A zsidó és nem-zsidó világ találkozása mentén

Hétvége a Duna-parton Kék Duna Wellnes Hotel (****) 2008. május 2-4.

Szombati hangulat, családias baráti kör­nyezet, jobbnál jobb programok. Az előadá­sokból: Hogyan alakult a rabbinikus irodalom a kétezer éves gettó sors nyomán?; Konzervatív-e a neológ? Mitől kóser egy betérés? Hogyan szabad-e kijátszani a háláchát? Nemzsidók zsidó temetőben, és kádis nem-zsidó családtag után?; Létezett-e a prágai Gólem?

A felnőtt programmal párhuzamosan a gyermekeknek játszószobát és folyamatos programot biztosítunk.

Részvételi díj: Felnőtteknek 10000 Ft; diákoknak 6000 Ft; Hat éven aluli gyermekeknek ingyenes.

EMIH

Az Egységes Magyaror­szági Izraelita Hitközség és a Chábád Lubauics Egye­sület 18000 példányban adta ki a magyar fordítással, fonetikus átírással és utasí­tásokkal ellátott Peszáchi Hágádat. Célunk, hogy minden magyar zsidó családnak legyen egy Hágádája. Ha Önnek még nincsen, a kiadó­nál átveheti ajándék példányát.

Érdeklődés: hagada@zsido.com; 268-0183

TARTALMAS ÉLET

menáchem mendel schneerson

a lubavicsi rebbe

A könyv kapható a Chábád Lubavics Egyesület irodájában. Ára: 2900 Ff

1052 Budapest, Károly krt. 20. Tel.: 268-0183 • e-mail: info@zsido.com
3 „korona” az EMIH közgyűlésen

2007. december 9.-én az Egységes Magyarországi Izrae­lita Hitközség központjában, a Károly körút 18-20. szám alatt, az imateremben az EMIH megrendezte éves rendes közgyűlését, amelyet Köves Slomó vezető rabbi nyitott meg. A Misna szerint a világ: A Tóra, az Ávoda (a tett) és a Gmilut Chászádim (jótékonyság) koronáján alapszik. Ezút­tal közösségünk három kiváló segítője része­sült elismerő oklevélben. Polgár Ernő írónak a Tett, Klár András mérnöknek a Tóra és Szemenyei Mariann, oktatási szakértőnek az Oktatás Koronája elismerő Oklevelét nyújtották át. Polgár Ernő az iskolai oktatás, Klár András a könyvkiadás, míg Szemenyei Mariann az óvodai oktatás elősegítésében végzett önzetlen munkájáért részesült meg­tiszteltetésben. A kitüntetéseket Oberlander Báruch és Köves Slomó rab­bik, valamint Sarkadi Sándor az EMIH elnöke írták alá és adták át.

Szeder este a Pesti Jesivával

 

A szokásos lubavicsi szeder es­téken (április 19. és 20.) a meg­szokott vidám hangulat, sok ér­dekes magyarázat és dallam, illetve fordításos és fonetikus szöveggel ellátott Hágádá vár. Szeretettel várunk minden ked­ves zsidó fiatalt és családot áp­rilis 19-én, és 20-án 20.15-kor

Szeder esténken a Grand Hotel Hungária dísztermében.

Étrend: macesz, szédertál a hagyományos peszáchi ételekből,

egy finom vacsora, hozzá egy kis macesz és még egy kis macesz

Dalok, Hágádá-olvasás és – magyarázat, kötelező négy pohár bor, kötelező ünnepi hangulat

Erre a szederre mindenkinek a jelentkezését várjuk.

Rabbi Oberlander Báruch és Köves Slomó tartja a szedereket.

A részvételi díj: első este 2200 Ft, második este 1800 Ft • Tel.: 268-0183

Ingyen út Izraelbe a Pesti Jestvával
Az ECJS és a Pesti Jesiva – ingyenes
Birthright Izraeli kirándulást szervez.
18-27 év közötti fiataloknak
2008. július 13-22 között.
További információ és jelentkezés
http://www.zsido.com/izrael

Köves Slomónál: 06-20-429-2162.

Ipacs Marcinál: 06-30-945-86-80

vagy az izrael@zsido.com. Címen.

Zsidó Tudományok Szabadegyeteme

Te is biztos kérdeznél valamit…

Mi nem kérdéssel válaszolunk…
Nyári intenzív szemeszter: 2008. június 29. – július 13.

Őszi szemeszter: 2008. szeptember 4. – december 18.

BARÁTOK, TANULÁS. ÖSZTÖNDÍJ

Hol és mikor?– Az előadásokra nyáron kéthéten át minden nap, télen hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön kerül sor. Az EMIH központjában: Károly krt. 20

Kiknek?– Minden olyan zsidó lánynak és fiúnak, aki többet szeretne megtudni saját magáról.

Nem csak tanulhatsz…hanem barátokat is szerezhetsz, részt vehetsz egy kellemes közösség életében.

Ha én gazdag lennék…a Stars alapítvány jóvoltából a ZsTSz szorgalmas zsidó származású résztvevői havi 20 ezer Ft ösztöndíjban is részesülnek.

Jelentkezz… info@zsido.com, Tel: 268-0183
Egység

időszaki folyóirat

Kiadja a Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület.

Achdut periodical – is published by Chabad-Lubavitch

The Jewish Heritage Center of Hungary
1075 Budapest, Wesselényi u. 4. 1/1.
Telefon/fax: (361) 268-0183

E-mail: info@zsido.com • Internet: www.zsido.com Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi

Szerkesztő: Köves Slomó rabbi
Tördelés: Stones Kkt. (Juhász Valéria)

ISSN 1217-3223 (nyomtatott) • ISSN 1588-3223 (on-line)

A kiadvány szent szövegek részleteit

és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Ez a szám a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

támogatásával jelenik meg.
Köszönjük l%os támogatását
EMIH-. 1287 • Chábád: 19663038-1-42

Megjelent: Egység Magazin 18. évfolyam 64. szám – 2014. augusztus 6.