A Talmud 6 rendjének és 63 traktátusának felsorolása és rövid tartalma

 


Első rend: Zráim (Vetések)

*  Bráchot (Áldásmondatok)
*  Péá (A mező szegélye)
*  Dömáj (A kétséges tized)
*  Kilájim (A kétféle)
*  Söviit (A hetedik, a hetedik év)
*  Trumot (A papi adományok, „a papok részesedése a termésből”)
*  Máászrot (Tizedek)
*  Máászér séni (A második tized)
*  Chálá (Tészta)
*  Orlá („körülmetéletlen gyümölcsök”)
*  Bikurim (A zsengék törvénye)
 

Második rend: Moéd (Kijelölt idő, „ünnep”)

 
 *  Sábát (Szombat)
*  Éruvin (Vegyülések)
*  Pszáchim (A peszáchi bárány, a Peszách)
*  Skálim (Sékelek)
*  Jomá (A nap, „Az Engesztelőnap”)
*  Szukká (Sátor)
*  Bécá (Tojás)
*  Ros Hásáná (Újév)
*  Táánit (Böjt)
*  Mögilá (Tekercs)
*  Moéd Kátán (A félünnepek)
*  Chágigá (Az ünnepi áldozat)

 

Harmadik rend: Násim (Asszonyok)

*  Jövámot (A sógorsági házasság)
*  Kötubot (A házasságlevél)
*  Nödárim (A fogadalmak)
*  Názir (A názirság)
*  Szotá (A házasságtörő nő)
*  Gitin (Válólevelek)
*  Kidusin (Eljegyzés)

 

Negyedik rend: Nözikin (Károkozók)

*  Bává Kámá (Az első kapu)
*  Bává Möciá (A középső kapu)
*  Bává Bátrá (Az utolsó kapu)
*  Szánhedrin (Törvényszék)
*  Mákot (Korbácsütések)
*  Svuot (Esküvések)
*  Édujot (Tanúságok)
*  Ávodá Zárá (Bálványimádás)
*  Ávot (Atyák)
*  Horájot (Döntések)

 

Ötödik rend: Kodásim (Szentségek)

*  Zváchim (Vágóáldozatok)
*  Mönáchot (Ételáldozatok)
*  Chulin (Közönségesek)
*  Böchorot (Elsőszülöttek)
*  Áráchin (Becslések)
*  Tmurá (Elcserélés)
*  Kritot (Kiirtások)
*  Möilá (Hűtlenkedés)
*  Támid (Napi, „a mindennapi áldozatok”)
*  Midot (Mértékek)
*  Kinim (Madárfészkek, „áldozati madárpárok”)

 

Hatodik rend: Tehárot (Tisztulás)

*  Kélim (Edények)
*  Ohálot (Sátrak)
*  Nögáim (Cáráát, lepraság)
*  Párá (Tehén)
*  Töhárot (Tisztulások)
*  Mikváot (Rituális fürdők)
*  Nidá (A menstruáló nő)
*  Máchsirin (Előkészületek, fogékonyságok)
*  Závim (Magfolyósak)
*  Tvul Jom (a napközbeni megmerítkezés)
*  Jádájim (Kezek)
*  Ukcin (Kocsányok)

 

Mászechtot ktánot (A Kisebb Traktátusok)

*  Ávot Dörábi Nátán
*  Szofrim (Írnokok)
*  Szmáchot (Ünnepi alkalmak)
*  Kálá (Menyasszony)
*  Kálá Rábáti (A menyasszonnyal foglalkozó hosszú traktátus)
*  Derech Erec Rábá (Az udvariassággal foglalkozó traktátus)
*  Derech Erec Zutá (Az udvariassággal foglalkozó rövid traktátus)
*  Gérim (Betértek)
*  Kutim (A szamaritánusok)
*  Ávádim (Szolgák)
*  Széfer Torá (A Tóra-tekercs)
*  Töfilin (Imaszíjak)
*  Cicit (Szemlélőrojtok)
*  Mezuzá

 


 

 

A Talmud 6 rendjének és 63 traktátusának felsorolása és rövid tartalma

 

Első rend: Zráim (Vetések)

A mezőgazdasággal kapcsolatos törvények, főleg Izrael földjére vonatkoztatva; a kohénokat és a levitákat megillető rész; mi az, amit külön kell választani a terméstől és a szegényeknek kell adni; valamint az áldások elmondásának törvényei.
 
Bráchot (Áldásmondatok)
A legtöbb Talmud-kiadásban ez a Talmud legelső traktátusa. Itt találjuk a Smá, az Ámidá (a Tizennyolc Áldás), az étkezés utáni áldás, a különféle ételekre és illatokra, valamint a különféle alkalmakkor elhangzó áldások elmondásának törvényeit. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 6 fejezet; a Baibloniai Talmudban 64 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 68 oldal.
 
Péá (A mező szegélye)
Azon törvények részletes megtárgyalása, amelyek szerint aratás idején a termőföld szélét nem szabad learatni, hanem a szegényeknek kell hagyni. Felsorolásra kerülnek azok az ajándékok, melyek megilletik a szegényeket: a szemestermények, az elhullott kalászok, a szüret után megmaradt, elhullott szőlőszemek, illetve itt kerülnek megtárgyalásra a szegények tizedeivel és a jótékonysággal kapcsolatos törvények.
Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 8 fejezet; a Toszeftában 4 fejezet; aJeruzsálemi Talmudban 37 oldal.
 
Dömáj (A kétséges tized)
A kétségesen megállapított terménytizedek törvénye: mely terményekre vonatkozik a dömáj törvénye, hogyan kell megállapítani, és mi történjék azzal, amit félretesznek belőle. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 7 fejezet; a Toszeftában 8 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 34 oldal.
 
Kilájim (A kétféle)
Mindazon törvények, melyek tiltják kétféle mag vetését a mezőn, kétféle fa ültetését, a gabona vagy más ehető növény ültetését a szőlőskertbe, a kétféle szálból való szövést, az állatok keresztezését és különféle fajú állatok igába fogását. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 5 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 44 oldal.
 
Söviit (A hetedik, a hetedik év)
A hetedik év törvényei: a föld parlagon hagyása; azon gyümölcsök és zöldségek, melyeket a hetedik évben tilos enni; az adósságok elengedése, és a prozbol (az a rabbinikus törvény, amely lehetővé teszi, hogy a hitelező a hetedik év leteltével megkapja tartozását). Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; a Toszeftában 8 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 31 oldal.
 
Trumot (A papi adományok, „a papok részesedése a termésből”)
trumá törvényei: mely terményekből kell trumá-t adni, a rituálisan tiszta, illetve tisztátalan trumá-val kapcsolatos teendők; mi a teendő, ha a trumá összekeveredik a nem felszentelt terménnyel. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 11 fejezet; a Toszeftában 10 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 59 oldal.
 
Máászrot (Tizedek)
A tized törvényei: különösen az első, a Levitáknak adandó tized, illetve a második tized törvényei. Kinek kell tizedet adni, és mikortól kezdődik ez a kötelezettség; mit szabad enni a tized elkülönítése előtt. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet; aToszeftában 3 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 26 oldal.
 
Máászér séni (A második tized)
A második tized törvényei: hogyan kell elkülöníteni, Jeruzsálembe vinni, és miként kell megváltani. E traktátusban kerülnek megtárgyalásra a netá rövai (a negyedik év termésének) törvényei, melyek sokban hasonlítanak a második tizedre vonatkozó előírásokra. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet; a Toszeftában 5 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 28 oldal.
 
Chálá (Tészta)
A chálá elkülönítésének törvényei; melyik tésztából, hogyan és mennyit kell elkülöníteni.Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 4 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet; aJeruzsálemi Talmudban 28 oldal.
 
Orlá („körülmetéletlen gyümölcsök”)
A frissen ültetett fa első három évben termett gyümölcsének elfogyasztására vonatkozó tilalom, illetve a gyümölcsfák meghatározása. A traktátus nagyobbik felében azon különféle tiltott dolgok hatálytalanításáról esik szó, melyek a megengedett dolgok nagyobb mennyiségével vegyülnek el, illetve e hatálytalanítás körülményeiről. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; a Toszeftában 1 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 20 oldal.
 
Bikurim (A zsengék törvénye)
A Szentélyben bemutatandó zsengék törvényei; mely terményekből kell bemutatni, mi módon kell Jeruzsálembe vinni, és milyen szertartást kell elvégezni a Szentélyben. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 13 oldal.

Második rend: Moéd (Kijelölt idő, „ünnep”)

A szombatra, az ünnepnapokra és a böjtnapokra vonatkozó törvények; az egyes ünnepekre és ünnepnapokra vonatkozó különleges törvények és előírások. A Skálim traktátus ugyan nem illeszthető ebbe a meghatározásba, ám mivel a sékel-adót rendszeres időközönként szedték, ezért ebben a rendben kapott helyet.
 
