Vájésev

Ki ér rá és mire?

 

Egyszer a cánzi reb Chájim, a nagy cádik, megkérte hitközsége egyik előkelő tagját, legyen szíves és jöjjön vele, menjenek be a városba, hogy egy rászoruló zsidó részére pénzt gyűjtsenek. Amaz azonban nemet mondott; nem ér rá, mert Tórát tanul és nem hagyhatja abba a tanulást…

Reb Chájimnak ez igencsak nem tetszett, és ezt mondta:

– Érdekes hogy amikor József (szakaszunkban) apja kérésére testvéreihez megy és útközben eltéved, az Írás azt mondja, hogy „találkozott egy emberrel a mezőn” (1Mózes 37:15.). A Midrás szerint ez az „ember” Gábriel arkangyal volt. Ezzel szemben amikor Jákob (ezt megelőzően) egész éjjel tusakodik egy ismeretlen valakivel, akit az Írás szintén „ember”-nek nevez (uo. 32:25.), erre a Midrás azt mondja hogy ez az „ember” Ézsau védőangyala volt.

Hogyan lehetséges ez? – kérdi reb Chájim. Ez is és amaz is „ember” és erre azt mondják, hogy az egyik Gábriel, a másik meg Ézsau védőszentje? Honnan lehet tudni, ki kicsoda?

Amikor Jákob, az egész éjszakát betöltő tusakodás után, egy kis szívességet kért „emberétől”, vagyis hogy áldja meg őt, az azt válaszolta hogy „nem ér rá”; sietnie kell mert énekel az Örökkévaló előtt (vagyis szent dolgokkal van elfoglalva). Ez csak Ézsau embere lehet, akinek nincs ideje szívességet tenni egy zsidónak. A másik azonban, aki látta a bolyongó Józsefet a mezőn, odament hozzá és megkérdezte, mi a baj, miben lehet segítségére – ez csak Gábriel lehet, a jó angyal aki „ráér” segíteni, ha kell, annak ellenére, hogy ő sem „énekel” kevesebbet, mint Ézsau angyala…

Megjelent: