Itt az “új Tóra”

 

Nálunk zsidóknál az új – ősrégi. Népünk több mint 3300 éves, ugyanolyan idős, mint a Tóra. Ez nem véletlen, hiszen egyszerre, egy napon, születtek, a Tóra-adás emlékezetes napján. “A mai napon lettél néppé” – mondja Mózes a népnek aznap amikor az Örökkévaló a Szináj hegyen a Tórát adta nekik.

Egy ilyen öreg nép nem csoda ha feledékeny és néha “megfeledkezik” a Tóráról, ami szintén nem “mai gyerek” már és nehezen téveszthető össze a modern szépirodalommal (lehávdil).

Így aztán időnként újítani kell és az ősi Tórát új köntösben, új modern “csomagolásban” kell az ősi nép kezébe adni. Ez történik itt és most, amikor megjelentetjük, reprint kiadásban, az ősi Tórát, Hertz rabbi nagyszerű kommentárjai kíséretében, tudós magyar rabbikból álló kollégium fordításában.

Nem a Tórát akarjuk itt dicsérni, annak nincs szüksége dicséretünkre, sem a kiadót aki kiadta (tartjuk magunkat ahhoz az “illatos” magyar közmondáshoz amely szerint az öndicséretet minősíti). Arról van itt most szó, mennyibe kerül az új Tóra, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy az minden zsidóhoz eljusson, azokhoz is, akik nem tudják megfizetni a kiadványt.

Nemegyszer kértük már olvasóink segítségét más alapkönyvekkel (legutóbb például az imakönyvvel) kapcsolatban . Most is az a kérésünk: segítsenek bennünket abban, hogy az ötkötetes Tórát, amelynek bolti ára ———, ingyen vagy fél áron adhassuk azoknak akiknek nehéz vagy lehetetlen ezt az árat megfizetni.

A segítség többféleképpen történhet:

1) Az olvasó beküld egy-két nevet, csatolja egy-két (esetleg több) könyv árát is kérve, hogy küldjük el az új Tórát a megadott címekre, mint az ő nyílt vagy névtelen ajándékát.

2) Az olvasó beküldi néhány könyv árát és ránk bízza kinek adjuk – nevében vagy neve említése nélkül – az öt kötetet ingyen.

3) Az olvasó vásárol a zsinagógának, amelyben imádkozni szokott, 2-3 Hertz Tórát. Kívánságra belepecsételjük a könyvekbe az ajándékozó nevét

4) Ha az olvasó munkánkat akarja segíteni és részese kíván lenni annak a szellemi, zsidó(ság)mentő munkának amit a lubavicsi mozgalom Magyarországon végez – és ebből az indíttatásból küld pénzadományt – megköszönjük azt és ígérjük, hogy nem fogjuk visszaküldeni…

A Nagy Ünnepek és az Új Év alkalmával kívánunk olvasóinknak és minden magyarországi zsidó testvérünknek édes, boldog új évet gmár chátimá tóvá bögásmijut uböruchánijut, vagyis legyünk megpecsételve boldog új évre és beírva az élet könyvébe.

 

Baruch Oberlander

 

Megjelenik a Zsidó Biblia

 

J.H. Hertz Nagy-Britannia főrabbijának kommentárjával

Hosszú évek óta “hiánycikk” ez a könyv a magyar nyelvterületen. 1939-42-ben jelent meg előszőr, majd 1984-ben másodszor csekély példányszámban. Most mindenki által hozzáférhető az öt kötet, illusztrált kiadásban, díszkötözésben. Közel 3000 oldalon a zsidó eszmevilág alapja, a Tóra, amely egyben a nyugati, európai civilizáció eredete, bölcsője, eredetben, az ősi héber nyelven, nem meghamisítva, hanem ahogy azt Isten a Szináj hegyén Mózesnek adta! Modern magyar fordításban, érthető magyarázattal ötven illusztrációval — most jelenik meg a Chábád Lubavics — Nevelési és Oktatási Egyesület kiadásában, hála Frank Judith nagylelküségének. Az keménykötésű, művészi borítójú könyv ára 5.300 forint. Ebből vidéken 30, Budapesten 20 százalék árengedményt kap, aki a kiadónál október 14-ig 1000 forint előleg befizetésével megrendeli a könyvet.

Rembrandt, Rubens, Botticelli, Chagall, Michelangelo, Jossi Stern stb. művészi illusztrációival

Mózes öt könyve az angol főrabbi kommentárjaival — magyarul

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 26. szám – 2014. július 29.