Demecs Zsolt: A Tóra Népe

Ezt a méltósággal és örömmel teli szép könyvet a Népszava avatott fotó­riportere, Demecs Zsolt írta és fény­képezte. A zsidó vallást nem a vallá­si teendők sokaságán keresztül akarta bemutatni, „hanem az Istenhez való tartozás kifejeződésének életképeivel.” A szöveg szempontjából fontos – írja az Előszóban a szerző -, hogy nem zsidó nézőpontból készültek.” Ennek ellenére „sosem maradt kívülálló, min­denhol bizalommal fogadták.”

A mű sok szálon kapcsolódik az EMIH-hez és a Sász Chevrá lubavicsi zsinagógához, ugyanis a könyv elké­szítésére a szerzőt egy ottani élmény indította. Egy napon, még „2002-ben egy bérház belső udvarában lévő zsi­nagógából különös dallamú, kántáló férfihang mintha Jeruzsálem óváros­ából szólt volna.” – írja a szerző. Az élmény hatására ott, a Vasvári Pál ut­cában kezdett el fotózni, majd utána folytatta a Dohány és a Kazinczy ut­cában.

Demecs Zsoltnak nem volt könnyű dolga, hiszen az ünnepeken nem fo­tózhatott, így például a szeder estét ábrázoló peszáchi kép is egy másik al­kalommal készült.

A szerző örömmel jegyzi meg, hogy munkája során került természetes és közeli kapcsolatba egy évezredeken át megőrzött kultúrával. A munka be­fejeztével tudni véli a nagy titkot: „az emberek felett álló akarat örökíti át a zsidó vallásgyakorlást nemzedékről nemzedékre, az idők végezetéig.”

A 149 oldalas, több mint 160 gyönyörű színes képpel teli könyv-al­bum, kapható a könyves boltokban és a Chábád Központban (V. Károly krt. 20.) Ára: 6990,-Ft.

Dina Rosenfeld: Kedves Kicsi Rebeka
Egy kislány nagylelkűségének története

Dina Rosenfeld tollából, Ilene Winn-Lederer csodálatos eredeti rajzai­val először jelenik meg magyarul kis­gyermekeknek, 4-6 éves korig zsidó témájú könyv. A mű bibliai történe­tet dolgoz fel Mózes első könyvéből gyermekek számára. Amikor Izsák negyven éves lett, Ábrahám elküld­te szolgáját, Eliézert a sivatagon túl­ra, Árám Náhárájimba testvéréhez Náchorhoz, hogy fiának a saját család­jából megfelelő feleséget keressen. Az Örökkévaló ugyanis megtiltotta Ábra­hámnak, hogy a fiai Kánaán lányai kö­zül vegyenek maguknak feleséget.

Amikor Eliézer a kúthoz ért, kitalált egy próbatételt. Ábrahám különleges vendéglátásáról és segítőkészségéről volt híres, Eliézer elhatározta, hogy hasonló tulajdonságokkal bíró arát ke­res Izsák számára is. Minden lánytól vizet kér és az lesz a megfelelő, aki nemcsak neki, de a tevéinek is a szom­ját oltja.

A hároméves Rebeka volt az, aki kiállta Eliézer próbáját. Mielőtt a kút­hoz ért már három emberen segí­tett. Nemcsak Eliézer szomját oltotta, de adott vizet valamennyi tevének is. Csak azután tudódott ki, hogy Rebeka Ábrahám testvérének Náchornak volt az unokája, így lehetett később Izsák felesége.

Az Izraelben megjelent könyvet magyar fordításban a Nagy emberek kis korra sorozat első darabjaként az EMIH adja ki. 2390 Ft-os áron megvá­sárolható a Károly krt. 20 szám alatt.

 
Ellen Emerman: Már Sábesz van?

Miri szereti a szombatot, de előtte annyi mindent kell csinálnia! Hogy hogyan készül Miri a hét legkülönlegesebb nap­jának fogadására, megtudhatjuk ebből a könyvből, amely nemcsak hasznos, mert összefoglalja a szombat fo­gadását meg­előző tenni­valókat, de az eredeti, finom szín­tónusú raj­zok kifejezet­ten szemet gyönyörködtetőek. A szombat elő­készületében a család min­den tagjának, így főhősünknek Mirinek is ki kell vennie a részét. Nem­csak a takarításból, a bevásárlásból, a barcheszsütésből, a sábeszi vacsora elkészítéséből, hanem az ünnepi asz­tal megtérítéséből is. Miri segít kiten­ni a kidus-poharat, a kalácstakarót és a sábeszi gyertyákat is. Pénzt dob a cödokó perselybe, segít meggyújtani a gyertyákat, és miközben szemét elta­karja, elmondja az áldást is.

A 4-6 éves korú gyerekeknek szánt könyv eredetije 2003-ban Brooklyn-ban, a HaChaiKiadó gondozásában látott napvilágot. A szöveget Vámos Anna fordította magyarra. A művet az eredeti, igen esztétikus illusztráció­ival, melyeket Toua Leff készített, az EMIH Kiadó adja közre. 2390 Ft-os áron megvásárolható az EMIH köz­pontjában (Károly krt. 20.).

Könyvvásár a Chábád Központban
 

Egész évben szeretettel várja könyvkínálatával az érdeklődőket a Chábád Lubavics Alapítvány.

Imakönyvsorozat, ZsTsZ so­rozat, Naftali Krausz sorozat, Mélységből kiáltok – kérdések a Holokausztból, Magyar Zsidó Za­rándokkönyv és megannyi más ér­dekes olvasmány várja az olvasni vágyókat!

Cím: V. Károly krt. 20.
Nyitva: H-Cs: 9-17 P: 9-15

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 60. szám – 2014. augusztus 3.

 

Megszakítás