HETISZAKASZ RÖVIDEN

 
Cáv

    Örök tűz – és támid – égett az oltáron. Még szombaton is kellett tüzelőanyagot tenni az oltárra, jelképeként a vallásnak, mely áthatja az egész életet és nem korlátozódik időhöz. A szidrának még fontos közlése: Áron és fiainak felszentelése. Ez Mózesnek volt a tiszte. Megmosdatta Áront és fiait vízzel, majd Áronra ráadta a köpenyt, a köntöst, körül övezte őt az övvel, rátette az éfodot, a melldíszt, az Urim vötumimot. Föltette fejére a süveget előrészére az aranylemezt, mint koronát, ezután kenőolajjal felkente a hajlékot és minden tartozékát. Áron fiai köntöst, övet, magas süveget öltöttek föl. Mózes megérintette vérrel Áron jobb fülének a cimpáját, jobb kezének a hüvelykujját és jobb lábának hüvelykujját. Majd ugyanezt tette Áron fiaival. Hét napig nem mentek ki Áron és fiai a Találkozás Sátrából, mert addig tartott az avatás. Figyelmezteti a Tóra a papokat, hogy a szabályok megszegése nagy veszéllyel járhat.

    D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 24. szám – 2014. augusztus 7.