elévülhetetlen részévé. Egyéni személyes gondolataink a tradíció végtelen láncát bővítő további láncszemként teljesülnek ki.

A közösség jó, mert lehetőséget ad arra, hogy a számunkra fontos hagyományok számára jelent teremtsünk, hogy a hagyományt ma teremtő emberekként összetartozzunk, hogy erényeinket megosszuk másokkal, és másokéiban mi is részesülhessünk. Hogy egymásra számítva együttes erővel többet tudjunk elérni. Hogy a nagy könyv külön álló betűiből egy sokat mondó üzenetté válhassunk.

A vallás jó, mert személyes belső intimitásunknak, spiritualitás utáni vágyunknak, a nemes célok és önmagunk keresésének ad keretet. Évezredek útkeresőinek léptei által kidöngölt útként ad irányt arra, hogy megtaláljuk a belső hangot és a kapcsolatot a transzcendentálissal.

Zsidónak lenni jó, mert nem hagyjuk, hogy a zsidóság említése valamilyen félelemmel és a megkülönböztetettség érzésével azonosuljon tudatunkban. Belső félelmeinket és érzékenységünket legyőzzük. Úgy, hogy zsidóságunkat nem valamivel szemben (antiszemitizmustól való félelem vagy az elleni küzdés) határozzuk meg, hanem a ,,zsidó” valódi jelentését ismerjük meg és éljük meg tudatosan. Megismerjük és azonosulunk a zsidóság több évezredes üzenetével, amely a közös bibliai alapokra épülve ma már az egész emberiség alapértékeit is adja. Az antiszemitizmus elleni küzdelem az egész magyar társadalom ügye, amelyből a zsidóknak magyarként is ki kell venniük a részüket. Nem lenne jó, ha az antiszemitizmus elleni harc a zsidók és antiszemiták külön ügyévé válna. Az antiszemitizmus az egész magyar társadalom betegsége.

A Zsidónak lenni jó azt a mindenkihez szóló, univerzális üzenetet is sugallja mindemellett, hogy a valahova tartozás nem merülhet ki csupán a származásban és a külvilág által történő megbélyegzések elfogadásában.