Sábát (Szombat)
A Szombatnap törvényei. Milyen munkákat nem szabad végezni a szombaton, e tilalmak tórai eredete, a törvények részletes kifejtése, és az erre vonatkozó rabbinikus törvények. Ugyanitt kerülnek megtárgyalásra más törvények is, amelyek a szombatnapra vonatkoznak. A Babilóniai Talmudban a Chánuká törvényei is ebben a traktátusban találhatók. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 24 fejezet; a Toszeftában 18 fejezet; a Baibloniai Talmudban 157 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 92 oldal.
 
Éruvin (Vegyülések)
Sábát traktátus folytatása, mivel részletesen tárgyalja azokat a határokat, melyeken belül a szombatnapon is szabad tárgyakat egyik helyről a másikra vinni. Itt kerülnek megtárgyalásra az egyes „térségek”, illetve azok a törvények, amelyek azt szabályozzák, miképpen vihető el egy tárgy az egyik térségből a másikba, és miképpen változtatható meg egy térség határa (éruv chácérot, „az udvarok egybekapcsolása”); a szombati határ megengedett túllépésének törvényei és „a határok egybekapcsolásának” törvényei, melyek ezt lehetővé teszik; valamint azok a rabbinikus törvények, amelyek a szombatnap térségeire vonatkoznak. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; a Toszeftában 8 fejezet; a Baibloniai Talmudban 105 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 65 oldal.
 
Pszáchim (A peszáchi bárány, a Peszách)
A Peszách-ünnep törvényeinek részletes megtárgyalása: a macesz (a kovásztalan kenyér), a keserűfű, illetve a kovászosneműek eltávolításának törvényei; a peszáchi bárányáldozat törvényei. Itt kerülnek megtárgyalásra a Peszách Séni törvényei is. A traktátus egyik fejezete a Peszách-esti istentisztelet rendjéről szól. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; a Toszeftában 10 fejezet; a Baibloniai Talmudban 121 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 71 oldal.
 
Skálim (Sékelek)
Egymással összefüggő kérdések megtárgyalása, melyek közös eleme: a sekel-adó megfizetése, amely a Szentély működésének költségeit fedezte. A sekel-adóra vonatkozó törvények megmagyarázásán kívül megtárgyalásra kerül az is, mire fordították a sékel-adót, hogyan épült fel a Szentély szervezete és irányítása, különös tekintettel a sékel-adóból származó jövedelem felhasználása. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 8 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet; a Jeruzsálemi Talmudban 33 oldal.
 
Jomá (A nap, „Az Engesztelőnap”)
Jom Kipur napjának istentiszteleti rendje a Szentélyben; az e napon tartandó böjt szabályai, illetve az e napon elmondandó imák. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 8 fejezet; a Toszeftában 4 fejezet; a Baibloniai Talmudban 88 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 42 oldal.
 
Szukká (Sátor)
Az érvényes és az érvénytelen Szukkot, illetve az árbá minim törvényei (a négyféle növényfajta, amelyet csokorba fogva teljesíthetjük a luláv megragadásának előírását). Ugyanebben a traktátusban kerülnek megtárgyalásra a sátoros ünnep idején a Szentélyben megtartott szertartások. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet; aToszeftában 4 fejezet; a Baibloniai Talmudban 56 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 26 oldal.
 
Bécá (Tojás)
Valamennyi ünnepre és ünnepnapra vonatkozó törvény. Az ünnepnapokon tiltott munkák (és egyéb tilalmak) felsorolása. E traktátus neve eredetileg Jom Tov („ünnep”) volt, s csak később változott meg, a traktátus legelső szava után, Becá-ra. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet; a Toszeftában 4 fejezet; a Baibloniai Talmudban 40 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 22 oldal.
Nógrádi Bálint előadásai a Misna Béca traktátusából
 
Ros Hásáná (Újév)
Itt kerülnek megtárgyalásra azok a törvények, melynek alapján megállapítják Ros Hásáná napját, a naptár beosztását, illetve az újhold feltűntének hitelességét. Ugyanitt találjuk a sófár megfúvásának és az újévi istentisztelet törvényeit. Ennek a traktátusnak a terjedelme:Misnában 4 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet; a Baibloniai Talmudban 35 oldal; aJeruzsálemi Talmudban 22 oldal.
Nógrádi Bálint előadásai a Misna Ros Hásáná traktátusából
 
Táánit (Böjt)
A közösségi böjtnapok törvényei: az esőért elrendelt különleges imák, és azok a közösségi böjtök, melyeknek nem volt meghatározott naptári idejük, hanem nagy szárazság idején rendelték el. Ugyanitt kerülnek megtárgyalásra az év meghatározott napjain elrendelt böjtnapok, illetve a Megilát Táánit-ban megemlített böjtök és különleges alkalmak. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 4 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet; a Baibloniai Talmudban 31 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 26 oldal.
Oberlander Báruch rabbi előadásai a Talmud Táánit traktátusából
 
