Vasárnap este, a héber naptár szerinti Ijár hónap harmadik napján, kezdődik a híres Bodrogkeresztúri csodarabbi, Reb Sájele, halálozási évfordulója.

A neves napra évek óta zarándokok ezrei érkeztek a Tokajhegyaljai településre, hogy a csodarabbi sírjánál imádkozzanak.

Az idei évben, a koronavírus-járvány miatti intézkedések azonban nem teszik lehetővé, hogy a zarándokok a sírhelyhez járuljanak.

Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr község polgármestere ezekre a napokra különleges rendeletet léptetett érvénybe, mely szerint a településen csak ott lakók tartózkodhatnak, illetve a 15km-es körzetben lakók léphetnek be, bevásárlás céljából. A polgármester rendelete az egész ország területén jelenleg is érvényben lévő kijárási tilalmat egészíti ki, mivel úgy tűnik, hogy a számos tiltás és rendelet ellenére, esetleg néhány kisebb zarándokcsoport készül a sírhelyhez látogatni.

Oberlander Báruch rabbi, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője, a helyzetre való tekintettel, kiadott egy állásfoglalást, mely felhívja a zarándokok figyelmét arra, hogy mennyire fontos a rendelet betartása és hogy egy esetleges látogatás milyen vallásjogi tiltásokba ütközik.

A közlemény arra mutat rá, hogy az emberi élet megmentése a zsidó vallásjog legfontosabb törvényei közé tartozik, illetve, hogy minden zsidó ember kötelessége az adott ország törvényeit elfogadni és betartani. Egy esetleges törvénybe ütköző látogatás nem csak értelmetlen ájtatoskodás, de felesleges negatív indulatokat szülhet a lakosság körében.

A Rabbinátus közleménye végén rámutat, hogy a csodarabbi érdemében való ima és jócselekedet, nem csak a nyughelynél, de bárhol rendkívül magasztos és dícséretes.