Kérdés — felelet

1. Mire emlékeztet bennünket a szombat?

2. Ki volt az, aki a Midrás szerint még a Tóra-adás előtt a szombatot bevezette, és munkaszüneti napot biztosított Egyiptomban a zsidóknak?

3. Ki volt az első szombatszegő?

4. Ki mondta azt, hogy nem annyira a zsidók őrizték meg a szombatot, mint inkább a szombat őrizte meg a zsidókat?

5. A hagyomány szerint hány fő munka (mláchá) van, amit szombaton tilos végezni?

6. Honnan vezetik le a Talmud-bölcsek a fő munkák tilalmának számát?

7. Mi a szombat héber neve?

8. Ki volt az a bibliai alak, aki megrótta a szombatszegőket?

9. Mi a neve annak a legendás folyónak, amely szombaton “nem működik”?

10. Melyik az az ünnep, amelyet a “szombatok szombatjának” nevezünk?

11. Mi az, ami lehetővé teszi, hogy szombaton “hordjunk”, vagyis valamit a kezünkben vigyünk?

12. Miért nem szabad szombaton tüzet gyújtani (villanyt, tévét, rádiót bekapcsolni)?

13. Melyik az az ima, amelyet pénteken este a szombat megszentelésére mondunk?

14. Mi az, ami miatt szabad megszegni a szombatot?

15. Hogyan nevezik ezt héberül?

Akik a fenti kérdések közül legalább tízet helyesen megválaszolnak, és a válaszokat egy levelezőlapon szeptember 29-áig beküldik, azok között zsidó tárgyú könyveket sorsolunk ki.

A helyes válaszok
 

Az alábbiakban közöljük a helyes válaszokat az Egység 21. számában megjelent kérdésekre. A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyertek:

 
===============
===============
===============
1. Az első halott Sára ősanyánk volt, Ábrahám felesége.

2. Az első “zsidó temetőt ” Ábrahám ősapánk létesítette, aki megvette a hettitáktól a Machpéla-barlangot Hebronban.

3. A Tóra leírja, hogy Ábrahámot és Sárát, Izsákot, Jákobot és Leát temették a Machpéla-barlangba. A Talmud hozzáteszi Ádámot, Évát és Rebekát is, vagyis négy párt temettek oda (Éruvin 53.).

4. Az első Jákob, a második József volt.

5. A háláchá tiltja a balzsamozást. Jákob és József esetében kényszerhelyzet volt.

6. A zsidó törvény, a háláchá szigorúan tiltja a boncolást, amit halottgyalázásnak tekint.

7. Ráchel ősanyánk; síremléke Bét-Léchemben a mai napig zarándokok tömegét vonzza, akik ott imádkoznak és zsoltárokat mondanak.

8. Élijáhu (Illés) prófétáról.

9. A zsidóság, vagyis a háláchá ezt közönséges gyilkosságnak tekinti, és elítéli, akárcsak az öngyilkosságot.

10. Legalább tíz felnőtt zsidó férfinak, egy minjánnak.

11. Nem szabad. A kéver Jiszráél “zsidó temetőt” jelent.

12. Elítélő. A pogány szokások majmolása mindig is ellentétben volt a zsidóság alapelveivel.

13. Ezzel azt demonstráljuk, hogy az elhunyt nem volt rossz, vétkes ember.

14. A New York-i Montefiore zsidó temető chászid részében.
15. Az előírások szerint megmosdatni és mielőbb eltemetni.

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 22. szám – 2014. július 29.