Biztosan sokan vannak olvasóink közt, akik nem tudják, mit jelent a nevelőszülői hálózat. Bevallom, magam sem tudtam. Pláne nem tudtam, mit jelent nevelőszülői hálózatot működtetni. Néhány hónapja azonban az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség égisze alatt működő CEDEK Szeretetszolgálat kiterjesztette tevékenységi körét, és sikeresen működő népkonyhája és adományboltja, illetve más karitatív szolgálatok mellett átvette egy sikerrel működő nevelőszülői hálózat irányítását is. Szilágyi Nórát, a CEDEK vezetőjét kérdeztük.

 

– Kezdjük az elején. Kik és hogyan élnek állami gondoskodásban?

– Az állami gondozás az arra rászoruló gyermekekre 0 évestől 18, illetve 22 éves korig terjed ki. Egy 2014-ben életbe lépett szabályozás előírja, hogy az állami gondozás alatt élő, 12 évnél fiatalabb gyermekek számára családi körülményeket kell biztosítani, és nevelőszülőnél kell őket elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy klasszikus nevelőintézetek nemigen vannak, pontosabban vannak, de átmeneti otthonként működnek, ahol csak rövid ideig laknak a rászoruló gyermekek, legtöbbször olyanok, akiket azonnal ki kellett emelni a családjukból valamiféle probléma vagy veszély miatt. A gyermekek többsége úgynevezett lakásotthonban lakik, mely nem más, mint egy működtető intézmény által megvásárolt családi ház, ahol nevelők napi 24 órában gondoskodnak az ott lakó gyermekekről.

 

– Ez tulajdonképpen egyfajta nevelőintézet családiasabb környezetben?

– Így van. Lakásotthonokban helyezik el azokat a gyerekeket, akiknek nem tudnak nevelőszülői hálózatban férőhelyet biztosítani. Itt 12 év feletti gyerekek laknak. A CEDEK már fennállásának kezdete óta támogat három ilyen intézményt és egy átmeneti otthont. 12 év alatti gyermekeket viszont nevelőszülőknél kell elhelyezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nevelőszülő, aki lehet házaspár vagy család, de akár egyedülálló nő vagy férfi, befogad magához egy, kettő vagy akár öt gyermeket, lehetőségeihez és szándékaikhoz képest, akik a család teljes jogú tagjaként élnek velük. A fő cél a hazagondozás, azaz, ha van a későbbiek során lehetősége a gyermeknek visszatérni a szüleihez, akkor ennek minden lehetőségét meg kell adni.

 

– Az állam pedig támogatja ezeket a családokat?

– Így van. Az állam gyermekenként fizet az adott családoknak. Ezzel mindenki nyer, a gyermek családi környezetben nő fel, a nevelőszülők pedig gyermekeket nevelhetnek, és ez megélhetést is biztosít számukra.

 

– Kikből válhatnak nevelőszülők?

– Elvileg bárkiből, azonban nagyon szigorúan ellenőrzik azt, hogy a nevelőszülők megfelelő életkörülményeket tudnak-e biztosítani a gyermekek számára. Mondani sem kell, hogy ez kiterjed a megfelelő szobaszámtól a nevelőszülők egészséges életmódján át számos területre.

 

– Tehát ez egyfajta munka is egyben.

– Pontosan. Sőt, nemhogy munka, de egy 24 órában folytatott munka, hiszen a gyereknevelés nem munkaidőhöz kötött. Persze, ahogy más családoknál a gyermekek óvodába, iskolába járnak, a szülők legtöbb esetben dolgoznak – ez a rendszer itt is ugyanúgy fennáll. Hiszen a nevelőszülőink között vannak magas beosztásban dolgozók is, akik a nyolcórás munka befejeztével mennek az iskolába a gyerekekért.

 

– Mi történik a gyerekekkel 18 éves koruk után?

– Jó esetben akár a családnál is maradhatnak, hiszen kialakulhatnak, és gyakran ki is alakulnak családi kötelékek, azután persze vannak olyanok, akik kimennek a nagybetűs életbe. Hála Istennek, legtöbbször megmarad a kapcsolat vagy a kötelék a nevelőszülőkkel, de olyan is előfordul, hogy a gyerek vissza tud menni eredeti szüleihez. Ezenfelül van még az utógondozás rendszere, ami 22 éves korig ad lehetőséget, hogy a fiatal a nevelőszülőknél maradjon támogatott rendszerben.

 

– Hány gyermek van jelenleg állami gondozásban?

– Tudomásom szerint mintegy 24 ezer. Ez rendkívül magas szám.

 

– És mit jelent a nevelőszülői hálózat?

– Gyakorlatilag arról van szó, hogy a nevelőszülőket egy-egy intézmény fogja össze, ez az intézmény tartja a nevelőszülőkkel a kapcsolatot, hi­szen számos kisebb-nagyobb prob­lé­ma és kérdés merül fel. Ezek az in­tézmények, vagyis hálózatfenntar­tók azok, akik az adminisztrációs fel­adatokat is intézik és akik az állami szervekkel tartják a kapcsolatot.

 

– Tulajdonképpen a CEDEK is egy ilyen hálózatot üzemeltet?

