1983-ban a lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson javaslatára megrendezték az első sliách találkozót. A következő években észak-amerikai küldöttek gyűltek össze ezeken a konferenciákon. 1987-ben a Rebbe azzal a javaslattal állt elő, hogy az egész világról gyűjtésék össze a sliáchokat, így jött létre az első a Kinusz Hásluchim, melyen néhány százan vettek részt. A rákövetkező években a Rebbe ezeken a találkozókon sokat beszélt a küldöttek hatalmas munkájáról. Szót ejtett arról, hogy egy-egy város rabbijai nem csak

az adott helyen fejtenek ki hatást, hiszen azok, akiket taníta­nak, továbbadják majd a tőlük

szerzett tudást, világszintű lánc­reakciót indítva el. Ugyancsak a Rebbe kezdeményezte a Sliáchok albumának kiadását, melyben a küldöttek és családjaik szerepelnek. (A négykötetes album a mai napig a Rebbe egykori íróasztalán fekszik.)

Utoljára 1991-ben tudott a Reb­be személyesen beszélni a sliá­chokhoz a kinuszon. Ekkor arra ösztökélte küldötteit, hogy te­gyenek meg mindent annak érdekében, hogy a Messiás mielőbb el­jöjjön. 1994-ben bekövetkezett ha­lála óta a kinusz minden évben azzal kezdődik, hogy a résztve­vők felkeresik a Rebbe nyughelyét, hogy áldást kérjenek és inspirációt merítsenek munkájukhoz.

Ma már, amikor sliáchok ezrei érkeznek New Yorkba, hogy részt vegyenek a konferencián, elképesztő szervezőmunkára van szükség ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. A szervezésért – mely gyakorlatilag egész éves feladat – a chábád mozgalom oktatási szervezete, a Merkos L’Inyonei Chinuch, ezen belül Moshe Kotlarsky rabbi felel.  Nem kevés kreativitás és szervezőkészség kellé ahhoz, hogy összeállítsák a programot és megfelelő helyszíneket alakítsanak ki, legyen szó szálláshelyekről, vagy a látványos show-t kínáló záróbankettről.

Ez utóbbit több tízezren követik figyelemmel a Jewish.Tv csatornáján. Idén összesen 5600 lubavicsi küldött, közösségi vezető és vendég vett részt a banketten, az USA mind az 50 tagállamának és 100 másik országnak a képviseletében. Az idei év kiemelt témája a Rebbe micva kampánya volt, melyet 50 éve indított útjára, és ami zsidók százezreit, ha nem millióit ért el, visszavezetve a hagyományokat a mindennapi életbe.