A nyár a nagy utazások, kalandok, pihenés és feltöltődés ideje. A lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson jó tánacsait követve nem csak testben, lélekben is megerősödhetünk, kisimulhatunk a nyári vakáció idején.

 

A nyári szünet alkalom a test és a lélek megerősítésére

Ezt a levelet többen is megkapták egy kéthetes időszak során, személyes címzéssel és dátumozással.

 

Isten segítségével

  1. támuz hó 21. [1950. július 6.]

Üdvözlet és áldás,

Megkaptam levelét. Köszönet a benne foglalt információért.

Legyen Isten akarata, hogy családjával töltött vakációja testi egészségének és erejének fokozását vonja maga után, ahogy ez természetes módon elvárható. Nagytiszteletű apósom, a Rebbe mondta édesapja, a Rebbe Rásáb nevében: „Milyen különleges a zsidók teste, hiszen a Tóra annyit foglalkozik vele!”.

Emellett ez áll Maimonidésznél (Az emberi magatartás szabályai 4.): „Az egészséges és ép testről való gondoskodással Isten útját követjük”.

Ebből egyértelműen következik, hogy a lélek egészségének ápolása is rendkívül fontos. Egész évben nagy figyelmet kell erre fordítani, de abban az időszakban, amikor elsősorban a testi egészséggel vagyunk elfoglalva, még sokkal fontosabb minél több energiát áldozni e területre. Ha ez nem történik meg, a testi erő a lélek meggyengülését vonhatja maga után, ahogy a Zohárban áll (1:180.). Továbbá a Sábát traktátusban (147b.) a Dejomszet vizével kapcsolatban.

Mindezt nemcsak retorikai fogásként írom, hanem azért, hogy arra biztassam: vállalja magára, hogy ezen időszakot azért fordítja teste megerősítésére, hogy ezáltal a lelke is megerősödjék, azaz jelöljön ki magának meghatározott időpontokat a tóratanulásra a nyaralása alatt. Emellett használjon ki minden alkalmat arra, hogy az Önnel egy helyen nyaralókat is tóratanulásra, istenszolgálatra és jótékonyságra inspirálja. Mindenkit a maga lehetőségeihez mérten. Néha az lehet hasznos, ha arról beszélünk, hogy nem foghatjuk fel az isteni gondviselés titkait. Talán éppen azért jöttek el ezek az emberek erre a meghatározott helyre, hogy drágaköveket helyezzenek a Királyok Királyának koronájára, legyen a Neve áldott.

Nagy tiszteletű apósom, a Rebbe a következőt ígérte: „Az ember biztos lehet abban, hogy egyetlen erőfeszítése sem marad jutalom nélkül”. Ő megbízható személy, olyan, akire bárki támaszkodhat.

Testnek és léleknek egyaránt egészséges nyarat kívánok Önnek és mindenkinek, akik jóindulattal viseltetnek irányunkban.

 

Használjuk a nyarat a tóratanulás fokozására

Isten segítségével

  1. sziván hó 15. [1951. június 19.]

Brooklyn, N.Y.

Ez a levél a végzős osztályok tanulóinak és szüleiknek szólt

és számos zsidó tanintézménybe eljutott az Egyesült Államokban.

 

Üdvözlet és áldás,

Üdvözletem küldöm a végzős osztály minden tanulójának, akik hamarosan magasabb osztályba lépnek a szent oktatás területén. Most kezdődik a nyári szünidő, a pihenés és saját képességeink felfrissítésének ideje, mely által új energiával tölthetjük fel magunkat az elkövetkező tanévre.

Kedves gyerekek, tudnotok kell, hogy a vakáció nem jelentheti a tanulástól és oktatástól való teljes elszakadást. Egy zsidó gyermek nem lehet meg tóratanulás és zsidó oktatás nélkül még egyetlen egy napig sem, legyen éppen tél vagy nyár. Sőt, éppen ellenkezőleg, mivel a tanulóknak rengeteg szabadidő áll a rendelkezésére a hosszú nyári napok alatt, érdemes azt a már elsajátított tananyag alapos átismétlésére fordítani, hogy felkészültek legyetek a továbblépésre a Tóra és a parancsolatok területén.

Ezzel a módszerrel élve nemcsak a fizikai erőtöket újíthatjátok meg, hanem friss spirituális energiához is juthattok. E két dolog együtt, és különösen a spirituális energia biztosítja a teljes és egészséges személyiség kialakulását.

Önöknek pedig, zsidó szülők, akik egyszerre viselik egy szülő és egy tanár felelősségét, észben kell tartaniuk azt, hogy a nyári hónapokban kizárólag Önökre hárul a gyermekek oktatásának feladata. Az áldásomat küldöm, hogy az Örökkévaló adjon mindannyiuknak, szülőknek, tanároknak és gyermekeknek egyaránt testi és szellemi egészséget, sok örömöt, sok zsidó örömöt, továbbá testi és lelki nyugalmat.

Egészséges nyár áldásával, mind anyagi, mind szellemi értelemben,

 

Megjelent: Egység Magazin 32. évfolyam 155. szám – 2022. június 14.