Menachem Begin

Ki a zsidó?

Egyik leghíresebb beszédében Menachem Begin, Izrael miniszterelnöke, azokkal vitatkozik, akik „minimalizálni” akarják a háláchát, a zsidó törvényt, amely egyértelműen meghatározza, hogy ki a zsidó: ki az, aki a zsidóság törvényei szerint zsidónak tekintheti magát.

„Véleményem szerint azt, hogy ki a zsidó, kizárólag a háláchá határozza meg, és mindig is az fogja meghatározni” — mondotta Begin az izraeli parlament előtt tartott beszédében 1970-ben. A Bibliából idézve azokat a részleteket, amelyek előírják az idegenek szeretetét, vitába szállt azokkal, akik a háláchában fajvédő, rasszista tendenciákat vélnek fölfedezni. Való igaz, hogy a háláchá tiltja a vegyes házasságot, és a zsidóság veszélyeztetését látja benne. Ám „vajon fönnmaradt volna-e a zsidó nép a vegyes házasság tilalma nélkül? — kérdi Begin. — Nem tűntünk volna-e el a történelem süllyesztőjében, ahogyan nem egy, nálunk nagyobb és erősebb nép nyomtalanul eltűnt?”

A továbbiakban azt fejtegeti, hogy az ősi zsidó népnek ma nem tizenhárom-, hanem legalább kétszáz-kétszázötvenmillió lelket kellene számlálnia. Hogy nem így van, az „két okból ered: a mészárlásokból és az asszimilációból”. „Ha nincs a vegyes házasság tilalma, már régen nem lennének zsidók a világon!” — állította.

A háláchá szerint a zsidó anya gyermeke zsidónak számít, akkor is, ha nem lehet tudni, ki az apa, sőt akkor is, ha biztos, hogy az apa nem zsidó. „Ezek szerint azt, hogy ki a zsidó, a háláchá állapítja meg, és ez az, ami mérvadó számunkra” — mondotta Begin. Az angol törvénykezés — az English Common Law — alapján álló izraeli jogrendszert bírálva kifejtette: „Az izraeli bírák ma is olyan precedenstörvények alapján ítélkeznek, amelyeket I. Erzsébet idején hoztak Angliában. Ez az igazságszolgáltatás jó és humánus, de nagyrészt elavult. Angliában mégsem jut eszébe senkinek, hogy hatályon kívül helyezését javasolja. Miért baj, miért bűn hát, ha abban a létfontosságú kérdésben, hogy ki a zsidó, mi ősi törvényünk, a háláchá, a zsidó Common Law szerint döntünk?”

Begin még hozzátette, hogy aki nem akar betérni, azt nem kényszerítjük erre: aki nem akar a zsidó néphez tartozni, azt nem jegyzik be zsidóként. Lehet teljes jogú polgára a zsidó államnak, szabad ember, de betérés híján igazolványában kitöltetlen marad a „nemzetisége” rovat.

Á. S.

Menachem Begin miniszterelnök korában munkatársaival látogatást tett a lubavicsi rebbénél

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 10. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás