Negyven év után: Jesiva Budapesten
 

Pontosabban negyvenkét év után. 1956 novemberében, a forradalom leverése utáni zűrzavaros napokban zárta be kapuit az utolsó magyarországi jesiva Pakson. A több, mint 40 tanítványt számláló jesiva diákjaival és rabbijaival együtt szökött át a határon Ausztriába, ahonnan szétszéledtek a világ négy tája felé. Azóta nem létesítettek felső fokú Tóraoktatási intézményt Magyarországon, bár ígéretek erre nézve voltak szép számmal.

Miután ez is mint sok más Lubavicsra várt, csak idő kérdése volt, hogy megvalósuljon. Az idő most érett meg, és november elején megnyílt Budapesten a lubavicsi jesiva, amely a Vasvári Pál utcai zsinagógában folytatja tevékenységét, 11 az Egyesült Államokból és Izraelből érkezett 20 év körüli bócherral, míg Frank Sándor emlékét őrző kollégium a Sas utcában nyílt meg.

A jesiva tanrendje azonos a világ többi részein működő lubavicsi jesivákééval: reggel 7.30-tól este 21.00-ig tart, utána szabad foglalkozás. A tanulás illetve a helyi fiatalok oktatása angolul és héberül folyik, míg az esti órákban, speciális tanrendű kurzuson magyarul folyik az oktatás. A külföldről jött diákok a kialakított tervek szerint aktív részt vesznek a magyarországi zsidóság életében azáltal, hogy időről időre a különböző lubavicsi “akciók” tevékenységével úgymond kiviszik a zsidóságot az utcára és nem várják meg ölbe tett kézzel az ún. “felmerülő igényeket”, hanem elősegítik azok felmerülését.

 

Újra jesiva Budapesten
 

Az Egyesült Államokból és Izraelből Budapestre érkezett 11 kiemelkedő képességű rabbijelölt, akik a rabbivá avatásukig hátralevő időt Magyarországon fogják eltölteni. Valamennyien a világ legkiválóbb jesiváiban töltötték az elmúlt 6-8 évet és most budapesti tanulmányaik mellett a Pesti Jesivában illetve vidéki városokban fogják tanítani a hallgatókat és érdeklődőket.

A jesiva a Vasvári Pál utca 5. szám alatt, a Sász Chevra lubavicsi zsinagógában fog működni Oberlander Báruch rabbi vezetésével.

* * *

A magyar zsidóság történelme során mindig büszke volt híres, kiterjedt és rendkívül magas színvonalú jesiva rendszerére. Ennek a rendszernek a legnevesebb jesivái közül néhány a pozsonyi, a hundsdorfi (hunfalui), a pápai, a váci, az egri és a makói jesivák, ahonnan növendékek százai kerültek ki minden évben, hogy 4-5 éves vallási tanulmányaik befejeztével polgári állásokban helyezkedjenek el, vagy rabbik, tóramásolók, sakterek legyenek. A jesivákból kikerülő bócherek, leendő családapák, biztosították a magyar zsidóság fennmaradását és virágzását. Sőt ma is világhírű rabbinikus művek szerzői is voltak köztük. Ilyen például a Keren Lödávid (Grünwald Lázár r., Szatmárnémeti), a Lövusé Mordecháj(Winkler Márton r., Hegyalja-Mád), vagy a Máhárság (Grünfeld Simon r., Bűdszentmihály).

A II. világháború után még működött jesiva például Szombathelyen, Egerben, Pakson vagy Hadházán, ahol még ekkor is sok száz diák tanult. Az utolsó két magyarországi jesiva Soltvadkerten (Jakobovics rabbi vezetésével) illetve Pakson (Moskovits rabbi vezetésével) 1956-ban zárt be. Ekkor ott még több mint 80 diák tanult, akik tanáraikkal együtt diszidáltak.

A Tóratanulás ugyan soha nem szűnt meg Magyarországon, de a hagyományos, jesivarendszerben, egésznapos, intenzív tanulásra módot adó intézmény 1956-tól mind a mai napig nem volt.

A Pesti Jesiva programja

A magyarországi zsidóság szellemi életének felvirágoztatása és a magyarországi jesivák hagyományainak újjáélesztése érdekében a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület Budapesten „Pesti Jesiva” néven a zsidó tudományok oktatásának hagyományos elvein alapuló, felsőszintű oktatási intézményt alapít.

Szabadegyetem

Az alább meghirdetett rendszeres programokon kívül a Jesiva szabadegyetemként is működik, ahová az érdeklődőket az egész nap folyamán (vasárnaptól csütörtökig 7:30-21:00)várjuk, a következő témákra: Biblia, Talmud, zsidó filozófia, kabala, chászidizmus, és háláchá (gyakorlati zsidó jog). Lehetőség nyílik előadások meghallgatására, valamint tanulópárokban való részvételre (ún. chávrutá módszerrel).

Pesti Jesiva a Morristown, New Jersey-i Rabbinical College of America-val együttműködve a következő programokra várja érettségivel és angol vagy héber nyelvtudással rendelkező zsidó férfiak, illetve a magyar nyelvű előadásokra (D program) hölgyek jelentkezését is (képzettség a zsidó tudományokban nem előfeltétel):

A)                              Intenzív program

B)                              Specializált programok

C)                              Esti tagozat

D)                              Magyar nyelvű előadások

Programjaink sikeres elvégzése után a vizsgaeredményekről bizonyítványt illetve oklevelet adunk.

 

A1) Intenzív program I-II.

Ez a program a tanulmányok első két szemesztere során alapismereteket nyújt a zsidó tudományok széles körében, eredeti, klasszikus és modern irodalom felhasználásával.

a. Biblia – Mózes első két könyve, Bírák könyve, Sámuel könyve, és Eszter könyve; Rási, Abarbanel és más kommentárok magyarázataival.

b. Talmud – Üzleti jog: Bává Meciá traktátus részei Rási magyarázataival; Maimonidész döntéseivel.

c. Kabala, chászid filozófia – Tánjá: A közepesek könyve (1. rész), Likuté Szichot, Széfer HáMámárim.

d. Háláchá (gyakorlati zsidó jog) – A Sulchán Áruch kivonata, Széfer HáMinhágim.
e. Liturgia – Álef-bét, hétköznapi, szombati és ünnepi imarend és imák.

A program célja, hogy a két szemeszter elvégzése után a hallgatók megismerjék az alapvető műveket, azok tanulmányozásának alapelveit és módszereit.

A tanulmányok angol vagy héber nyelven, kis csoportokban (max. 3-4 fő) illetve egy rabbijelölttel kettesben (ún. chávrutá módszerrel) vasárnaptól csütörtökig folynak.

A2) Intenzív Program III-IV.

A tanulmányok folytatása, a tervezett második két szemeszter során, a hallgatók középszinten sajátíthatják el a zsidó tudományokat eredeti irodalom felhasználásával.

a. Biblia – Mózes 3-5. könyve, Királyok könyvei, Ezrá és Nechemjá könyvei, és Rut könyve; Rási, Abarbanel és más kommentárok magyarázataival.

b. Talmud – Sábát traktátus részei Rási és Toszáfot válogatott magyarázataival; Maimonidész döntéseivel.

c. Kabala, chászid filozófia – Tánjá: 2-3. rész, Derech Micvotechá, Széfer HáMámárim.

d. Háláchá (gyakorlati zsidó jog) – Sulchán ÁruchSzéfer HáMinhágim.

e. Liturgia – Rási-Álef-bét, Előimádkozás hagyományos dallammal, leinolás(Tóraolvasás).