– Igen. Tavaly nyár végén keresett meg bennünket a Csillagösvény Ne­velőszülői Hálózat, hogy olyan fenn­tartót keresnek, amelyik kellően sta­bil anyagi háttérrel és jól működő szakembergárdával rendelkezik. Elkezdtünk komolyan foglalkozni a témával, és január elsejétől új intézményként létrejött a CEDEK Csillagösvény Nevelőszülői Hálózat.

 

– Hány gyermek tartozik jelenleg a hálózatba?

– Fenntartóként 46 gyermekkel és 17 nevelőszülővel vettük át a meglévő hálózatot.

 

– Hol élnek ezek a gyermekek?

– Jelenleg Pest megyében és a Jászságban. Érdekes, hogy Budapesten milyen kevés nevelőszülő van, a mi hálózatunkban jelenleg nincs is ilyen. Ez köszönhető annak, hogy a fővárosban nagyobb a munkalehetőség, mint a vidéki városokban, falvakban.

 

– Említette, hogy megfelelő életkörülményeket kell biztosítani a gyerekek számára. Ezenfelül van valamilyen elvárás a nevelőszülők felé?

– A nevelőszülőknek lenni komoly munka. Azon túl, hogy el kell végezni egy OKJ-s tanfolyamot, pszichológiai vizsgálat, stabil anyagi háttér, környezettanulmány és sok más vizsgálatnak kell megfelelni a kormányhivatal és a gyámhivatal szakembereinek ellenőrzése mellett. Hogy csak egy példát mondjak, a lakóingatlanok, melyekben a családok élnek, nem állhatnak jelzálog alatt, hiszen biztonságos körülményeket kell biztosítani a gyermeknek.

A nevelőszülők egyik feladata, hogy az eredeti családba megpróbálják visszagondozni a gyermeket. Persze számos eset van, amikor a gyermek maga kéri, hogy kiemeljék eredeti családjából.

 

– Bizonyára lelkileg nagyon megterhelő feladat nevelőszülőnek len­ni.

– Rendkívül. Számos család van, ahol saját gyermek mellett nevelnek más gyermeket, a nevelőszülők rendkívüli munkát végeznek.

 

– Térjünk vissza a CEDEK szerepére egy pillanatra. Folyamatos kapcsolatban áll a CEDEK, mint fenntartó, a családokkal?

– A fenntartó és a hálózat feladata a gyermekeknek a megfelelő családot megtalálni, de munkánk itt nem ér véget. Az adminisztrációs és koordinációs feladatokon túl a kijelölt tanácsadóink is segítik a családokat, napi szintű a kapcsolat. Minden nagy és kis problémával lehet hozzánk fordulni. Például a nyári táboroztatás rendszeresen a mi segítségünkkel zajlik.

Törvényi kötelezettségünk megadott rendszerességgel ellenőrizni az életkörülményeket. Nagy a felelősség, hiszen gyermekek életéről és boldogságáról van szó.

 

– Miként tudják kihasználni a CEDEK szerteágazó tevékenységét ebben a feladatkörben?

– Abban a szerencsés helyzetben va­­gyunk, hogy tevékenységeink egy­­mást erősítik. Az adományboltba beérkező ruhákkal, játékokkal és más eszközökkel rendszeresen tudjuk segíteni a családokat. Amikor ezekre már nincs szükség, visszakerülnek hozzánk, és sok esetben más családhoz kerülnek.

 

– A beszélgetésünkből úgy érzem, személyesen önnek is fontos ez az ügy, volt olyan az eddigi működés során, ami megérintette?

– Valóban személyes küldetés volt gyermekvédelemmel, gyermekvéde­lem­ben dolgozni. A zsidó vallás nagy hangsúlyt fektet a nevelés és a gyermekek fontosságára. Nekem sze­mély szerint is szívügyem ez a jellegű tevékenység.

Ha nem is tu­dunk mindent megoldani, de könnyí­teni tudunk a problémákon, mo­solyt csalunk az arcokra, boldogabb, szebb gyerekkort segítünk te­rem­teni azoknak a gyermekeknek, akik nem olyan szerencsések, hogy nyu­godt körülmények közt nőjenek fel a vér szerinti családjukban. Számomra az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, mikor végignéztem a hálózatban élők születési dátumát. A legfiatalabb neveltünk 2 hó­napos volt akkor, és megtudtam, hogy őt a kórházból vitték egyből a ne­ve­lő­szülőhöz. Egy biztos, nagyon jó hely­re került, lassan már fél éves lesz a kislány.

 

– Mit lehet tudni a jövőbeni tervekről a nevelőszülői hálózattal kapcsolatban?

– Jelenleg még kicsi a hálózatunk, de folyamatosan fejlődünk. Isten segítségével nagyon rövid időn belül kétszeresére növekszünk, mind az ellátott gyermekek, mind a családok számát illetően és ezt követően is folyamatos bővülést tervezünk.

 

– Ha valaki nevelőszülő szeretne lenni, hova forduljon?

– Minden érdeklődőt szeretettel vá­runk, az info@cedek.hu emailcímre le­het küldeni megkeresést, és még a ta­vasz folyamán nyílt napot is terve­zünk, ahol bővebb tájékoztatást adnak szakembereink tevékenységünkről, illetve arról, miként lehet há­lózatunkhoz csatlakozni.

Megyeri András Jonatán interjúja

A cikk az Egység 128. számában jelent meg. 

Megjelent: Egység Magazin 30. évfolyam 128. szám – 2020. március 1.

 

Megszakítás