A középkor egyik legnagyobb hatású Tóra-tudósa, Maimonidész, vagy ahogy sok helyen nevének rövid formáján említik, a RáMBáM (Rábénu Móse ben Maimon), 1204. december 13-án, a héber naptár szerint 4965. tévét 20-án, hatvanhat éves korában tért vissza Teremtőjéhez.

Maimonidész a korszak egy zsidó központjában, a spanyolországi Cordovában született, ahol apja mellett szívta magába a klasszikus zsidó tanokat, arab tudósok pedig a filozófiába is bevezették. 1148-ban családja Észak-Afrikába költözött a fanatikus Almohád-mozgalom elől, majd éltek Jeruzsálemben, végül Egyiptomban, ahol a RáMBáM a mai Kairó helyén létező Fusztát városban hunyt el.

Írt judeo-arab nyelvű kommentárt a Misnához, a Tóra 613 parancsolatához, logikával foglalkozó könyvet, de művei közül a legismertebb, a magyarra is lefordított A tévelygők útmutatója című filozófiai értekezése. Híres a zsidó vallás 13 hittételben való összefoglalása is, melyek a következők: 1. A Teremtő Istenben hiszek. 2. Isten egyetlen. 3. Isten szellemi lény (testetlen). 4. Isten az első és utolsó. 5. Istenen kívül senki sem méltó az imádásra. 6. A próféták szavai igazak. 7. Mózes a próféták atyja. 8. A mai Tóra a Mózesnek adottal megegyezik. 9. Nincs más Tóra. 10. Isten ismeri az ember gondolatát, tud tetteikről, megérti minden tettünket. 11. Isten a parancs meg nem tartóját bünteti, a megőrzőit jóval fizeti. 12. Hit az eljövendő Messiásban, és az ő várása. 13. Hit a holtak feltámadásában.

Rabbinikus és filozófiai tudása mellett Maimonidész kiváló orvos is volt, 1174-ben Szaladin szultán udvari orvosa lett, de híre akkora volt, hogy Oroszlánszívű Richárd angol király is próbálta megnyerni magának. Napjai első felében a szultán és a környezetének egészségével foglalkozott, délutántól pedig gyógyszereket készített. Jelentős orvosi műve a Hippokratész Aforizmái, mely foglalkozik a sebészettől, a mindennapi diagnosztikán át a patológiáig. Orvosi írásait először 1489-ben fordították latinra, így jelentős szerepe volt a mai modern orvostudomány kialakulásában is.

Sírja a Szentföldön, Ti­bé­riá­son található, kövére azt vésték: „Mózestől Mózesig nem támadt Mózeshez hasonló.”