A program célja, hogy a második két szemeszter elvégzése után a hallgatók alaposan ismerjék az alapvető műveket, azok tanulmányozásának módszereit, és képesek legyenek ismeretlen szöveg önálló feldolgozására.

A tanulmányok angol vagy héber nyelven, kis csoportokban (max. 3-4 fő) illetve egy rabbijelölttel kettesben (ún. chávrutá módszerrel) vasárnaptól csütörtökig folynak.

B) Specializált programok

Azok számára, akik nem tudják magukat elkötelezni teljes nappali tagozatos tanulás mellett, hoztuk létre ezt a programot, mely annyiban tér el az intenzívtől, hogy itt egy vagy két választott tárgyat lehet tanulni csökkentett óraszámban.

Témakörök választhatók a fenti A1 intenzív program a-tól e pontjáig.

C1) Esti tagozat I-II.

Ez a program a tanulmányok első két szemesztere során alapismereteket nyújt a zsidó tudományok egy-egy területén, eredeti, klasszikus és modern irodalom felhasználásával.

a. Talmud – Üzleti jog: Bává Meciá traktátus részei Rási magyarázataival; Maimonidész döntéseivel.

b. Kabala, chászid filozófia – Tánjá: A közepesek könyve (1. rész), Derech Micvotechá, Széfer HáMámárim.

c. Liturgia – Álef-bét, hétköznapi, szombati és ünnepi imarend és imák.

A program célja, hogy a két szemeszter elvégzése után a hallgatók megismerjék a választott terület tanulmányozásának alapelveit és módszereit.

A tanulmányok angol vagy héber nyelven, kis csoportokban (max. 3-4 fő) illetve egy rabbijelölttel kettesben (ún. chávrutá módszerrel) vasárnaptól csütörtökig este 18.00-tól 21.00-ig folynak.

C2) Esti tagozat III-IV

A tanulmányok folytatása, a tervezett második két szemeszter során, a hallgatók középszinten sajátíthatják el a zsidó tudományokat eredeti irodalom felhasználásával.

a. Talmud – Sábát traktátus részei Rási és Toszáfot válogatott magyarázataival; Maimonidész döntéseivel.

b. Kabala, chászid filozófia – Tánjá: 2-3. rész, Derech Micvotechá, Széfer HáMámárim.

c. Liturgia – Előimádkozás hagyományos dallammal, leinolás (Tóraolvasás).

A program célja, hogy a második két szemeszter elvégzése után a hallgatók alaposan ismerjék a választott terület alapvető műveit, azok tanulmányozásának módszereit, és képesek legyenek ismeretlen szöveg önálló feldolgozására.

A tanulmányok angol vagy héber nyelven, kis csoportokban (max. 3-4 fő) illetve egy rabbijelölttel kettesben (ún. chávrutá módszerrel) vasárnaptól csütörtökig este 18.00-tól 21.00-ig folynak.

D) Magyar nyelvű előadások

Három előadás sorozatot szervezünk, melyre hölgyek jelentkezését is várjuk. Ezen programok témakörei:

a. hétfőnként: Biblia – Rási és Abarbanel magyarázataival, valamint bepillantás a Biblia misztikus rejtelmeibe.

b. szerdánként: Válogatott jogi, talmudi témák a hozzátartozó kommentárok magyarázataival.

c. csütörtökönként: Kabala, chászid filozófia – Tánjá: A közepesek könyve (1. rész),Derech Micvotechá, Széfer HáMámárim.

A program célja, hogy a hallgatók megismerjék a fő kérdésköröket, amelyekkel a választott terület foglalkozik.

Az előadások csoportos rendszerben folynak este 19.00-tól. Első alkalom november 30.

További információk és beiratkozás:

Oberlander Báruch rabbinál,
E-mail: oberlander@zsido.com Internet: http://www.zsido.com/jesiva

Tel: 268-0183.

Megjelent: Egység Magazin 9. évfolyam 36. szám – 2014. július 30.