Kérdés – felelet

Peszách után kezdtük meg szombatonként az Atyák bölcs mondásainak (Pirké Ávot) tanulmányozását. Ezt Ros Hásánáig folytatjuk. Ennek tiszteletére jelen kérdéseinket e témakörből merítettük. Segédeszközül felhasználható a most megjelent új zsidó imakönyv, melyben az Atyák teljes fordítása is benne van. A helyes megfejtők között jutalmat sorsolunk ki. A megfejtéseket június 30-ig kell beküldeni a szerkesztőség címére.

1. A hagyományos zsidó irodalom melyik részében található az Atyák? Biblia, Misna, Talmud, Midrás – jelöld meg a helyes választ!

2. Kiket értünk az Atyák (Ávot) kifejezés alatt?

3. Mi a sorrendje a hagyomány átadásának az Atyák szerint? (Sorolj fel Mózestől öt kategóriát, illetve nemzedéket).

4. Ki volt az, aki “látott egy koponyát a víz színén”?
5. Mit mondott a koponyának?
6. Kik voltak a Szent Gyülekezet (Knészia Gödola) tagjai?
7. Ki volt az első “páros”?
8. Ki volt az utolsó “páros”?
9. Létezik alternatív Atyák traktátus is. Kiről van elnevezve?

10. Mit mondtak a Szent Gyülekezet tagjai? (Jelölj meg legalább kettőt három mondásuk közül!)

11. Jelölj meg legalább kettőt az Atyák bölcsei közül, akiket a római megszállók kivégeztek és akiket a Tíz Mártír között tartunk nyilván!

12. Hány tanítványa volt Jochanan Ben-Zákkájnak?
13. Sorold fel nevüket!
14. Ki alapította a jávnei iskolát?
15. Ki állt a jávnei iskola élén, mint Fejedelem?
* * *

Az alábbiakban közöljük a helyes válaszokat az Egység 22. számában közölt kérdésekre. A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyertek:

Schwarcz Gábor

Várszegi Judit

Lőcsei Lajos

Dr. Verebélyi Jánosné

A helyes válaszok:

1. A szombat a világ teremtésére emlékeztet bennünket. 2. Mózes. 3. Akit a Tóra mint rőzsegyűjtőt említ. A Midrás szerint lehetséges, hogy ez Clofchád volt. 4. Áchád Háám. 5. 39 – Lámed-Tet. 6. Abból a 39 munkából, amit a Hajlék (Miskán) felállítása során végeztek. 7.Sábbát. 8. Nechemja. 9. Számbátjon 10. Jom Kippur. 11. “Éruv”, vagyis a terület elkerítése12. Mivel a kipattanó szikra, vagyis egy áramkör létesítése, a Halacha szerint valami “új” alkotását jelenti, ami tilos szombaton. 13. Kiddus. 14. Életmentés 15. Pikuách nefes.

A szerkesztők az olvasók elnézését kéri, amiért a fentiek az előző, 23. számból technikai okokból – sok más anyaggal együtt – kimaradtak.

 

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 24. szám – 2014. július 29.