Levél a szerkesztőhöz

 

Tisztelt Szerkesztőség!

 

A kézhez kapott áprilisi Egység “Megjelent a Góseni Hírlap” című írására reagálva küldöm lapunk, a SzemTanú, mellékelt példányait. Az említett cikkben az ötvenes években kiadott Chronicles-re hivatkoznak kiemelve, hogy magyar nyelven még nem jelent meg a “csatolt kiadványhoz hasonló”. A SzemTanút magam találtam ki 1971-ben, és alapítottam meg majd húsz évvel később, 1989-ben – akkor még nem ismerve sem a zsidó történelmet feldolgozó Chronicles-t, sem annak ugyancsak ötvenes évekbeli amerikai megfelelőjét, a News of the World-öt. Ezért az előbbi lapokhoz képest a SzemTanút eleve nagyobb terjedelemben, gazdagabb rovatszerkezettel, minden világrészre kitekintve terveztük … Mi a támogatásoktól függő gyakorisággal jelentetjük meg lapunkat. Az ősrobbanástól a közeli jövőig tartó időszakot mintegy 30 fejezetre osztottuk fel, amiből 1990. óta 14 számot készítettünk … Többek közt tudósítottunk a jeruzsálemi Templom 70-ben történt lerombolásáról, a chászid mozgalom kezdeteiről, “meginterjúvoltuk” Maimonidészt, beszámoltunk a Sára kontra Hágár “perről”. Következő számunkban Nehemja főpohárnokkal “beszélgetünk” Jeruzsálem falainak felépítéséről.

Pusztán azért ragadtam tollat – pontosabban egeret és billentyűzetet – hogy tájékoztassam Önöket lapunk létezéséről, amely nem csupán Magyarországon, de tudomásom szerint jelenleg az egész világon az egyetlen ilyen jellegű kiadvány (bár ezt sosem lehet tudni, elég nagy a világ ).

Budapest, 1997. május 6.

Üdvözlettel:
Márton András
főszerkesztő

Góseni Hírlap és az azt majd követő számok a zsidó tudat művelése és az egyetemes zsidó nevelés szolgálatában állnak, így semmi hasonlóság nincs köztük és aSzemTanú között.

A szerk.

Megjelent: Egység Magazin 7. évfolyam 30. szám – 2014. július 30.