Megilá (Tekercs)
Az Eszter-tekercs felolvasásának törvényei, illetve a Purim-ünnepre vonatkozó egyéb előírások. Ugyanebben a traktátusban kerül megtárgyalásra a Tóra és a Próféták könyveinek felolvasása, az imák elmondásának törvényei, a zsinagóga szentségét és a Tóra-tekercseket szabályozó törvények, valamint a Tóra-tekercsek megírásának, a mezuzá, a tefilin és az Eszter-tekercs törvényei. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 4 fejezet; aToszeftában 3 fejezet; a Babilóniai Talmudban 32 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 34 oldal.
Nógrádi Bálint előadásai a Misna Megilla traktátusából
 
Moéd Kátán (A félünnepek)
Itt kerülnek megtárgyalásra azok a munkálatok amelyek tiltottak, illetve megengedettek a félünnepeken: a Peszách- és a Szukkot-ünnep közbeeső napjain. Mivel ezek szinte azonos háláchikus megfontolásokon alapulnak, a hetedik évre vonatkozó némely törvény is ebben a traktátusban található; és részletesen szól a gyászolás törvényiről is. Az ókorban e traktátus neve – első szava után – Máskin („öntözni”, „locsolni”) volt. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet; a Babilóniai Talmudban 29 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 14 oldal.
 
Chágigá (Az ünnepi áldozat)
A jeruzsálemi zarándokút és a különleges ünnepi áldozatok törvényei: a zarándok égőáldozata, az ünnepi hálaáldozat, a rituális tisztaság és tisztátalanság törvényei, különös tekintettel az ünnepekre, de a hétköznapokra is. Ebben a traktátusban esik szó az Égi Szekérről is. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet; a Babilóniai Talmudban 27 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 22 oldal.

Harmadik rend: Násim (Asszonyok)

A házasságkötés és az abból származó kötelességek törvényei. Ebben a rendben azonban olyan traktátusok is találhatók (Nödárim és Názir), melyek csak érintőlegesen kapcsolódnak ehhez.
 
Jövámot (A sógorsági házasság)
A sógorsági házasság és a chálicá (a sarulehúzás) törvényei (utóbbi az a szertartás, melynek során a gyermektelen özvegyasszonyt feloldják a sógorsági házasság kötelessége alól). Ez a traktátus tárgyalja a tiltott nemi kapcsolatokat, a tiltott házasságokat, a betérést, illetve azt a tanúságot, mely megállapítja a férj halálát s lehetővé teszi a feleség újraházasodást. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 16 fejezet; a Toszeftában 14 fejezet; a Babilóniai Talmudban 122 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 85 oldal.
 
Kötubot (A házasságlevél)
A házasságlevél törvényei: mindazon vagyoni és házastársi kötelezettségek, melyek a férjre és feleségre vonatkoznak, akár a házasságlevélben lefektetett feltételek részeként, akár más, külön megállapodás részeként. Ebben a traktátus­ban kerülnek megtárgyalásra a nemi erőszak és az elcsábítás törvényei is. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 13 fejezet; a Toszeftában 12 fejezet; a Babilóniai Talmudban 112 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 72 oldal.
 
Nödárim (A fogadalmak)
A fogadalmakra vonatkozó törvények: mi tekintendő fogadalomnak, milyen mértékben érvényesek, hogyan lépnek érvénybe, miképpen oldhatja fel egy tudós vagy miképpen semmisítheti meg a feleség apja, illetve férje. Ez a traktátus azért került a Násim rendjébe, mert az asszony apja vagy férje érvénytelenítheti az asszony fogadalmát, s ezért ez a törvény is a házasság és a személyes kapcsolatok haláchikus törvényeinek körébe tartozik.Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 11 fejezet; a Toszeftában 7 fejezet; aBabilóniai Talmudban 91 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 40 oldal.
 
Názir (A názirság)
A názir törvényei: mely fogadalmi kifejezések köteleznek názirságra, a názir fajtái, a názirra vonatkozó tilalmak, és a názir által bemutatott áldozatok. Ez a trak­tátus a Nödárimtraktátushoz való kapcsolódása okán került ebbe a rendbe. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 6 fejezet; a Babilóniai Talmudban 66 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 47 oldal.
 
Szotá (A házasságtörő nő)
E traktátus első fejezeteiben a házasságtörő nőre vonatkozó törvények kerülnek megtárgyalásra: milyen esetekben és miképpen kell alkalmazni a szótá törvényeit, és mi legyen az asszony sorsa. Bizonyos haláchikus hasonlóságok okán szintén ebben a traktátusban található a Papi Áldás, a hákhél és a háborúzás törvényeinek magyarázata.Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 15 fejezet; aBabilóniai Talmudban 49 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 47 oldal.
 
