Megalakult Budapesten a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsa

Történelmi esemény színhelyéül szolgált az EMIH Károly körúti központja. November 6-7.-én itt adtak egymásnak találkozót Közép-kelet Európa ortodox rabbijai és hitközségi vezetői. Az elsősorban magyar nyelvterületen működő zsidó hitközségek vallási vezetői ez alkalommal fővárosunkban, Budapesten alapították meg a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsát (KERT). A Tanács egyben érdekvédelmi szervként is működik. 

Sikerekben gazdagon zárult a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsának alakuló ülése. A konferenciát Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija, Ober­lan­der Báruch rabbi és Halpert Ernő az Ungvári Hit­község képviselője nyitotta meg. A felszólalók örömüket fejezték ki, hogy hatvan évvel az európai zsidóságot ért pusztító csapás után a térségben újból virágzó közösségeket találhatunk, beszéltek a már létező együttműködésről és a további kooperáció lehetőségeiről. A hitközségi vezetők szekciójában Lang Tamás, az Érsekújvári Hitközség elnöke a nemzedéki utánpótlásáról beszélt. A képviselők tárgyaltak a magyarnyelvű zsidó könyvkiadás lehetőségeiről. Véleményt cseréltek „a zsidóság nemzetiség vagy vallás” kérdéséről, és e kérdésnek magyarországi és a környező országok közösségeit érintő aktualitásáról. A konferencia másnapján Dr. Olti Ferenc vendégelőadó érdekfeszítő előadást tartott arról, hogy a zsidó közösséget ma irányító hegemón szervezeti forma hosszú ideig már nem tartható fenn.

A rabbik szekciójában felvázolták a rabbinikus együttműködés lehetőségeit elsősorban a felnőttoktatás, valamint a fiatal nemzedékek hitközségek életébe való bevonása területén. E témákat Ye­shaya Boas (Lauder Bussines School, Ausztria) és Boruch Myers (Szlovákia) vezette elő. Oberlander Báruch rabbi (Budapest) kitért a zsidó származásnak a talmudi forrásokon alapuló igazolásának kérdésére, tisztázva, mely dokumentumok elfogadhatóak ezen a téren és melyek nem. A szekció kiemelkedő vendégelőadójaként Weisberger Mose, a Ma­gyarországi Autonóm Izraelita Hitközség főrabbija a liturgia kapcsán aktuális rabbinikus kérdéséket elemzett. A rabbik szekciója döntéseket hozott és megválasztotta a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsának vezetőségét. Elnökének két évre Ober­lan­der Bá­­ruch rabbit, al­el­nök­ké Bo­ruch Myers rab­bit (Szlovákia), tit­­kárrá pedig Men­­del Teich­man rabbit (Ungvár, Ukrajna) választották.

A konferenciát szervező Egységes Magyarországi Izraelita Hit­község nevében Köves Slo­mó vezető rabbi és Gut­freund Judit, az EMIH választmányi elnöke este fogadást adott, melynek vendége volt többek között Dr. So­mogyi Ferenc külügyminiszter, Dr. Steiner Pál V. kerületi polgármester, David Admon izraeli nagykövet, Dr. Juraj Migac szlovák nagykövet, Tirts Tamás országgyűlési képviselő, Pásztor Tibor az V. kerületi önkormányzat MSZP frakciójának vezetője, valamint Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke.

Több országos főrabbi és közéleti személyiség levélben üdvözölte a Tanács megalakulását, köztük Yona Metzger, Izrael Állam Főrabbija, Berel Lazar, Oroszország Főrabbija és Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke.

Megjelent: Egység Magazin 16. évfolyam 58. szám – 2014. augusztus 3.