Mázál Tov!
 

Jó kívánságainkat szeretnénk kifejezni: Smulik Raskinnak Dvorá Lea Dreyfussal kötött esküvője alkalmából, adja Isten hogy legyen egy Binyán ad éád. Ugyancsak Mázál tov a Sudak és a Shermann családnak fiaik szüle­tése alkalmából.

 

 

Chayim Pótok és Báruch Obcrlander rabbi

 
Budapesten turistáskodott Chayim Potok, a világhírű zsidó író, akinek A nevem Aser Lev címűkönyve nemrég magyarul is megjelent. Az író budapesti tartózkodása alatt találkozott Báruch Oberlander rabbival is.

Háromszáz fiatal a Goldmarkban

Hála Istennek, a Pesti Jesiva lassan „kinövi” a Vasvá­ri Pál utcai zsina­gógát, minden péntek este leg­alább hetven-­nyolcvan fiatal gyűlik itt össze a szombatot köszönteni. Novem­berben a szinte már szokásossá vált különleges Sábátonon a Goldmark Terem­ben több mint há­romszázan vettek részt. Köszönettel tartozunk a hitközségnek, Heisler Lász­ló és Faragó Rudolf úrnak, akik lehetővé tették ezt a gyö­nyörű estét.

Az ünnepekkel telített Tísri hónapban nem feledkezett meg a Jesiva a vidéki zsidókról sem. Nyolc magyar vidéki városba és a szlovákiai Galántára. Érsekújvárra és Dunaszerdahelyre is ellátogattak a Jesiva növendékei az ünnepek alatt, ahol a kis közösségekben egyszerre vállalták a rabbi, a kántor és a tóraolvasó szerepét.

A Jesiva kapui nyitva állnak minden zsidó előtt, mind a péntek estékre mind az előadásokra és más programokra. Hasomer Hacair és a Jesiva egy közös kiránduláson

Dudu Fisher a Vasváriban

A már több éve megtartott nyári zsidó fesztiválból a Pesti Jesiva is kivette a részét. A Herzl téren felállított vásáron a Jesiva asztalánál információt lehetett kapni a különbözőprogramokról, tfilint lehetett tenni és vásárolni a Chabad Lubavics által kiadott könyvekből. A Fesztivál egyik fő tá­mogatója Motti Zisser úr és a kántor-verseny négy nagy­ja, Dudu Fisher. Israel Rand. Yakov Motzen és Elli Jaffe a Jesiva vendégei voltak a péntek esti imán és vacsorán. Az operában tartott előadás után Zisser úr viszonozta a Jesiva meghívását és a világhírű káni-orokkal együtt a Jesiva hall­gatóit is vendégül látta.

Chánuka az Amerikai úton

Ahogy immár szokásossá vált. minden Chánukakor a Nyugati téren és szerte a városban fénylő chanukiákkal, vidám ze­nével, tánccal és finom fánkkal emlékezünk meg az immár 2200 évvel ez­előtt történt eseményről, egy maroknyi zsidó csa­pat győzelméről a túlerő­ben lévő görög hadsereg felett, és az olaj csodájá­ról. Tavaly óta az is szer­ves részévé vált Chánukánknak. hogy e csodának és ünnepnek fé­nyét elvisszük olyanokhoz is, akik kint a tereken nem tudnak velünk együtt ünnepelni.

Fiatal lányok maroknyi csoportja a Chánuka ünnepe alatt többször is meg­látogatta az Amerikai úti öregek ottho­nát – idén tervünk elmenni az Alma utcába is! – és énekkel, a nélkülözhe­tetlen fánkkal és kis menórákkal vittek egy kis fényt az ott élők életébe.

Felejthetetlen élmény volt látni, mennyi emléket és mosolyt tudtunk az arcukra csalni az alatt a rövid idő alatt.

amit velük töltöttünk. Az egykori moz­dulatok és a rég el nem mondott áldá­sok – igaz, hogy egy kis segítséggel -újra felidéződtek.

Remélem, az idei látogatásaink so­rán újra találkozni fogunk a régi arcok­kal, és újra oda tudjuk varázsolni a Chánukai ünnep csodáit és fényét, hogy idén is minél többen tudnak majd chanukiát gyújtani és részeseivé válni a Fény ünnepének!

Bánfi Judit

Megjelent: Egység Magazin 11. évfolyam 43. szám – 2014. július 31.