Dávid Lau, Izrael askenáz főrabbija kijelentette, hogy az Egészségügyi Minisztérium járványmegelőzési határozataira úgy kel tekinteni, mintha háláchikus, azaz vallásjogi döntvények lennének, s ezért betartásuk nem lehet egyéni mérlegelés tárgya.

“Múlt éjjel a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter olyan óvintézkedéseket jelentett be, melyeket kötelesek vagyunk betartani, hogy meggátoljuk a koronavírus elterjedését. E szabályok betartását a zsidó vallásjog is előírja. Embertársaink egészségére még jobban kell vigyáznunk, mint a saját magunkéra. A koronavírus egy teljesen egészséges emberről is továbbterjedhet, és így veszélybe sodorhat másokat. A szabályokat szigorúan be kell tartani, még ha ez nehéz és kényelmetlen is” – áll a főrabbi közleményében.

Ezen felül a főrabbi , illetve a világ számos zsinagógáját tömörítő ernyőszervezet vezető rabbijai a következő utasításokat adták a vallási élettel kapcsolatban:

Zsinagógák:

 • A szakértők utasítása szerint száz főben kell korlátozni az egy helyiségben imádkozók számát. A nagyobb minjeneket (imádkozó közösségeket) kisebb minjenekre kell felosztani, hogy a létszám mindig száz fő alatt maradjon. A zsinagógai gondnokok felelőssége, hogy számolja az érkezőket, és ne tartózkodjon egyszerre száznál több ember az épületben. Lehetőség szerint kisebb minjeneket kell létrehozni, és időben egymástól eltolva megtartani, hogy minél kisebb legyen a tömeg.
 • Amennyiben egy zsinagógában zsúfoltság van, akkor is kisebb minjeneket kell létrehozni, ha az összlétszám nem éri el a száz főt.
 • A zsinagógák és tanházak szellőztetéséről a szakértői előírásoknak megfelelően kell gondoskodni, és az ablakokat nyitva kell tartani.
 • A zsinagógák gondnokainak felelőssége, hogy megfelelő higiéniai viszonyokról és megfelelő mennyiségű fertőtlenítő gélről gondoskodjanak a zsinagógák teljes területén. A szappanos kézmosás mindenki számára különösen nagy jelentőséggel bír, és ezt senki ne mulassza el.
 • Akit karanténba helyeztek, vagy a veszélyeztetett kategóriába tartozik, otthon imádkozzon, abban az időben, amikor a közösségi imákat tartják. Aki nem érzi jól magát, vagy a betegség tünetei jelentkeznek rajta, szintén maradjon távol a közösségtől.
 • Ne nyújtsák el szükségtelenül az imádkozást, és a tóramagyarázatokat is fogják rövidre.
 • A zsinagógába érkezők ne fogjanak kezet, ne csókolják meg se a mezuzát, se a tóratekercset, és lehetőleg vigyenek magukkal otthonról imakönyvet, hogy ezzel is elejét vegyék az esetleges fertőzésnek.
 • Az imádkozás végén ne maradjanak a zsinagóga bejáratánál beszélgető csoportok, hanem minél hamarabb oszoljon szét a tömeg.

Tóratanulás:

 • A napi rutint folytatni kell, nincs szükség a minjenek vagy a tóraoktatás szüneteltetésére mindaddig, amíg az illetékes szervek másképpen nem rendelkeznek. A tóratanulást fokozni kell, mert a Tóra nyújt számunkra védelmet.

Rituális fürdő:

 • A családi élet tisztaságával kapcsolatos törvényeket továbbra is be kell tartani, aggodalom nélkül. A karanténban lévő nőknek az állapotuknak megfelelően kell eljárniuk.

Esküvő:

 • A jelenlegi helyzetben nem szükséges az esküvők elhalasztása. Inkább kisebb körben tartsák meg, de ne halasszák el. Nem tudhatjuk ugyanis, mikor lehet ismét tömegrendezvényeket tartani.

Beteglátogatás:

 • A betegek látogatása kitüntetett micva, de mostani helyzetre való tekintettel ne gyakoroljuk. Idősek otthonába se látogassunk, a fertőzés elkerülése miatt. Ezzel együtt találjuk meg a módját, hogy bajban lévő embertársainkon segítsünk.
 • Figyeljünk az idősekre, betegekre, egyedülállókra, egyéb szükséget szenvedőkre, hogy ezekben a nehéz időkben se maradjanak magukra hagyatva.

Mindezen szabályok betartására a Tóra kötelez minket: “Vigyázzatok nagyon életetekre”. A jelenlegi helyzet miatt fokozzuk imáinkat és ezért az esti, reggeli és délutáni imák után mondjuk el a 13. és 20. zsoltárt, továbbá a betegekért mondott misebérách könyörgést is. Továbbá figyeljünk oda arra, hogy minden nap elmondjunk száz áldást. Bölcseink szerint Dávid király utasította napi száz áldás elmondására az embereket, amikor járvány tört ki, s ennek hatására a járvány megszűnt.

A főrabbi egy imával zárta szavait: “Ments meg minket kardtól, fogságtól, járványtól és fertőző betegségtől, mindenféle bajtól és bánattól. Ments meg minket, mert csak Rád tekintünk. Figyelj fel gondjainkra, és halld meg imádságunk hangját, Te, aki meghallod az imákat. Add meg, hogy a következő peszáchot, a megváltás ünnepét örömmel és vigassággal ülhessük meg együtt, egy nemzetként”.

A zsinagógák világszervezete pedig így zárta állásfoglalását:

„Ha hallgatni fogsz az Örökkévaló, a te Istened szavára és azt, ami helyes az ő szemeiben teszed, figyelsz parancsolataira, megőrzöd mind a törvényeit: mindama betegséget, melyet Egyiptomra bocsátottam, nem fogom rád bocsátani, mert én vagyok az Örökkévaló, a te gyógyítód.” (M.II. 15:26)

zsido.com

Forrás: Arutz7