Legyen Ön is zsilliomos!

Minden szoba foglalt! November első hétvégéjénn kitehették ezt a táblát a ráckevei Wellnes-Hotel bejáratára. A második ráckevei hétvégére a jelentkezők száma meghaladta a szálló befogadó képességét. Akik nem jutottak be, sajnálhatják. Igazi sabbati hangulat, finom ételek és italok, jókedv, érdekes előadások és persze az elmaradhatatlan játék. Ki rombolta le az első szentélyt? Kinek az atyja nem léphetett a Szentföldre? Néhány kérdés a sok közül, amelyek próbára tették a „Legyen Ön is Zsilliomos!” játék résztvevőit. A legügyesebbnek Hering Hajnalka bizonyult, ő vitte el a pálmát, de a játékkal mindenki gazdagabb lett. Legalábbis tudásban. A gyermekek, akik számára külön programot szerveztek, színházi előadással örvendeztették meg a résztvevőket. A legszemléletesebb és legélvezetesebb előadást talán Oberlander Báruch rabbi tartotta a különböző iskolához és irányzathoz tartozó zsidók öltözködéséről. Solomon Hurwitz rabbi „Kazárok vagyunk-e vagy zsidók?”- címmel értekezett Koestler elméletéről, aki szerint az askenáz zsidóság valójában a zsidó hitre tért kazárok leszármazottai lennének. Köves Slomó rabbi a Holokauszt negatív és a zsidók egyéni egyenjogúsításának látszólag pozitív folyamatának viszonyát elemezte előadásában. Külön köszönet jár Friedman Sándornak és Évinek, Levi Alexandernek, Róth Györgynek, Deutsch Róbertnek, Nagypál Istvánnak, Puskás Lászlónak és közösségünk azon tagjainak, akiknek segítsége és jótét adománya nélkül ezt a hétvégét nem rendezhettük volna meg. A következő ráckevei hétvégére a Pészach ünnepe után, 2008. május 2-4. között kerül sor.

Női fábréngen remek ételekkel

      A Rebbecenek az ötödik lubavicsi rebbe Salom Dov Ber Schneersohn születésnapja alkalmából ünnepi vacsorát adtak Köveséknél. Oberlander Batséva, Dvora Hurwitz és Nógrádi Sára beszéltek az ünnepelt történelmi jelentőségéről miközben a kizárólag női résztvevők a zsidó konyha remekeit ízlelhették meg. Egyikük, B.E. blogjában az alábbi sorokat vetette papírra: „Tegnap este egy zsidó női összejövetelen voltam, tizenötöd magammal. Szeretem az ilyen alkalmakat, mert tudok váltani pár szót a barátnőmmel, akivel egyébként soha nem tudunk egy kávézásra való időt összehozni magunknak. Aztán persze mindig vannak mások, akiket ezer éve nem láttam, és jó pár szót velük is beszélgetni. És akkor még az ételekről nem is beszéltem, azok mindig fantasztikusak! Mára összeértek a diaszpóra ízei, és egy valódi izraeli gasztronómia kezd megszületni.”

 

A Nobel-díjas professzor dróse-t tartott a Vasváriban.

Jiszrael Auman a világon az első szombattartó, ortodox zsidó, aki tudományos tevékenységéért Nobel – díjat kapott. Az izraeli tudós a játékelmélet témájában elért tudományos eredményeiért részesült ebben a megtisztelő kitüntetésben két évvel ezelőtt. Auman október 25-én ugyanis nagy érdeklődés közepette Budapesten tartott előadást. Az sem véletlen, hogy ortodox zsidóként Sabbatot a Chábád Vasvári Pál-utcai zsinagógában fogadta. A tudóst – aki elismerő szavakkal nyilatkozott a Chábád világméretű tevékenységéről – Oberlander Báruch rabbi mutatta be a közösségnek, elmesélve a történetet, hogy amikor Henry Kissinger Nobel-díjat kapott, Golda Meír felhívta telefonon. Gratulálva neki mondván milyen fontos, hogy az amerikai külügyminiszter zsidóként megkapta a kitüntetést. Kissinger azonban elhárította őt. Ő elsősorban amerikai, aztán meg külügyminiszter és csak a legvégén zsidó – mondta. Igen, ez igaz – válaszolta az izraeli kormányfő – de mi zsidók fordítva olvasunk. Auman esetében nem szorulunk a fordított olvasásra… Nemcsak fogadta a köszöntést, de a dróse-t, a heti szakaszt szakavatott tudással és ékesszóló vallásos nyelvezettel magyarázta. Auman meghatódásának adott kifejezést, hogy Budapest egyik legrégebbi zsinagógájában egy élettel teli fiatal zsidó közösség előtt beszélhet. Angol nyelvű előadását Köves Slomó rabbi fordította magyarra. Nagy élményt nyújtott minden jelenlevő számára. Mi az üzenete Ábrahám és Izsák történetének a ma számára? Mit jelent az, hogy Ábrahám az Örökkévalónak saját gyermeke életét is felajánlotta?  A zsidó népnek ahhoz, hogy hitét megőrizhesse, története során mindig készen kellett lennie az önfeláldozásra. Hátborzongató összefüggés annak számára, aki tudja: Auman fiúgyermekét veszítette el Izrael szolgálatában. Az előadást követően záporoztak a kérdések. Auman összeegyeztethetőnek tartja a tudományt és a zsidó vallást, nincsenek egymással ellentmondásban sőt kiegészítik egymást. Az ember spirituális szükségleteit a tudomány nem képes kielégíteni. A Talmud a tudományosság számára a tudás kimeríthetetlen tárháza. Auman számára a teljes életet a kettő együtt jelenti. Az este Oberlander Báruch rabbi otthonában fejeződött be, ahol szűkebb körben látta vendégül Jiszrael Aumant és feleségét.

