Ászi Rabbi mondta: „A cödáká [micvája] olyan fontos, mint az összes többi parancsolat együttvéve.” 

Az 1788 óta megszakítás nélkül létező Kolel Chábád a legrégebben működő adománygyűjtő és jótékonysági szervezet a Szentföldön. A Chábád-Lubavics mozgalom alapítója, az Álter Rebbe, Snéur Zál­mán rabbi (1745–1812) kezdeményezésére jött létre. A szervezet célja megalapítása óta mit sem változott: materiális segítséget nyújtani az Izrael földjén élő zsidók legszegényebbjeinek – korra, nemre, vagy vallásosságuk fokára való tekintet nélkül –, anélkül, hogy csorba esnék a méltóságukon.

A Kolel Chábád jelképe immár 200 éve egy cedákápersely, mely min­dig emlékeztet arra, hogy van­nak olyan emberek, akiknek szük­ségük van a segítségünkre. A szer­vezet perselyéhez ingyenesen hoz­zájuthatnak az érdeklődők.

A Kolel Chábádhoz befutó adományok igen magas arányban jutnak el rászorulókhoz – többek közt özvegyekhez, csonka családokhoz, holokauszt-túlélőkhöz, új bevándorlókhoz, krónikus betegségben szenvedőkhöz –, mivel igen kevés pénzt fordítanak az adminisztrációra, és munkatársaik legnagyobb része önkéntes alapon dolgozik. A Kolel Chábádot a helyi önkormányzatok is segítik azzal, hogy összekötik őket a szükséget szenvedőkkel. A katonaságtól kapott ételfölösleget is szétosztják rászorulók között, és szükséghelyzetekben, elsősorban háború esetén az ételosztó rendszer fontos láncszemét képezik.

A lubavicsi rebbék leginkább tá­mogatott adománygyűjtő szerve­ze­te mindig is a Kolel Chábád volt, mi­vel kiemelkedő fontosságúnak tar­tották az Izrael földjén élő, baj­ban levő zsidók megsegítését. Az alapvető élelmiszereken, gyógyászati és ruházati cikkeken kívül egy sor egyéb szolgáltatás áll pártfogolt­jaik rendelkezésére: népkonyhák, étel házhozszállítása, tömeges bár és bát micvá ünnepségek, illetve árvák esküvőjének megszervezése és lebonyolítása, különféle egészségügyi szolgáltatások, délutáni nap­közi, új bevándorlók segítése, kórházban fekvő betegek látogatása, nyári táborok, kamatmentes hitelek, kádismondás elhunytak után – hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsük meg a hosszú listából.

Ezek közül egy nemrégiben lebonyolított eseményt emelünk ki, a Kolel Chábád hanukai programját, mely 2500, testileg és mentálisan súlyosan sérült gyermek ünnepét tette boldogabbá. Az ország egész területére kiterjedő programban az ezeket a fiatalokat ellátó központok és kórházak ápoltjai vettek részt. „Az az igazság, hogy ezek a gyermekek, akik közül nagyon sokan olyan fogyatékosságokkal élnek, melyek minden valószínűség szerint egész életükben elkísérik őket, bizonyos szempontból sötétségben élnek, ami nem sokban különbözik attól a spirituális sötétségtől, mely ellen hanuka ünnepe küzdeni hivatott” – mondta Jicchák Marton, a szervezet szóvivője. „Ezzel a programmal az a célunk, hogy rendezett és tiszteletteljes módon biztosítsuk, hogy ezek a gyerekek ne felejtődjenek el, és ők is lehetőséget kapjanak arra, hogy élvezzék az ünnepet.”

Dénes Anna írása

A cikk az Egység magazin 94. számában jelent meg. Az Egység magazin legújabb számát keresse a Keren Or Központban (1052 Károly krt. 20) vagy a Kóser Piacon (1074. Dohány utca 36.). Ha érdekesnek találta írásunkat, és szeretne még több zsidó témáról olvasni, csatlakozzon előfizetőink táborához! Előfizetésért kattintsonhttp://fizetes.zsido.com/ujsag.php oldalra.

 

 

Megjelent: Egység Magazin 27. évfolyam 94. szám – 2017. március 20.