November 28-án estétől december 6-ig ánuká, a Fény Ünnepe, annak a cso­dá­nak az emlékére, hogy i.e. 138-ban, amikor a zsidóságukhoz hű kevesek a Mak­kabeusok vezetésével legyőzték a szíriai görögök hatalmas hadseregét és gátat ve­tet­tek az asszimilációnak, amely szellemi és fizikai megsem­mi­sü­lé­sük­höz vezetett volna. Az újjáavatott Szentélyben csak egy napra elegendő olaj maradt a Menóra láng­já­nak meggyújtásához, de ez az olaj nyolc napig égett.  Az Ál hániszim („A csodákért…”) betoldást minden Ámidá­ban és Asztali áldásban elmondjuk.  Egész ánuká alatt nem mon­dunk ánunt, de tfilint rakunk.  A Tóra-olvasás ánukákor a sivatagi Szentély felavatásáról szól (4Mózes 7. fej.).  ánukákor szabad dolgozni.  A csoda hirdetésének részeként az utóbbi években a Chábád Lubavics Egyesület Bu­dapesten a Nyugati téren is hangulatos gyer­tyagyújtást tart a ánuká min­den napján ün­ne­pi fánk, zene és tánc mellett. ánukáról a www.zsido.com­/hanuka honlapon olvashatunk bő­veb­ben. 

Megszakítás