Párban szép a tanulás
„Még pár száz évig jó lesz….”
 

      Ős-új formával gazdagodott a ZSTSZ. Az őszi szemeszterben már nemcsak előadások és szemináriumok váltják egymást, de helyet kapott a párban való tanulás módszere, a chávrutáis. Mik voltak az első benyomások, erről számol be az alábbiakban néhány résztvevő:

 „Bár a párban való tanulás régi jól bevált módszer, nekem még új volt. Bevallom nagy izgalommal készültem, hiszen más, ha az ember elolvassa a heti szakaszt és megint más, ha számára ismeretlen társakkal vitatja meg az abban foglaltakat. Rá is dolgoztam egy kicsit  Naftali Kraus könyveiből. A pároknak is meg kell szokniuk egymást és ezt a számunkra új módszert is. Más az, amikor a Báruch rabbi a hetiszakaszról beszámol, s arról  filozófiai előadást tart. Nekem nincs ilyen tudásom, de a párjaimnál valamivel előbbre tartok.  A lényeg szerintem, hogy merjünk és tudjuk egymást kérdezni és nemcsak az aktuális szakaszt, de a módszert is tanulnunk kell.

Mucsi Éva.

„Még csak első alkalommal álltunk így párba, hogy együtt tanuljunk és a párom az egyik jesiva növendék volt. Így igazából tapasztalatról még nem számolhatok be, mert ahhoz egy huzamosabb időnek kell eltelnie. Ennek ellenére, ha ez a módszer, a chávrutá több száz éven át jó módszere volt a tanulásnak, akkor ez azt is jelentheti, hogy az elkövetkező néhány száz évben is megfelelő forma lehet számunkra….”

Cserne István

„Egy apával és a leányával kerültem párba, akik most első alkalommal vesznek részt a Szabadegyetemen. A szemléletünk azonban annyira különbözött, hogy a heti szakaszt végig se tudtuk venni. Őket elsősorban a történelem és a földrajz kötötte le, engem inkább a spirituális tartalom. Ők inkább a részletek felől közelítettek az egészhez, én pedig fordítva. Úgy elszaladt az idő, hogy észre sem vettük és nem jutottunk a heti szakasz végére. De legalább tudom, hogy a jövőhéten mivel készüljek…”

Raj Ágnes

                                                    Dinstig – avagy keddenként jiddis

Nagy érdeklődés mellett indult útjára az ország jelenleg egyetlen jiddis nyelvtanfolyama, amelyet Köves Slomó rabbi tart minden kedden 18 órai kezdettel. A zsidó hagyomány szerint a héber volt az első nyelv, a teremtés nyelve és a zsidók is eredetileg ezen a nyelven beszéltek. Ám a Babilóniai Számüzetés után a héber megmaradt szent nyelvnek, de a zsidók Babilóniában arámiul kezdtek el beszélni. Más térségekben, több kiegészítő nyelv is létrejött, amelyen a zsidók érintkeztek egymással. Ez nagyobb részt az adott idegen nyelv szókészletére támaszkodott és annak nyelvtanát használta. Ilyen nyelvként jött létre Európában a jiddis és Spanyolországban a ladino. De több ilyen nyelv született a világon, még Kínában és Japánban is. Az írás azonban továbbra is a héber maradt egyes kivételekkel és eltérésekkel. Például a jiddisben – a hébertől eltérően – a magánhangzókat is jelölik. Az ’e’ hangot az ájinnal, míg az ’a’ hangot aleffel írják. A jiddis szókészlete alapvetően német a nyelvtana közép-felnémet. A kurzuson nem feltétel a német nyelv ismerete, vannak, akik rendelkeznek ilyen háttérrel, de nem mindenki. A tanulás Sheva Zukker kitűnő jiddis nyelvkönyvének segítségével történik a tanfolyamon.

Zsúfolt zsinagógákkal köszöntöttük 5768-t

     Nemcsak Ros HaSana, a Zsidó Újév előestéjén teltek meg Budapest zsinagógái. Napközben az ünnepi sofár fújásra is sokan megjelentek a zsinagógákban. Ez alól a Chábád és az EMIH zsinagógái sem bizonyultak kivételnek. A Vasváriban este és reggel 100-150-en vettek részt az ünnepi szertartáson. Az izraeli közösség pedig már be se fért a Keren Or Károly krt-i imaházba. Így az imákat az Andrássy út 59 alatt a Pláza Center tágas, ünnepi célokra rendeltetett helyiségében kellett megtartani. Már évek óta szokás, hogy a Pesti Jesiva növendékei az ünnepen segítik azokat a vidéki hitközségeket, ahol nem működik rabbi vagy előimádkozó. A csapat Faith Asér rabbinövendék és Gönczi Péter vezetésével Debrecenben, Karcagon, Nyitrán, Galántán, Dunaszerdahelyen és Újvidéken jártak, hogy az újévi ünnep illő megünneplésében tevékeny részt vállalhassanak. Ez Jom Kipur alkalmával sem lesz másképpen.

Megjelent: Egység Magazin 18. évfolyam 63. szám – 2014. augusztus 5.