Gitin (Válólevelek)
A válólevél megírásának, átadásának, illetve megbízott általi elküldésének törvényei. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 7 fejezet; a Babilóniai Talmudban 90 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 54 oldal.
 
Kidusin (Eljegyzés)
Az eljegyzés és a házasság törvényei: hogyan, milyen körülmények között kerülhet sor az eljegyzésre; a különféle rokoni kapcsolatok, amelyek kizárják a házasságot. Ugyanebben a traktátusban kerülnek megtárgyalásra a zsidó férfi- és leányszolgálóra vonatkozó előírások, valamint az asszonyokra és férfiakra egyaránt, illetve csak az asszonyokra vonatkozó parancsolatok közötti különbségek. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 4 fejezet; a Toszeftában 5 fejezet; a Babilóniai Talmudban 82 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 48 oldal.

Negyedik rend: Nezikin (Károkozók)

Ez a rend a polgári és büntetőtörvényekkel foglalkozik, a testi fenyítéssel, illetve a halálbüntetéssel, a rabbinikus bíróság felállításával, a bíróság által hozott hibás döntésekkel, valamint a bírósági eljárás rendjével. Itt kerülnek megtárgyalásra a bálványimádás, illetve annak elkerülésének törvényei, a Bölcsek véleménye a legkülönfélébb háláchikus kérdésekben, valamint az etika és a bölcsesség dolgai.
 
Bává Kámá (Az első kapu)
Nözikin traktátus első része: főleg a polgári pereskedés törvényeit tárgyalja: egy személy által egy másiknak okozott kár, akár saját cselekedetei, akár a birtokában lévő dolgok cselekedetei következtében. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; aToszeftában 11 fejezet; a Babilóniai Talmudban 119 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 44 oldal.
 
Bává Möciá (A középső kapu)
Az üzleti életben felmerülő vitás pénzügyi kérdések; a talált dolgok, letétek, adásvétel, bérlet, zálogadás, munkások és a haszonbérlet vitás kérdései, valamint a kamatokra vonatkozó törvények. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; aToszeftában 11 fejezet; a Babilóniai Talmudban 119 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 37 oldal.
 
Bává Bátrá (Az utolsó kapu)
Az üzleti társulás, a közös birtok határának megvonása, az adásvételi szerződések, valamint az örökösödési jog, illetve az okiratok kiállításának törvényei. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; a Toszeftában 11 fejezet; a Babilóniai Talmudban 176 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 34 oldal.
 
Szánhedrin (Törvényszék)
A halálbüntetés törvényei: melyek azok a vétségek és bűnök, melyek halállal büntetendők, és miképpen kell az ítéletet végrehajtani. Részletesen tárgyalja a különféle bíróságok összetételét, illetve a bírósági eljárást. Az aggadikus fejezetekben kerülnek megtárgyalásra a vallási hitelvek, illetve az ember helye az Eljövendő Világban. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 11 fejezet; a Toszeftában 14 fejezet; a Babilóniai Talmudban 113 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 57 oldal.
 
Mákot (Korbácsütések)
Szanhedrin traktátus folytatása, melyben megtárgyalásra kerülnek a testi fenyítés törvényei: miért és hogyan kell a bűnöst megkorbácsolni, illetve a hamis tanúságra vonatkozó törvények. A véletlen emberölés és a menedékvárosokba való száműzetés törvényei is ebben a traktátusban találhatók. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; aToszeftában 4 fejezet; a Babilóniai Talmudban 24 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 9 oldal.
 
Svuot (Esküvések)
Itt kerülnek megtárgyalásra a különféle eskük: a bíróság előtt tett eskük, a személyes eskük, illetve a rabbik által bevezetett eskük. Két fejezet tárgyalja azokat a törvényeket, amelyek megtiltják, hogy rituálisan tisztátalan személy belépjen a Szentélybe és részt vegyen az áldozatok bemutatásában. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 8 fejezet; aToszeftában 6 fejezet; a Babilóniai Talmudban 49 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 44 oldal.
 
Édujot (Tanúságok)
A különböző rabbik véleménye, állásfoglalása különféle haláchikus kérdéseket illetően. Ebben a traktátusban kerülnek felsorolásra azok a ritka esetek, amikor Bét Sámáj (Sámáj iskolája) enyhébb, Bét Hilél (Hilél iskolája) pedig szigorúbb ítéletet hozott. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 8 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet.
 
Ávodá Zárá (Bálványimádás)
A bálványimádás tilalmának törvényei: hogyan kell elkerülni a bálványszobrokat, a bálványok jeleit és jelképeit, illetve miképpen tartsuk magunkat távol ünnepeiktől. E traktátusban kerülnek megtárgyalásra a zsidók és nem-zsidók közötti tiltott kapcsolatok törvényei, melyek részben a bálványimádás tilalmával (mint pl. a jéjn neszech, a bálványoknak felajánlott nem-zsidók által készített bor), részben más előírásokkal (mint pl. a kásrut és a nem-zsidókkal való érintkezést korlátozó óvatossági rendszabályokkal) állnak összefüggésben. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet; a Toszeftában 9 fejezet; a Babilóniai Talmudban 76 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 37 oldal.
 
Ávot (Atyák)
Az Atyák mondásainak gyűjteménye a tanaita korból. A Misna többi traktátusától abban különbözik, hogy nem háláchikus problémákkal, hanem az etika kérdéseivel foglalkozik. Másik neve: Pirké Ávot (Az Atyák Etikája). Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5+1 fejezet.
 
Horájot (Döntések)
Részben a Szanhedrin traktátushoz kapcsolódik, mivel a rabbinikus bírósággal összefüggő kérdéseket tárgyalja: azokat az eseteket, amikor a Bét Din, a főpap vagy a király téves döntést hozott és az emiatt bemutatandó bűnáldozatokat. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet; a Babilóniai Talmudban 14 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 19 oldal.

 

Ötödik rend: Kodásim (Szentségek)

Kodásim Rend (a Chulin traktátus kivételével) az áldozatokra és a Szentélyre vonatkozó törvényeket tárgyalja. Ezt már a talmudi időkben is nehéz stúdiumnak tartották.
 
Zváchim (Vágóáldozatok)
Az ókorban e traktátus neve „Az áldozati állatok levágása” volt. Itt kerülnek megtárgyalásra a különféle vágóáldozatok: hogyan kell bemutatni az ilyen áldozatot és miáltal válhat az áldozati állat alkalmatlanná. Ugyanebben a traktátusban található a háláchikus exegézis alapjainak magyarázata, valamint a tiltott vegyülékekre vonatkozó rendelkezések. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 13 fejezet; a Toszeftában 13 fejezet; a Babilóniai Talmudban 120 oldal.
 
Mönáchot (Ételáldozatok)
A különféle ételáldozatok törvényei. Ebben a traktátusban kerülnek megtárgyalásra a cicit, a szemlélőrojtokra, és a töfilin, az imaszíjakra vonatkozó törvények. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 13 fejezet; a Toszeftában 13 fejezet; a Babilóniai Talmudban 110 oldal.
 
Chulin (Közönségesek)
E traktátus neve eredetileg „A nem áldozati célra szánt állatok levágása” volt, és ebben a rendben az egyetlen traktátus, amely nem az áldozatra vagy annak bemutatására vonatkozó törvényeket tárgyal: a közönséges, megevésre szánt állatok levágása; melyek azok a betegségek vagy sérülések, melyek a kóser állatot alkalmatlanná teszik az elfogyasztásra; a tej és a hús egyidejű fogyasztásának tilalma; a papokat megillető rész; és a madárfészek védelméről szóló törvény. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 12 fejezet; aToszeftában 16 fejezet; a Babilóniai Talmudban 141 oldal.
 
Böchorot (Elsőszülöttek)
Az állati elsőszülötteket és azok esetleges hibáit tárgyaló törvények; ugyanebben a traktátusban kerülnek megtárgyalásra az elsőszülött fiúgyermekekre vonatkozó törvények, valamint az állattizedre vonatkozó előírások. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 7 fejezet; a Babilóniai Talmudban 61 oldal.
 
Áráchin (Becslések)
A becsértékre vonatkozó fogadalom és a Szentélynek felajánlott dolgok felszentelésének törvényei, különös tekintettel a földbirtokra. Ugyanebben a traktátusban kerülnek megtárgyalásra a jóbél év törvényei. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 9 fejezet; a Toszeftában 5 fejezet; a Babilóniai Talmudban 34 oldal.
 
Tmurá (Elcserélés)
Ebben a traktátusban találhatók azok a szabályok, amelyek a különböző áldozatokra kiválasztott állatok felcserélésével kapcsolatosak. Olyan törvények is, amelyek az áldozatra nem alkalmas állatokra vonatkoznak. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 7 fejezet; a Toszeftában 4 fejezet; a Baibloniai Talmudban 34 oldal.
 
