Vájigás

 

Két Szentély és a cádik imája

 

Szakaszunk – Vájigás – leírja, hogy amikor József felfedte kilétét testvérei előtt – akkor Benjáminnal átölelték egymást, és mindketten sírtak. Rási hozzáteszi, hogy a két Szentélyt siratták, amelyek – mind a kettő – Benjámin birtokán épül majd fel és dől romba.

Azért sírtak jó előre, mert lelki szemeikkel látták hogy ugyanaz az oktalan gyűlölködés, ami József eladásához vezetett fogja okozni a Szentélyek lerombolását.

Reb Lévi Jichák a szentéletű berdicsevi rabbi, azért szokott naponta imádkozni, hogy ne érje baj ellenségeit, akik rosszat tettek ellene, vagyis hogy senkit ne érjen büntetés miatta.

Erre mondja a Midrás hogy azért épült a Szentély Benjámin birtokán, mivel ő volt az egyetlen aki nem vett részt József eladásában. Itt felmerül a kérdés: miért nem az áldozat, József birtokán?

Azért, mert – a berdicsevi normák szerint – benne is volt valami hiba, ha testvérei miatta bűnhődtek…

  1. K.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 12. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás