Budapesttől Jeruzsálemig

 

Két hét vendéghallgatás a Pesti Jesivában Budapesten és Izraelben

2005. június 26. és július 3. kö­zött nyílt hetet tart a Pesti Jesiva Ortodox Rabbiképző-előkészítő. A jelentkezők a program első heté­ben bekapcsolódnak a Jesiva bu­dapesti intenzív, napi nyolcórás tanmenetébe és az eredeti szöveg­ből tanulmányozzák majd a Talmudot, Bibliát és zsidó filozófiát. A következő tíz napban a hallgatók a Jesiva egész stábjával átköltöznek egy jeruzsálemi jesivába, ahol a ta­nulás mellett a Szentföld nevesebb helyeire is ellátogatnak. A hallga­tóknak teljes ellátást biztosítunk.

Részvételi díj: 35.000 Ft.

 Várjuk min­den 17 és 30 év közötti zsidó férfi jelentkezését a 268-0183-as telefonszá­mon

Légkondi az imaházban

Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat mindazok­nak, akik a Keren Or, új belvárosi zsinagóga, il­letve kulturális központ számítógépes rendszerének kiépítéséhez hozzájárultak adományaikkal. Közele­dik a nyár, és mint minden évben, most sem szűnik meg a nyári időszakban a munka, az előadások, központunkban tovább működik a Segítő Kéz Se­gélyközpont és a Szabadegyetem. Most azzal for­dulunk Önökhöz, hogy segítsenek bennünket egy jól működő légtechnika kifejlesztéséhez ezen a he­lyen. A mellékelt csekken befizetett adományaikat előre is köszönjük.

Héber talpaló

Öt hét alatt megtanulhat
héberül olvasni és az
imakönyvet használni.
A következő kurzus
időpontja:
2005. május 8.-június 12.

További információ és jelentkezés: 268-0183

1% szebben beszél

A 2005. május 20.-ig benyújtan­dó (2004. évre vonatkozó) SZJA bevallásában ismét rendelkezhet személyi jövedelemadójának két­szer 1%-val, valamely egyház, il­letve társadalmi szervezet javára. Kérjük, amennyiben egyetért tö­rekvéseinkkel, támogassa Ön is az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, illetve a Chábád Lu-bauics – Zsidó Nevelési és Oktatá­si Egyesületei, abban hogy tovább­ra is segítsen a hazai zsidóságnak ősei hitét felfedezni, identitását meg­erősíteni és magasra emelni a zsidó nevelés zászlaját.

A támogatáshoz csupán annyit kell tennie, hogy a mel­lékelt borítékot a benne talál­ható rendelkező nyilatkozattal lezárja és a lezárás mentén aláírja, majd az adatok kitöltése után eljut­tatja az adóhivatalba adóbeval­lásával együtt. Ha ön nem adózik, akkor a rendelkező borítékot kérjük adja tovább másnak.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik tavaly is támogatták Alapítványunkat. Az ezúton befolyt összeg l 165 404 forint volt. Ezt elsősorban a Pesti Jesiva felsőoktatási intézményünkre fordítottuk, hogy lehetőséget bizto­síthassunk minél több magyar orto­dox rabbi-növendék képzéséhez.

Rabbik a Miniszterelnöknél

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és Oberlander Baruch rabbi, a lubavicsi közösség rabbija meghívására hazánkba látogatott Yonah Metzger, Izrael Állam askenáz főrabbija. Látoga­tása célja az új belvárosi zsinagóga a Keren Or fel­avatási ünnepségén való részvétel volt. A főrabbi Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel is találkozott, aki a Parlament épületében fogadta Köves Slomó és Oberlander Baruch, továbbá a Mazsihisz veze­tőségének társaságában.

A felszabadulás 60. évfordulója

Az EMIH képviseletében Köves Slomó rabbi és Gergely István voltak jelen azon az ünnepélyes megemlé­kezésen, melyet az egykori auschwitz-birkenaui megsemmisítő tábor terüle­tén tartottak a láger felszabadulásának 60. évfordulója alkalmából.

Körülmetélés Munkácson

Évtizedek óta most először ke­rülhetett sor egy nyolcnapos kis­baba brit milájára. A mohél Kö­ves Slomó rabbi volt.

Az Orosz Főrabbi Budapesten

A közelmúltban Budapestre látogatott Bérel Lázár, Orosz­ország főrabbija. Egy napos itt-tartózkodása során látoga­tást tett az EMIH új imaházában és a Chábád Lubavics Alapítvány székhelyén, a Vasvári utcai Pesti Jesiva Köz­pontban és a Rumbach utcai zsinagógában.

Magyar vendég a Shluchos Világkonferencián

A közel 15 éve megrendezésre kerülő Nemzetközi Chá­bád Lubavics Shluchos Konferenciánidén januárban több mint 1700 női küldött vett részt képviselve Ameri­ka államaiban és a világ többi részén is működő lubavicsi közösségeket. A vendégprogram keretében Magyarorszá­got Gutfreund Judit, a Hanna Női Klub fő szponzora és szervezője képviselte.

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 56. szám – 2014. augusztus 3.