Kritot (Kiirtások)
Ebben a traktátusban találhatók azok a törvények, melyek a szántszándékkal elkövetett vétségeket és bűnöket tárgyalják, s melyek a kiirtás (kárét) büntetését vonják maguk után; mi a teendő, ha valaki akaratlanul követett el ilyen vétket; a vétekáldozat (chátát), bűnáldozat (ásám) és a kétséges esetekre vonatkazó vétekáldozat (ásám táluj). Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 6 fejezet; a Toszeftában 4 fejezet; a Babilóniai Talmudban 29 oldal.
 
Möilá (Hűtlenkedés)
A Szentélynek felszentelt tárgyak törvénytelen használatára vonatkozó törvények; a szentségtörés meghatározása; milyen körülmények között tekintik úgy, hogy megtörtént a szentségtörés; a szentségtörés elkövetése. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 6 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet; a Babilóniai Talmudban 22 oldal.
 
Támid (Napi, „a mindennapi áldozatok”)
A Szentély állandó törvényei, a mindennapi áldozat törvényei, a Szentélyben tartott istentisztelet rendje. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 6 fejezet; a Babilóniai Talmudban 8 oldal.
 
Midot (Mértékek)
A Szentély (főként a Második Szentély) méretei és berendezése, a Szentély udvarainak és csarnokainak leírása. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet.
 
Kinim (Madárfészkek, „áldozati madárpárok”)
A madáráldozatokra vonatkozó törvények (főleg ha párban mutatják be): vétek- vagy bűnáldozat bizonyos vétkekért, illetve a rituális tisztátalanság bizonyos eseteiben előírt megtisztulási szertartás része; s mindazon törvények, melyek arra az esetre vonatkoznak, ha az egyik áldozat bemutatására hozott madarak összekeverednek egy másik áldozat bemutatására hozott madarakkal. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet.

 

Hatodik rend: Tehárot (Tisztulás)

A rituális tisztaság és tisztátalanság törvényei. Már a talmudi időkben is a Misna egyik legnehezebb rendjének tartották. Ehhez a rendhez – a Nidá traktátu­son kívül – nem készült Gömárá.
 
Kélim (Edények)
A különféle edényekre vonatkozó rituális tisztátalanság fajtái: hogyan válnak tisztátalanná, elkészítésük melyik szakaszában tekinthetők már elkészültnek, miáltal ki vannak téve a rituális tisztátalanság lehetőségének, illetve mely részeik vannak kitéve a rituális tisztátalanság lehetőségének. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 30 fejezet; a Toszeftában 25 fejezet.
 
Ohálot (Sátrak)
A holttestet tartalmazó sátor rituális tisztátalanságának törvényei, illetve a holttestekre vonatkozó egyéb törvények. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 18 fejezet; aToszeftában 18 fejezet.
 
Nögáim (Cáráát, lepraság)
A lepraságra vonatkozó törvények: a személyek, a ruhák és a hajlék vonatkozásában, illetve megtisztításuk. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 14 fejezet; a Toszeftában 9 fejezet.
 
Párá (Tehén)
A „vörös tehén”, illetve a tisztító víz hintésének törvényei. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 12 fejezet; a Toszeftában 12 fejezet.
 
Töhárot (Tisztulások)
A rituális tisztátalanságra vonatkozó törvények (a Tóra és a rabbinikus rendelkezések alapján) és a rituális tisztátalanságra vonatkozó általános elvek. Ennek a traktátusnak a terjedelme: aMisnában 10 fejezet; a Toszeftában 11 fejezet.
 
Mikváot (Rituális fürdők)
A rituális fürdőkre vonatkozó törvények: megépítésük szabályai, illetve mely esetekben tekintendők alkalmatlannak. A rituális megmerítkezés törvényei. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; a Toszeftában 8 fejezet.
 
Nidá (A menstruáló nő)
A menstruáló asszony, a menstruáláson kívüli vérfolyás, illetve a gyermekágyas nő rituális tisztátalanságára vonatkozó törvények. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 10 fejezet; a Toszeftában 9 fejezet; a Baibloniai Talmudban 73 oldal; a Jeruzsálemi Talmudban 13 oldal.
 
Máchsirin (Előkészületek, fogékonyságok)
Miképpen válhatnak rituálisan tisztátalanná az étkek ha bizonyos folyadékokkal érintkeznek.Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 6 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet.
 
Závim (Magfolyósak)
Itt kerülnek megtárgyalásra a magfolyással, a testi váladékokkal kapcsolatos törvények, illetve a folyásos rituális tisztátalanság átadása érintés által. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 5 fejezet; a Toszeftában 5 fejezet.
 
