KI MIT TUD?

 
 Sölách
1. Hány kém ment Kánaánba?
2. Hányan maradtak hűségesek és kik?

3. Hány éves pusztai vándorlás lett a kémakció következménye?

4. Az ellenség győzött a hegyre menők ellen?

5. Mózes helyeselte a hadműveletet?

Küldje be válaszait július 4-ig a szerkesztőségbe. A helyes megfejtők között jutalmat sorsolunk ki.

* * *

Az alábbiakban közöljük a Gut Sábesz 35. számában közölt kérdések helyes válaszait:

1. Mózes, Áron és a törzsek megbízottai.

2. Húsz év felelüeket.
3. Hatszázháromezer és ötszázötven.
4. A levitákat.
5. Nádáb, Ábihu, Elázár és Itámár.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 38. szám – 2014. július 30.