Tvul Jom (a napközbeni megmerítkezés)
Annak a törvénye, aki tisztátalanságba esve, megfürdött, de napnyugtáig tisztátalannak tekintendő. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 4 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet.
 
Jádájim (Kezek)
A kézmosás törvényei, és a kezek rituális tisztátalanságára vonatkozó rabbinikus szabályok. Ugyanebben a traktátusban szó esik más dolgokra vonatkozó rabbinikus szabályokról is. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 4 fejezet; a Toszeftában 2 fejezet.
 
Ukcin (Kocsányok)
A kocsányok és a rajtuk függő gyümölcsök rituális tisztátalanságának törvényei; melyek a gyümölcs azon ehetetlen részei, amelyek mégis a gyümölcs részének tekintendők abban az értelemben, hogy közvetíthetik a rituális tisztátalanságot. Ennek a traktátusnak a terjedelme: Misnában 3 fejezet; a Toszeftában 3 fejezet.

Mászechtot ktánot (A Kisebb Traktátusok)

Az ún. Kisebb Traktátusokat, melyek egyike-másika meglehetősen hosszú, a göonim (gáonok) Külső Traktátusnak is nevezték. E traktátusokban sok mindenről szó esik: közös vonásuk, hogy nincsen meghatározott helyük a Misnában vagy a Talmudban, még ha számos esetben hivatkoznak a Tórára és a legfontosabb háláchikus elvekre. Ezek a traktátusok arra utalhatnak, hogy valamikor létezett a Misnának más, a jelenlegitől eltérő rendje is.
 
Ávot Dörábi Nátán
Az Ávot traktátus kiegészítése és kibővítése; a Misna bölcs rabbijainak útmutatásait és bölcs mondásait tartalmazza. 41 fejezetből áll.
 
Szofrim (Írnokok)
A Tóra-tekercsekre vonatkozó törvények: miképpen kell megírni, mi a Tóra elfogadott maszorétikus szövege, a Tóra és a Háftárák felolvasásának törvényei. 24 fejezetből áll.
 
Szmáchot (Ünnepi alkalmak)
A gyászolás törvényeit tárgyaló traktátus eufemisztikus elnevezése (valódi címe: Ével Rábáti, „A Nagy Gyász”). A temetés, a gyászbeszéd és a gyász törvényei. 14 fejezetből áll.
 
Kálá (Menyasszony)
A házasság törvényei, illetve a nemi kapcsolatokban szükséges mértékletesség. 1 fejezetből áll.
 
Kálá Rábáti (A menyasszonnyal foglalkozó hosszú traktátus)
A kívánatos magatartás törvényei, főleg zsidókra, és különösen a tudósokra vonatkoztatva. Mivel a házasság és a mértékletesség törvényeinek megtárgyalása vezeti be, e traktátus a Kálá Rábbá nevet kapta, hogy az előző, rövidebb traktátustól meg lehessen különböztetni. 10 fejezetből áll.
 
Derech Erec Rábá (Az udvariassággal foglalkozó traktátus)
Az illemtan és a etika általános törvényeivel foglalkozik. 11 fejezetből áll.
 
Derech Erec Zutá (Az udvariassággal foglalkozó rövid traktátus)
A tudós által követendő viselkedéssel és magatartással foglalkozik. Ehhez a traktátushoz csatlakozik a Perek Hásálom (a békesség fejezete), amely a békét dicséri. Utóbbival együtt 11 fejezetből áll.
 
Gérim (Betértek)
A betértekre vonatkozó törvények: az igaz proszelita (gér cedek) és az ottlakó idegen (gér tosáv, olyan nem-zsidó, aki felhagyott a bálványimádással), valamint az áttérés törvényei. 4 fejezetből áll.
 
Kutim (A szamaritánusok)
A szamaritánusokra vonatkozó rabbinikus törvények, akiket a zsidók és a nem-zsidók között elhelyezkedő szektának tekintettek. 2 fejezetből áll.
 
Ávádim (Szolgák)
A zsidó szolgákra vonatkozó rendelkezések. 3 fejezetből áll.
 
Széfer Torá (A Tóra-tekercs)
A Tóra-tekercs megírásának törvényei, különös tekintettel azokra a szavakra, melyeket különleges módon kell írni. 5 fejezetből áll.
 
Töfilin (Imaszíjak)
A fejre és karra illesztendő imaszíjak, illetve a bennük lévő pergamen megírásának törvényei. 1 fejezetből áll.

Cicit (Szemlélőrojtok)
A szemlélőrojtok törvényei. 1 fejezetből áll.

Mezuzá Az ajtófélfára helyezett pergamen: annak megírására és elhelyezésének módjára vonatkozó törvények. 2 fejezetből áll.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megszakítás